Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal skriver man när en relation har tagit slut och de gemensamma ägodelarna ska delas upp. Bodelningsavtalet visar nämligen hur ägodelarna har fördelats, men fungerar också som ett kvitto på att bodelningen är klar. Med ett bodelningsavtal kan du känna dig trygg när du går vidare med ditt liv.
bodelning flytta isär dödsfall skilsmässa sambo

Tips när du ska skriva

Bodelningsavtal

Ni ska ha varsitt exemplar. Ett bodelningsavtal ska alltid upprättas i två likalydande exemplar – ett varsitt till de berörda personerna.
Signeringen är bindande. Så fort bodelningsavtalet är undertecknat av båda parter är det juridiskt bindande.
Man måste skriva bodelningsavtal vid skilsmässa. Enligt lag ska ett bodelningsavtal alltid upprättas i samband med en skilsmässa. Det finns dock ingen rättslig påföljd om ett bodelningsavtal inte upprättas.
Skriv bodelningsavtalet så snart som möjligt. Om inget bodelningsavtal upprättas har en föredetta make eller maka rätt att be om bodelning – flera år efter skilsmässan. Skriv därför bodelningsavtalet direkt.
Bodelningsavtalet är ett slutkvitto. När ni väl har upprättat ett bodelningsavtal, kan ingen av er kräva tillbaka ägodelar eller tillgångar i framtiden. Ett signerat bodelningsavtal är gällande.

Fakta om
Bodelningsavtal

Innan vi fördjupar oss i bodelningsavtal måste vi först reda ut vad en bodelning är. En bodelning innebär att man delar upp den gemensamma egendomen. En bodelning kan göras vid en skilsmässa, när två sambos flyttar isär, under ett pågående äktenskap eller när ena partnern går bort.

Bodelning steg för steg

Vi börjar med gå igenom hur en bodelning oftast brukar gå till.

Först gör man en bouppteckning

Innan man gör en bodelning ska det genomföras en bouppteckning. Syftet med bouppteckningen att klargöra vilka tillgångar och skulder som finns, för att sedan reda ut vilken egendom som ska delas.

Egendomen fördelas

Egendom som har tillhört det gemensamma boet ska ingå i fördelningen. Det är upp till parterna att gemensamt komma överens om hur egendomen ska fördelas. Om fördelningen inte blir rättvis kan man komma överens om att ena parten betalar en bodelningslikvid.

Bodelningsavtal skrivs

När fördelningen är färdig skrivs ett bodelningsavtal. Bodelningsavtalet redogör för hur den gemensamma egendomen har delats upp. Man kan säga att bodelningsavtalet fungerar som ett kvitto på att bodelningen har skett. Efter att man har skrivit ett bodelningsavtal kan nämligen inte ena partnern senare begära en bodelning. Eftersom en bodelning bevisligen redan har skett.

Vad ska ingå i en bodelning?

Det beror på vad för slags relation de berörda parterna har haft – exempelvis om de har varit gifta eller sambo. När två sambos separerar handlar det enbart om samboegendom – det vill säga bostad och bohag. När två makar separerar rör det sig om deras giftorättsgods – allt från sparkapital, landställe, företag, bostad och så vidare.

Vad innebär en bodelningslikvid?

Bodelningslikvid innebär att personen som har fått egendom för ett överstigande värde, ska betala mellanskillnaden till den andra personen.