Särkullbarn

Testamente

Halvsyskon, bonusbarn, styvföräldrar. Idag är det vanligt med flera olika varianter av familjekonstellationer. Inom juridiken är det dock skillnad på barn och barn, speciellt när det kommer till arv. Oavsett var du befinner dig i livet är det bra att ha koll på vad som faktiskt händer i just din familj, om någon av er går bort.

Vad är ett särkullbarn?

Särkullbarn kallas de barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Med andra ord – den efterlevande makens styvbarn. Särkullbarnet är bröstarvinge till sin biologiska förälder. Viktigt att veta är att det finns vissa juridiska skillnader när det kommer till särkullbarn och arv.

Bra att veta om särkullbarn

  • Det är skillnad på barn och barn. Den stora skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn, är att särkullbarnen kan begära att få ut sitt arv direkt när deras biologiska förälder går bort.
  • Skriv alltid testamente om någon av er har särkullbarn. Utan ett testamente ärver nämligen särkullbarnet allt efter sin förälder. Med ett testamente kan föräldern till särkullbarnet istället bestämma att efterlevande maken ska ärva delar av vad föräldern lämnar efter sig.
  • Be särkullbarnet att vänta på sitt arv. Man kan i ett testamente be ett särkullbarn att vänta med att få sitt arv, tills dess att även den efterlevande partnern också har gått bort. Detta är dock helt frivilligt för särkullbarnet.
  • Ta bort rätten till efterarv. I ett testamente kan man även bestämma att om särkullbarnet tar ut sin laglott direkt, så har hon eller han inget rätt till efterarvet. Detta kan motivera särkullbarnet till att inte kräva sitt arv direkt.
  • Man kan lösa ut ett särkullbarn. I de flesta fall har särkullbarnet rätt till själva värdet på tillgångarna, inte exempelvis den avlidne förälderns andel i ett landställe. Om den kvarlevande partner har ekonomin att lösa ut särkullbarnets laglott, kan detta innebära att partnern inte behöver sälja det gemensamma landstället.
  • Teckna en livförsäkring. Ett annat vedertaget tips är att ni tecknar varsin livförsäkring. Då kan den efterlevande partnern ersätta särkullbarnet med försäkringspengarna, om särkullbarnet kräver sin laglott.

Särkullbarn och arv

Om ni är gifta med särkullbarn kommer arvsordningen att påverkas. Huvudregeln att makar ärver varandra blir åsidosatt och istället ärver särkullbarn före. 
Detta går däremot till viss del att påverka med ett testamente. 

Hur påverkar särkullbarn arvsordningen?

Nedan kan ni se hur arvsordningen påverkas av barn, när makarna inte har skrivit något testamente. Antal procent är hur mycket makan eller barnet ärver efter den avlidne maken.

Testamente särkullbarn

Hur fungerar det om man är sambo? Eftersom sambor inte ärver varandra, kommer alltid barn att ärva först. Det gäller även om man har gemensamma barn.

Går det att göra ett särkullbarn arvslös?

Nej, särkullbarn har rätt enligt lag till sitt arv direkt. I ett testamente kan man testamentera bort allt utom särkullbarnets laglott. 

Enligt lagen har nämligen bröstarvingar – barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare – rätt till arv. Eftersom särkullbarn är en bröstarvinge kan man därför inte testamentera bort dennes arv helt.

Ett särkullbarns arvsrätt går dessutom före den efterlevande makens, eftersom särkullbarnet har rätt till sin laglott direkt efter att föräldern har gått bort. 

Vad händer om man testamenterar bort särkullbarnets laglott ändå?

Om man mot förmodan testamenterar bort ett särkullbarns berättigade laglott, har särkullbarnet rätt att klandra testamentet inom ett halvår efter att testamentet har delgivits. Om särkullbarnet inte klandrar testamentet i tid, kommer särkullbarnet att bli arvlös.

Går det att be särkullbarnet att vänta med sitt arv?

Ja, det går att be särkullbarnet avstå helt från sin laglott eller att vänta med laglotten tills även den efterlevande maken har gått bort. Det är däremot alltid upp till särkullbarnet självt att bestämma hur det ska bli.

Om särkullbarnet väljer att avstå sin rätt till arvet till förmån för den efterlevande maken (enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken) kommer särkullbarnet får hälften av vad den efterlevande maken lämnar efter sig.

Varför ska man även skriva äktenskapsförord när man har särkullbarn?

När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska man alltid göra en bodelning. Finns det inget äktenskapsförord, kommer båda makarnas tillgångar läggas samman och delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Enligt huvudregeln ska makar ärva varandra med fri förfoganderätt. Särkullbarn ändrar dock arvsordningen och hade den avlidne särkullbarn har dessa rätt att få ut sitt arv på en gång. Det kan leda till att den efterlevande maken förlorar bostaden, trots att det är hen som äger den. Samma sak gäller med all annan egendom, som exempelvis bilen och sommarstugan.

Eftersom huvudregeln i ett äktenskap är att allt är giftorättsgods ska allt delas mellan makarna. Syftet med ett äktenskapsförord blir därför att ändra giftorättsgods till enskild egendom. Enskild egendom ska nämligen inte delas med den avlidne makens dödsbo.

Tips! Med hjälp av ett äktenskapsförord kan ni påverka hur mycket vardera make har som giftorättsgods. Detta påverkar nämligen hur stort arvet efter varje make kommer att bli.

När någon med särkullbarn går bort

Här kommer ett exempel med det fiktiva paret Anders och Lena, där Anders har barn sedan tidigare och gemensamma barn med Lena. De har varken skrivit äktenskapsförord eller testamente.

Särkullbarn testamente äktenskapsförord dödsfall gemensamma barn barn sen tidigare
Tillbaka till Testamente