Testamente och barn

Testamente

Många undrar ofta vilka regler som gäller när det kommer till hur deras arv ska fördelas mellan deras barn. Det är alltid en god idé att kolla upp vad det är som gäller för exakt din familjekonstellation. Här går vi igenom de vanligaste frågorna som när det kommer till testamente och barn.

Kan mina barn ärva mina skulder?

Nej, barn ärver inte sina föräldrars skulder. Arvingar är aldrig att skyldiga att betala för den avlidnes skulder – vilket är något som många skuldsatta oroar sig för.

Den avlidnes skulder ska betalas med dödsboets tillgångar. Om skulderna är större än tillgångarna, kan det dock bli så att barnen inte ärver någonting.

Vad innebär särkullbarn?

Särkullbarn kallas barn från tidigare relationer än den nuvarande. Vid ett dödsfall kan man säga att det är änklingens bonusbarn.
Det är inte ovanligt att vilja skriva ett testamente när det finns barn från tidigare förhållanden med i bilden, eftersom detta kan göra arvsfördelningen komplicerad.

Samma villkor gäller inte för särkullbarn och gemensamma barn. Särkullbarn har rätt att få sin arvslott direkt när deras förälder avlider, även om det finns en kvarlevande make. Detta gäller inte för makarnas gemensamma barn, där måste båda föräldrarna gå bort för att de ska få sitt arv.Ett särkullbarn kan dock låta sitt arv vänta, till förmån för den efterlevande makan.

Låter detta krångligt? Läs mer om särkullbarn här.

Går det att göra sina barn arvslösa?

Nej, inte genom ett testamente. Enligt svensk lag har bröstarvingar (dina barn, och sedan ditt barns barn om ditt barn inte längre är i livet) alltid rätt till hälften av ditt arv. Det innebär att du kan testamentera bort 50% av dina tillgångar, resten ska dina bröstarvingar dela på enligt Ärvdabalken. Det är detta som kallas för laglott.

Däremot kan man i sitt testamente be sina barn att avstå från sin laglott, men det går inte att testamentera bort den i ett testamente. Om du ändå väljer att testamentera bort ditt barn/dina barns laglott, har de sex månader på sig att klandra testamentet.

Vad händer om mina barn är omyndiga när jag går bort?

Om ena föräldern dör blir den efterlevande föräldern ensam förmyndare. Den efterlevande föräldern kan därför använda arvet på sådant sätt som föräldern anser är bäst för barnet. Exempelvis investera arvet eller använda det för att betala barnets kläder och nöjen.

I realiteten kan det leda till att den efterlevande föräldern använder arvet på ett sätt som den avlidna föräldern inte hade önskat. Den efterlevande föräldern tar alltså inte över arvet rent juridiskt, men föräldern kommer att kunna ha kontroll över arvet eftersom föräldern är barnets förmyndare. Detta kallas för fri förvaltning.

Är arvet du lämnar efter dig över 8 prisbasbelopp så kommer överförmyndarförvaltningen kontrollera hur den efterlevande föräldern förvaltar arvet. Detta kallas för kontrollerad förvaltning och innebär att den efterlevande föräldern måste lämna in årliga redovisningar till överförmyndarförvaltningen.

Detta kan du dock påverka med hjälp av ditt testamente på två sätt. Det ena är att utse en särskild förvaltare (se nedan för mer information om särskild förvaltare) och det andra är att villkora vad ditt arv får användas till.

Vad är en särskild förvaltare?

I ditt testamente kan du utse en person som ska förvalta ditt arv tills dess att dina arvtagare har blivit myndiga eller fyller en viss ålder. En sådan person kallas för särskild förvaltare. Den särskilda förvaltarens ansvar är att se till att arvet skyddas, tills dess att det lämnas över till arvtagaren.

Du kan utse en särskild förvaltare till alla dina arvtagare, även om de inte är dina barn. I praktiken innebär det att en annan person kommer att ta hand om arvet tills arvtagaren har blivit tillräckligt gammal. Har du ingen person i din närhet som du vill ska vara särskild förvaltare, kan du utse överförmyndarförvaltningen i din kommun som då får förvalta arvet.

Tillbaka till Testamente