Äktenskapsförord


äktenskapsförord giftorättsgods enskild egendom gifta bröllop

Att skriva ett äktenskapsförord kan kännas krångligt och framförallt oromantiskt. Istället borde det vara en självklarhet. Förenklat är ett äktenskapsförord en överenskommelse mellan två gifta personer, som bestämmer vad som ska hända med deras tillgångar – om de i framtiden väljer att gå skilda vägar.

Tips när du ska skriva ett äktenskapsförord


•  Se äktenskapsförordet som en försäkring.

Även om ett äktenskap ingås med ambitionen att vara livet ut, kan givetvis saker hända längs vägen. Se ett äktenskapsförord som en trygghet för att en eventuell skilsmässa ska bli så pass konfliktfri som möjligt.

•  Alla era tillgångar ska delas lika.

Utan ett äktenskapsförord ska makarnas alla tillgångar (utöver de som uttryckligen är enskild egendom genom exempelvis ett arv) läggas samma och delas lika vid en skilsmässa.

•  Det spelar ingen roll vem som har köpt vad.

Det spelar alltså ingen roll att skidstugan har tillhört ena makens familj i generationer eller att den andre maken köpte bostadsrätten innan ni blev ett par. Allt ni äger ska räknas samman som giftorättsgods – pengar, bostad, fordon, aktier, företag och så vidare.

•  Glöm inte att registrera äktenskapsförordet.

Skicka alltid in ert undertecknade äktenskapsförord till Skatteverket. Det är först när äktenskapsförordet är registrerat i Äktenskapsregistret som det är gällande.

•  Om ni vill dela allt lika behövs inget äktenskapsförord.

Det är upp till var och en att bestämma om de vill ha ett äktenskapsförord. Om du och din partner vill dela lika på alla tillgångar, även enskilda, är ett äktenskapsförord inte nödvändigt.

•  Skriv alltid äktenskapsförord med en jurist.

Sist men inte minst, undvik gratismallar på internet och skriv alltid ett äktenskapsförord med hjälp av en jurist. Det kan bli en dyr affär om avtalet senare ogiltigförklaras.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv äktenskapsförord

online

799 kr

Skriv äktenskapsförord

via telefon

799 kr

Frågor och svar om äktenskapsförord


Skriv äktenskapsförord

online


799 kr

Skriv äktenskapsförord

via telefon


799 kr

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som skrivs mellan makar (eller blivande makar). Äktenskapsförordet fastställer vilken egendom som ska delas och vilken egendom som ska vara enskild, vid en eventuell separation. Utan ett äktenskapsförord ska ni i regel att dela på allt ni äger, vid en skilsmässa. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma en annan uppdelning av era tillgångar.


Hur skriver man ett äktenskapsförord?

Ett giltigt äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat. Det färdiga äktenskapsförordet ska sedan skickas in till Skatteverket där det registreras i äktenskapsregistret.

Det spelar ingen roll ifall ni har varit gifta i 20 år eller ska gifta er till sommaren – ett äktenskapsförord kan skrivas både under och inför ett äktenskap. För att vara helt säker på att äktenskapsförordet är giltigt är det bra att få hjälp av en jurist.


Vad kan man bestämma i ett äktenskapsförord?

Ni kan i stort sett reglera vad ni vill i ert äktenskapsförord, när det kommer till er egendom. Ni får själva välja vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Vissa väljer att skydda en speciell egendom som har funnits i släkten under generationer, medan andra väljer att allt varje person äger ska vara enskild egendom. Ni kan också välja att bara en av er ska ha enskild egendom, om det skulle passa er bäst.  

Ni måste dock tänka på att ett alldeles för snedfördelat äktenskapsförord kan jämkas. Denna undantagsregel tillämpas dock väldigt restriktivt. Det kan ändå vara värt att ha det i åtanke när ni gör ert äktenskapsförord, om förmögenhetsförhållandet mellan er är väldigt ojämnt.

Ni kan inte reglera hur skulder ska fördelas mellan er eller att ni ska ärva varandra – för det sistnämnda behövs ett testamente. Om ni har några funderingar rekommenderar vi att ni tar kontakt med någon av våra jurister – vi svarar gärna på era frågor.


Vad betyder enskild egendom och giftorättsgods?

När ett äktenskap upphör sker en bodelning. I en bodelning räknar makarna var för sig ihop alla sina tillgångar – utöver de som är enskild egendom – samt räknar av sina skulder. Det som är kvar kallas för giftorättsgods. Båda makarnas giftorättsgods läggs sedan ihop och delas lika mellan varandra. Detta är reglerat i lag – varje make kan kräva en bodelning när ett äktenskap upphör. 

För att förtydliga kommer vi att ta det fiktiva paret Daniel och Emma, som ett exempel på en bodelning vid skilsmässa där inget äktenskapsförord har upprättats.

Som ni ser är Daniels del efter bodelningen betydligt större än hans tillgångar innan bodelningen. Detta betyder att Emma tvingas betala mellanskillnaden på 1 265 000 kr samt skriver över halva sitt företag till Daniel, trots att hon införskaffade denna egendom innan äktenskapet. 

Vi tittar på Daniels och Emmas bodelning igen men den här gången har de ett äktenskapsförord där Daniels sommarstuga, Emmas företag och bostadsrätt är registrerade som enskild egendom.

äktenskapsförord bodelning skilsmässa utan avtal

I detta exempel behöver Emma bara betala Daniel 55 000 kr för att täcka upp mellanskillnaden, eftersom deras enskilda egendom inte är inräknade i bodelningen tack vare äktenskapsförordet.


Räknas pension som giftorättsgods?

