Testamente utomlands

Testamente

Många utlandssvenskar tror att det är medborgarskapet som avgör vilken lag som tillämpas på ens arv när man går bort. Det är tyvärr inte så det ligger till. Inom EU finns Arvsförordningen som gäller för alla länder anslutna till EU. Enligt Arvsförordningen är det bosättningslandets (det land du bor i) regler som ska gälla när du går bort – om du inte har bestämt annat genom testamente.

Behöver svenska medborgare som bor utomlands ett svenskt testamente?

Det beror på. För en utlandssvensk boende i exempelvis Spanien eller Portugal kan detta ha en stor inverkan på vad som händer med ens arv, eftersom arvsreglerna där är annorlunda än i Sverige. Med ett testamente kan en utlandssvensk däremot bestämma att det antingen är bosättningslandets lagar som ska gälla, eller svensk lag. En Svensk med dubbla medborgarskap som bor inom EU kan välja något av medborgarländernas lag, även om ena medborgarskapet är ett land utanför EU.

Bor man som svensk utanför EU så är det olika regler för varje land. Huvudregeln i många länder är dock att medborgarlandets lagar ska användas om testamentet uppfyller lagkraven i bosättningslandet. Det är därför viktigt att kolla vad som gäller i sitt bosättningsland om det ligger utanför EU.

Samma sak gäller om man som svensk är bosatt i Danmark eller Irland. Dessa länder tillämpar inte EU:s arvsregler, det innebär att ditt lagval i testamentet kan ignoreras om du är bosatt i något av dessa länder. Din arvtagare kan därför besluta att Danska eller Irländska lagar ska tillämpas istället för svensk lag, om du är bosatt i något av dessa länder när du går bort.

Kan utländska medborgare skriva ett svenskt testamente?

Ja, är du utländsk medborgare men är bosatt här i Sverige kan du skriva ett svenskt testamente. Det innebär att du kan bestämma att svensk lag ska gälla för ditt arv. Det spelar ingen roll om du är medborgare i ett land utanför EU, så länge du är bosatt i Sverige.

Tillbaka till Testamente