Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur dina ägodelar ska fördelas till dina efterlevande – medan du fortfarande är i livet. Därför kallar man ofta ett testamente för en sista önskan. I ett testamente kan man välja att fördela sin kvarlåtenskap till utvalda familjemedlemmar eller till ett välgörande ändamål.

Tips när du ska skriva

Testamente

Skriv alltid testamente med en jurist. Den dagen ditt testamente träder i kraft kommer du inte längre att vara kvar – därför är det extra viktigt att det verkligen blir som du har tänkt dig.
Berätta för dina arvtagare hur du vill göra. Genom att informera dina barn eller arvtagare om hur du vill fördela ditt arv, kommer alla att vara förberedda när dagen väl kommer.
Se över vem som äger vad. Om du är gift kan det vara klokt att även skriva ett äktenskapsförord, där ni bestämmer vem som äger vad i äktenskapet. Äktenskapsförordet kan nämligen påverka vilka tillgångar som du får testamentera bort.
Se till att dina vittnen uppfyller kraven. Kolla upp vilka lagkrav som gäller för vittnen för testamenten – om vittnena inte uppfyller kraven finns det en risk att ditt testamente ogiltigförklaras.
Håll ditt testamente uppdaterat. Det är vanligt att man skriver flera testamenten i sitt liv. Livet och relationer förändras och ett testamente är i mångt och mycket en färskvara.

Fakta om
Testamente

Ett testamente är ett juridiskt avtal som fastställer hur arvet efter en person ska fördelas efter hans eller hennes död. Ett testamente måste vara skriftligt, signerat och bevittnat. Det innebär att det inte går att signera ett testamente med BankID eller andra elektroniska signeringstjänster – enligt lagen måste ett testamente bevittnas och signeras fysiskt.

Ska ett testamente registreras?

Nej, i dagsläget finns det inte något myndighetsregister där man registrerar sitt testamente. Det är med andra ord testatorns ansvar att förvara sitt testamente på ett säkert ställe – där det inte riskerar att försvinna eller förstöras. Eftersom ditt testamente måste vara en originalhandling rekommenderar vi att du förvarar ditt testamente på en säker plats.

Tips! Glöm inte att berätta för dina arvtagare att du har skrivit ett testamente. Det är även en god idé att berätta exakt var ditt testamente förvaras, så att dina anhöriga hittar testamentet den dagen det behövs.

Kan man skriva ett testamente själv?

Det beror helt på vilka juridiska förkunskaper du har och hur din juridiska situation ser ut. Vi rekommenderar såklart alltid att man ska skriva sitt testamente med hjälp av en jurist. Alternativt – be en jurist eller någon bekant (som har juridiska kunskaper) att granska ditt testamente och garantera att det är juridiskt korrekt. Här kan du läsa mer om vilka formkrav som ditt testamente bör uppfylla.

Viktiga begrepp när det kommer till testamente

Här kan du läsa om vanligt förekommande begrepp när det kommer till arv och testamente.