Huvudregeln för gifta är att all egendom är giftorättsgods och därför ska ingå i en bodelning vid skilsmässa. Det finns dock undantag från detta. Den allmänna pensionen ingår aldrig i en bodelning, utan varje make behåller sin allmänna pension. Den allmänna pensionen är nämligen en rättighet som inte kan överlåtas, och därför ska den inte ses som giftorättsgods. 

Tjänstepensionen ska inte heller ingå enligt huvudregeln, men det finns tillfällen då den kan räknas som giftorättsgods. Vanligast är att arbetsgivaren äger tjänstepensionsförsäkringen, i de fallen ska inte tjänstepensionen ingå i bodelningen. Om du själv äger tjänstepensionsförsäkringen så kommer den däremot att vara giftorättsgods och den ska då ingå i bodelningen. I vissa fall är även tjänsteavtalet utformat på så sätt att det ger maken rätt att förfoga över tjänstepensionen, då ska tjänstepensionen också räknas som giftorättsgods.

Har du privat pensionsförsäkring eller sparar du till pensionen på ett separat konto ska dessa också ingå i bodelningen. 

Du kan med ett äktenskapsförord avtala att tjänstepensionen eller det privata pensionssparandet istället ska vara enskild egendom. Då kommer den inte ingå i bodelningen, eftersom det inte längre är giftorättsgods.


Går det att riva ett äktenskapsförord för att det ska upphävas?

Nej, ett äktenskapsförord är giltigt fram tills att ett nytt äktenskapsförord registreras. Det är Äktenskapsbalken som reglerar äktenskapsförord, och ett äktenskapsförord måste enligt lag registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det ska då vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.

Det räcker inte med att anmäla till Skatteverket att det gamla äktenskapsförordet ska upphävas, utan det måste även skickas in ett nytt äktenskapsförord med nya bestämmelser.


Hur fungerar ett äktenskapsförord vid dödsfall?

Det många inte tänker på är att faktiskt alla äktenskap tar slut. Vissa frivilligt genom skilsmässa och andra olyckligt genom dödsfall. Oavsett hur ett äktenskap slutar, ska det genomföras en bodelning. I regel är det ingen direkt skillnad på bodelning vid skilsmässa eller vid dödsfall. Den formella skillnaden är att vid dödsfall görs bodelningen mellan den kvarlevande maken och dödsboet, jämfört vid en skilsmässa då bodelningen görs mellan två makar. Ett äktenskapsförord reglerar vad som ska ingå i giftorättsgodset från den avlidne, vilket indirekt innebär att äktenskapsförordet påverkar värdet på arvet efter den avlidne maken.

Något man bör känna till är att ett äktenskapsförord aldrig kan påverka arvsordningen. Det är bara särkullbarn och de i ett testamente som ärver före en efterlevande make, när äktenskapet upplöses p.g.a dödsfall. Finns det inget testamente eller särkullbarn, kommer enskild egendom att tillfalla den efterlevande maken ändå. Komplettera därför äktenskapsförordet med ett testamente om du vill reglera detta. Här kan du läsa mer om just testamente och särkullbarn.

Dödsfall utan äktenskapsförord

För att förtydliga kommer här ett fiktivt exempel på Lennart och Mona, där de i ena exemplet har ett äktenskapsförord och i det andra inget.

Dödsfall med äktenskapsförord

I nästa exempel får vi se exakt samma situation, men där Lennart och Mona har ett äktenskapsförord.


Kan ett äktenskapsförord “gå ut” efter ett visst antal år?

Nej, ett äktenskapsförord blir inte ogiltigt efter en viss tid. Det är giltigt fram tills dess att ett nytt äktenskapsförord registreras. 


Varför ska egenföretagare skriva äktenskapsförord?

Det spelar ingen roll att det är ditt egna företag. Har du inte skyddat bolaget genom ett äktenskapsförord så kommer företaget delas med din före detta partner i skilsmässan. Om du är egenföretagare och äger aktier i ett bolag är det med andra ord väldigt viktigt att skriva ett äktenskapsförord.
Företag blir nämligen giftorättsgods när man ingår ett äktenskap. Vid en eventuell skilsmässa har din före detta partner därför rätt till hälften av värdet av dina andelar i bolaget.


Kan man skriva ett äktenskapsförord innan ett äktenskap?

Ja, det är inga konstigheter att skriva ett äktenskapsförord innan ett äktenskap. Vill ni att äktenskapsförordet ska börja gälla från och med giftermålet, måste ni registrera det hos Skatteverket senast en månad efter vigseln.


Kan man skriva ett äktenskapsförord när man redan är gifta?

Ja, ni kan när som helst under äktenskapet skriva ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet blir gällande från den dagen det registreras hos Skatteverket – det spelar alltså ingen roll hur länge ni har varit gifta innan ni skriver ert äktenskapsförord. Om ni däremot registrerar äktenskapsförordet inom äktenskapets första månad, blir det gällande från och med vigseln.


När blir ett äktenskapsförord giltigt?

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det registreras hos Skatteverket, undertecknat av båda makarna. Skicka alltid in originalet – ni får sedan tillbaka avtalet när det är registrerat i äktenskapsregistret. Om äktenskapsförordet inte registreras är det inte heller juridiskt giltigt. Glöm därför inte att skicka in äktenskapsförordet!


Finns det en mall för äktenskapsförord?

Att ladda ner en äktenskapsförords-mall online är oftast billigare men kan bli dyrare i längden. Ett äktenskapsförord är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande och kan få enorma konsekvenser vid en framtida bodelning. Vår rekommendation är att alltid skriva ett äktenskapsförord med hjälp av en jurist.


Skriv äktenskapsförord

online


799 kr

Skriv äktenskapsförord

via telefon


799 kr
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview