Samboavtal

Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambos separerar, oavsett vem som har betalat för vad. Det kan röra sig om allt från soffan i vardagsrummet eller till ena sambons bostadsrätt. Med hjälp av ett samboavtal kan ni själva bestämma hur era tillhörigheter ska fördelas vid en eventuell separation.

Tips när du ska skriva

Samboavtal

Var tydlig. Tänk på att beskriva bostaden och bohaget så tydligt som möjligt, så att ni båda är införstådda i vilken samboegendom ni menar. För vaga formuleringar kan leda till missförstånd vid en eventuell bodelning.
Ett samboavtal behöver inte registreras. Jämfört med vissa andra juridiska avtal behöver ett samboavtal inte registreras för att vara giltigt. Däremot är det bra att låta en jurist se över ert avtal så att ni kan vara trygga i att det är juridiskt korrekt.
I vissa fall behövs även ett skuldebrev. Om ni har betalat olika kontantinsatser till er gemensamma bostad ska ni upprätta både ett samboavtal och ett skuldebrev. Ni kan läsa mer om det här.
Kolla upp vad som räknas som samboegendom. Bohag som införskaffats innan ni blev sambos, är inte inkluderade i er samboegendom. Det är bara bohag som är införskaffad för gemensamt bruk som innefattas av samboavtalet.
Samboavtalet ska upprättas i två likadana exemplar. Ett samboavtal ska upprättas i två likalydande exemplar, vara signerat av båda samborna och helst daterat, eftersom att det är det senast upprättade samboavtalet som gäller.

Fakta om
Samboavtal

Ett samboavtal skrivs mellan två sambos för att bestämma hur bostad och bohag ska delas mellan dem vid en eventuell separation. Anledningen till att skriva ett samboavtal är att man vill fördela samboegendomen på ett annat sätt än i lika stora delar, eller att man vill att egendomen inte ska delas alls. 

Samboegendom är en juridisk term som är ofta förekommande när man pratar om samboavtal. Enkelt förklarat är samboegendom tillhörigheter som två sambos har införskaffat för gemensam användning. Vid en separation ska samboegendomen delas lika mellan föredetta sambos. Här kan du läsa mer om samboegendom.

När ska man skriva ett samboavtal?

  • Om bara en av er äger er gemensamma bostad. Även fast bostaden bara tillhör ena sambon, ska bostaden enligt lagen ändå delas lika vid en eventuell separation. I samboavtalet kan ni bestämma att detta inte ska gälla.
  • Om ni har gått in med olika stora kontantinsatser. Då ska ni skriva ett samboavtal, men även ett skuldebrev för kontantinsatsen. Mer om det kan ni läsa här.
  • Om ena sambon har betalat det mesta av bohaget. I samboavtalet kan ni bestämma att den som har betalat för bohaget äger bohaget. Då behöver ni inte dela lika på möbler och inredning vid en separation.
  • Om ni vill bestämma vem som äger vad. I ett samboavtal kan ni, medan ni fortfarande är sambos, bestämma vem som äger vad av bostadens tillhörigheter. Detta kan undvika framtida konflikter vid en eventuell separation.

Sambos och dödsfall

Det är vanligt idag att två personer lever som sambos ett helt liv utan att gifta sig. Vad händer när en sambo dör? Till skillnad från makar, ärver sambos per automatik inte varandra. Om en sambo går bort utan ett testamente, är det istället sambons familj och släktingar som ärver sambons egendom. 

Kan man skriva ett samboavtal i efterhand?

Ett samboavtal kan endast skrivas innan och under samboförhållandet, aldrig efter. Det innebär att två sambos som redan har bott ihop i flera år kan skriva ett samboavtal, under pågående samborelation. Så länge ni är sambos är det därför aldrig för sent för att skriva ett samboavtal.

Vad händer om man inte har ett samboavtal?

Låt oss säga att två sambos separerar utan ett samboavtal. Från det att samboförhållandet upphör har vardera sambo ett år på sig att begära bodelning. Vid en sådan bodelning ska bostad och bohag delas lika, oavsett vilken sambo som har betalat vad. I bodelningen ska allt som har införskaffats för den gemensamma bostaden ingå. Detta kan såklart bli en förlustaffär för den som har lagt ut mest pengar, då allt ska delas lika.

Obs! De saker som varje sambo hade innan samboskapet är inte samboegendom. De fortsätter därför att tillhöra den enskilde sambon.