Delgivning av testamente

Testamente

När en person avlider ska hans eller hennes testamente delges till arvingarna. Det innebär att alla arvingar ska delges testamentet eller en bestyrkt kopia. En bestyrkt kopia är en fotokopia av originalet, där det står att kopian överensstämmer med originalet. Fotokopian ska även vara underskriven av personen som bestyrker kopian.

När arvingen har delgivits testamentet börjar en tidsfrist på 6 månader att löpa. Inom dessa 6 månader måste arvingen klandra testamentet, om arvingen inte tycker att testamentet ska gälla.

Om arvingen redan har godkänt testamentet på förhand behöver han/hon inte delges testamentet.

Hur vet man om det finns ett testamente?

Eftersom det i dagsläget inte finns något officiellt register där testamenten registreras, kan det såklart hända att testamenten inte dyker upp när någon går bort. Därför är det viktigt att informera arvtagare om att det finns ett testamente.

Vem ansvarar för att ett testamente delges?

Det finns ingen som är personligt ansvarig för att se till att testamentet delges, enligt lagtexten. Istället är det dödsboet som ansvarar för att utreda om det finns något testamente efter den avlidne.

I praktiken betyder det att dödsbodelägarna är ansvariga för att se till att alla arvingar och testamentstagare blir delgivna testamentet.

Lagen säger faktiskt inte att det finns någon exakt tidsfrist när ett testamente ska delges sina arvtagare.

Tillbaka till Testamente