Orubbat bo

Testamente

Att sitta kvar i orubbat bo innebär i praktiken att partnern ärver före barnen. Uttrycket lever kvar från tidigare då barnen alltid ärvde först, även när föräldrarna var gifta och barnen var gemensamma. Idag sitter dock alltid den efterlevande maken kvar i orubbat bo om det endast finns gemensamma barn. Samma sak gäller för gifta om det inte finns några barn alls.

Önskar du sitta kvar i orubbat bo är det lite olika regler beroende på om du är gift eller sambo.

Orubbat bo som gift med gemensamma barn

Idag ärver gifta alltid före gemensamma barn. Det innebär att barnen måste vänta på sitt arv tills även den andra föräldern har gått bort. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt vilket innebär att maken får använda arvet men kan inte testamentera bort det.

Orubbat bo som gift med särkullbarn

Särkullbarn har rätt att ärva före den efterlevande. Utan ett testamente ärver därför särkullbarnet allt efter sin förälder. Vill ni sitta kvar i orubbat bo måste ni därför skriva ett inbördes testamente.

Särkullbarnet har dock alltid rätt till sin laglott även om det finns ett testamente. Det innebär att det blir särkullbarnet som avgör om den efterlevande maken får sitta kvar i orubbat bo. Det är därför vanligt att skriva att särkullbarnet ska respektera förälderns önskan att särkullbarnet väntar med sin laglott tills även den efterlevande maken har gått bort.

Orubbat bo som sambo

Eftersom sambos per automatik inte ärver varandra, kan en sambo aldrig sitta kvar i orubbat bo om det inte finns något testamente.

Det spelar inte heller någon roll om barnen är gemensamma eller från tidigare förhållande. Barnen har alltid rätt att ärva före den efterlevande sambon. Det innebär att ni måste upprätta ett inbördes testamente om ni vill ha chans att sitta kvar i orubbat bo.

Till skillnad från gemensamma barn inom äktenskapet har gemensamma barn mellan sambos, precis som särkullbarn, rätt att begära ut sin laglott även om det finns ett testamente. Eftersom det inte går att tvinga barnet att vänta med sin laglott, är det vanligt att skriva in en önskan att barnet respekterar testamentet.

Mina särkullbarn ska ärva min bostad, men min partner ska få bo kvar. Går det?

Idag är det vanligt att äga bostaden tillsammans med sin partner, samtidigt som man har barn från en tidigare relation. I en sådan situation har barnen från den tidigare relationen rätt att ärva framför den nuvarande partnern. Detta kan ställa till problem om man inte har ett testamente.
Många vill nämligen att barnen ska ärva ens egendom, samtidigt som man inte vill att sin partner ska behöva flytta när man går bort.

Du kan i de fallen bestämma i ditt testamente att din partner ska behålla nyttjanderätten till bostaden, även om dina barn ärver den. Du kan sen bestämma att det är vad som står i lag som ska gälla för nyttjanderätten, eller dina egna villkor. Du kan också välja att vissa av reglerna i lagen ska gälla tillsammans med dina egna regler.

Eftersom du har möjlighet att bestämma nästan allting själv när det kommer till din partners nyttjanderätt, så innefattar det även exempelvis hur länge nyttjanderätten ska gälla och hur/om den får sägas upp. Om det är något du inte reglerar själv så brukar lagen gälla i de fallen.

Vad säger lagen om nyttjanderätt?

Nyttjanderätten regleras i ärvdabalkens 12 kapitel. Där står det att nyttjanderättsinnehavaren, det vill säga din partner, ska ta hand om bostaden och står för löpande kostnader. Missköter partnern sig blir han ersättningsskyldig för skadorna. Din partner får inte heller överlämna nyttjanderätten eller belåna bostaden. Bostaden får inte heller utmätas om dina barn har dragit på sig skulder. Dina barn får inte heller utan samtycke från din partner sälja eller själva förfoga över egendomen, så länge som din partner nyttjar bostaden.

Tillbaka till Testamente