Samboavtal


Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambos separerar, oavsett vem som har betalat för vad. Det kan röra sig om allt från soffan i vardagsrummet eller till ena sambons bostadsrätt. Med hjälp av ett samboavtal kan ni själva bestämma hur era tillhörigheter ska fördelas vid en eventuell separation.

samboavtal flytta ihop bostadsrätt avtal

Bra att veta om samboavtal

Var tydlig.

Tänk på att beskriva bostaden och bohaget så tydligt som möjligt, så att ni båda är införstådda i vilken samboegendom ni menar. För vaga formuleringar kan leda till missförstånd vid en eventuell bodelning.

Ett samboavtal behöver inte registreras.

Jämfört med vissa andra juridiska avtal behöver ett samboavtal inte registreras för att vara giltigt. Däremot är det bra att låta en jurist se över ert avtal så att ni kan vara trygga i att det är juridiskt korrekt.

I vissa fall behövs även ett skuldebrev.

Om ni har betalat olika kontantinsatser till er gemensamma bostad ska ni upprätta både ett samboavtal och ett skuldebrev. Ni kan läsa mer om det här.

Kolla upp vad som räknas som samboegendom.

Bohag som införskaffats innan ni blev sambos, är inte inkluderade i er samboegendom. Det är bara bohag som är införskaffad för gemensamt bruk som innefattas av samboavtalet.

Samboavtalet ska upprättas i två likadana exemplar.

Ett samboavtal ska upprättas i två likalydande exemplar, vara signerat av båda samborna och helst daterat, eftersom att det är det senast upprättade samboavtalet som gäller.

Ta hjälp av jurist.

Vår rekommendation är att alltid att skriva ett samboavtal tillsammans med en jurist.

Frågor och svar om samboavtal

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal skrivs mellan två sambos för att bestämma hur bostad och bohag ska delas mellan dem vid en eventuell separation.
Anledningen till att skriva ett samboavtal är att man vill fördela samboegendomen på ett annat sätt än i lika stora delar, eller att man vill att egendomen inte ska delas alls. 

  När ska man skriva ett samboavtal?

 Om bara en av er äger er gemensamma bostad.

Även fast bostaden bara tillhör ena sambon, ska bostaden enligt lagen ändå delas lika vid en eventuell separation. I samboavtalet kan ni bestämma att detta inte ska gälla.

  Om ni har gått in med olika stora kontantinsatser.

Då ska ni skriva ett samboavtal, men även ett skuldebrev för kontantinsatsen. Mer om det kan ni läsa här.

 Om ena sambon har betalat det mesta av bohaget.

I samboavtalet kan ni bestämma att den som har betalat för bohaget äger bohaget. Då behöver ni inte dela lika på möbler och inredning vid en separation.

  Om ni vill bestämma vem som äger vad.

I ett samboavtal kan ni, medan ni fortfarande är sambos, bestämma vem som äger vad av bostadens tillhörigheter. Detta kan undvika framtida konflikter vid en eventuell separation.

Vad kan man bestämma i ett samboavtal?
När börjar ett samboavtal att gälla?
Kan man skriva ett samboavtal i efterhand?
Ska ett samboavtal registreras hos Skatteverket?
Vad händer om man inte har ett samboavtal?

Vad är sambolagen?

Sambolagens syfte är faktiskt att skydda sambos. Sambolagen säger därför att all samboegendom – bostaden och dess tillhörigheter – ska delas lika. Finns det inget samboavtal vid en separation är det alltså sambolagen som bestämmer hur fördelningen blir.

Vad räknas som ett samboförhållande?

Ett samboförhållande innebär två personer som lever tillsammans i en kärleksrelation som inte är tillfällig. Oftast ska man även ha levt ihop i minst sex månader. Det finns också sju olika punkter som talar för att det är ett samboförhållande.

  Ni har gemensam folkbokföringsadress.
  Ni har gemensamma barn.
  Ni har gemensam ekonomi.
  Ni har ett sexuellt samliv.
  Ni har skrivit ett inbördes testamente.
  Ni har ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.
  Ni har skrivit ett samboavtal.

Som alltid när det kommer till juridik, bedöms förhållandet som en helhet. Ni behöver alltså inte uppfylla alla punkter för att ni ska anses vara sambos.

När upphör ett samboförhållande?

Den samboegendom som fördelas vid en bodelning är enbart den egendom ni förfogade över vid tidpunkten då samboförhållandet tog slut. Ett samboförhållande anses vara upphört när något av följande har inträffat:

  Ni gifter er.
  Ni flyttar isär.
  Någon av er går bort.
  Någon av er ansöker om bodelningsman.
  Någon av er ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.
  Någon av er väcker talan om övertagande av bostaden.

Samboegendom

Samboegendom är en juridisk term som är ofta förekommande när man pratar om samboavtal. Samboegendom är egendom som två sambos har införskaffat för gemensam användning. Vid en separation ska samboegendomen delas lika mellan föredetta sambos.

