Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är en överenskommelse mellan två gifta personer, som bestämmer vad som ska hända med deras tillgångar – om de i framtiden väljer att gå skilda vägar. Se ert äktenskapsförord som en garanti för en konfliktfri och rättvis skilsmässa.
äktenskapsförord dödsfall sambo gifta fakta

Tips när du ska skriva

Äktenskapsförord

Alla era tillgångar ska delas lika. Utan ett äktenskapsförord ska bådas tillgångar, utöver de som uttryckligen är enskild egendom, läggas samman och delas lika vid en skilsmässa.
Det spelar ingen roll vem som har köpt vad. Att skidstugan har tillhört ena makens familj i generationer, eller att den andre maken köpte bostadsrätten innan ni blev ett par spelar ingen roll. Allt ska räknas samman som giftorättsgods.
Se äktenskapsförordet som en försäkring. Även om ett äktenskap ingås med ambitionen att vara livet ut, kan saker hända längs vägen. Se ett äktenskapsförord som en trygghet för att en eventuell skilsmässa ska bli så pass konfliktfri som möjligt.
Kom ihåg att registrera äktenskapsförordet. Skicka alltid in ert undertecknade äktenskapsförord till Skatteverket. Det är först när äktenskapsförordet är registrerat i Äktenskapsregistret som det är gällande.
Skriv alltid äktenskapsförord med en jurist. Se till att ert äktenskapsförord uppfyller de juridiska formkraven. Det kan annars bli en dyr affär om äktenskapsförordet ogiltigförklaras av domstol vid skilsmässa.

Fakta om
Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

Vad kan man bestämma i ett äktenskapsförord?

 • Enskild egendom.
  I ett äktenskapsförord kan ni bestämma vilka av era ägodelar som ska vara enskild egendom. Enskild egendom behöver ni, som sagt, inte dela mellan er i en eventuell skilsmässa.
 • Giftorättsgods.
  Ni kan även bestämma vad som ska vara giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom som ska delas lika i en eventuell skilsmässa.
 • Avkastning.
  Ni kan bestämma att avkastning – exempelvis ränta på kapital, intäkter från uthyrning av sommarhus eller liknande – ska vara enskild egendom.
 • Det som ersätter enskild egendom.
  Om ni säljer enskild egendom – exempelvis aktier för att köpa en bil – kan ni bestämma att bilen också ska vara enskild egendom.

Det finns även vissa situationer där ett äktenskapsförord inte gäller, samt vissa saker som man inte kan bestämma i sitt äktenskapsförord.

Vad kan man inte bestämma i ett äktenskapsförord?

 • Arv.
  Ni kan inte reglera hur skulder ska fördelas mellan er eller att ni ska ärva varandra – för det sistnämnda behövs ett testamente.
 • Orättvis fördelning.
  Ni kan inte skriva ett alldeles för snedfördelat äktenskapsförord. Om förmögenhetsförhållandet är för ojämnt kan äktenskapsförordet riskeras att jämkas. Det innebär att domstol bestämmer att hela eller delar av äktenskapsförordet blir ogiltigt. Denna regel tillämpas dock väldigt restriktivt, men det kan ändå vara värt att ha i åtanke.
 • Tidsbestämt äktenskapsförord.
  Man kan inte heller bestämma att äktenskapsförordet bara ska gälla en viss tid. Om man vill ändra bestämmelserna i äktenskapsförordet måste man skriva ett nytt och registrera det hos Skatteverket.

Vad händer när en maka dör?

Ett äktenskap kan även ta slut ofrivilligt genom ett dödsfall. När en maka går bort, kan ett äktenskapsförord vara avgörande för en rättvis bodelning. Både för den efterlevande makan, och för arvtagarna. Här kan ni läsa mer om äktenskapsförord vid dödsfall.