Bostad och bohag som införskaffas under en pågående relation för att användas som gemensam bostad, räknas som samboegendom. Det spelar ingen roll om det bara är en sambo som har betalat för exemplevis bostaden eller soffan i vardagsrummet – egendomen ska delas lika vid en eventuell separation.

  Bostad

Bostad är som det låter – det stället där ni bor gemensamt och är folkbokförda. För att bostaden ska räknas som samboegendom ska den ha införskaffats för ert gemensamma boende efter att ni blev ett par. Vem som har betalat för bostaden eller står på kontraktet spelar ingen roll. Istället är det tidpunkten för när bostaden skaffades, samt syftet som avgör om bostaden är samboegendom eller inte.

   Bohag

Bohag är däremot lite otydligare, men innefattar saker som möbler, hemelektronik, porslin, husgeråd och så vidare. Man brukar säga att allt man kan ställa i vardagsrummet utan att det ser konstigt ut ska ingå i en bodelning. Den gemensamma soffan är med andra ord bohag medan ena sambons fiskeutrustning inte är det.

Samboegendom kan bara bestå av bostad och bohag. Fritidsutrustning, bilar, sommarhus eller liknande räknas inte som samboegendom. Inte heller sparpengar, aktier och liknande.

samboegendom bostad bohag sambos flytta isär

Bodelning mellan sambos

När sambos ska dela på sin samboegendom görs det genom en bodelning. Båda sambos har rätt att begära en bodelning när samboförhållandet har upphört.
Om ena sambon begär bodelning spelar det därför ingen roll att andra sambon inte vill genomföra en. Rätten att begära bodelning gäller däremot bara under ett år efter att samboförhållandet har tagit slut.

samboavtal bodelning samboegendom hur sambos

Flytta in i någons bostad

Oavsett om din partner flyttar in i din bostadsrätt, fastighet eller hyresrätt kan ni behöva ett samboavtal. Anledningarna är lite olika beroende på boendeform och ägarförhållandet mellan er, men syftet är det samma. Nämligen att se till att bostaden delas rättvist vid en eventuell separation.
Detta gäller för bostaden när två sambos flyttar ihop.

Vad som gäller för olika boendeformer

  Bostadsrätt

En bostadsrätt som köps under en relation för att användas som en gemensam bostad ska delas lika vid en eventuell separation. Även om det bara är ena sambon som har betalat hela kontantinsatsen eller står som ensam ägare. Vid en bodelning har ändå den icke-betalande sambon rätt till halva bostadsrätten, enligt sambolagen.

  Fastighet

En fastighet har samma regler som bostadsrätt. Om fastigheten har införskaffats under förhållandet – för att vara ert gemensamma hem – ska den alltså räknas som samboegendom, och därför delas lika vid ett uppbrott.

  Hyresrätt

En hyresrätt som har införskaffats under relationens pågående – för er gemensamma användning – räknas som samboegendom, och ska även den delas lika om två sambos flyttar isär.

  Sambon som är i störst behov av bostaden har rätt att få den.

Oavsett vem som äger bostaden eller vem som har betalat mest, ska den sambo som har bäst behov få bostaden (när den är samboegendom). När bostaden tas över ska den övertagande sambon betala för värdet i första hand med sina andelar av övriga samboegendomen.

Om det inte räcker ska resten betalas med pengar. Sambon som förlorar sin bostad kommer i sin tur befrias från skulderna kopplade till bostaden. Är bostaden en hyresrätt ska den övertagande sambon inte betala någonting alls. Det beror på att hyreskontrakt inte har något värde eftersom de inte går att köpa.

  Såvida ni inte skriver ett samboavtal.

Genom att skriva ett samboavtal ändrar ni bostaden till enskild egendom. Det innebär att bostaden inte längre ska delas enligt sambolagen. Den sambo som har störst behov av bostaden kommer därför inte att få den. Istället ska bostaden delas enligt ägarandelarna i köpes- eller hyreskontraktet.

Finns det några undantag då bostaden inte skyddas av ett samboavtal?

Sambos och dödsfall

Det är vanligt idag att två personer lever som sambos ett helt liv utan att gifta sig. Till skillnad från makar, ärver sambos per automatik inte varandra. Om en sambo går bort utan ett testamente, är det istället sambons familj och släktingar som ärver sambons egendom. 

Sambos bör skriva testamente

Om ni är två sambos som vill ärva varandra måste ni skriva ett testamente. Ni kan nämligen inte bestämma hur ert arv ska fördelas i ett samboavtal. 

När en sambo går bort kan den efterlevande sambon begära bodelning av samboegendomen. Den avlidnes familj kan däremot inte kräva att en bodelning enligt sambolagen ska ske. Bodelningen sker på samma sätt som bodelning mellan sambos, fast med skillnaden att bodelningen görs mellan den efterlevande sambon och dödsboet. 

Finns det ett samboavtal när någon går bort har den efterlevande fortfarande en ensidig rätt att begära bodelning. Finns ingen samboegendom finns det dock ingenting att dela på eftersom det bara är samboegendom som ska ingå i bodelningen.  

Efter bodelningen mellan den efterlevande sambon och dödsboet fördelas tillgångarna efter den avlidne enligt arvsordningen. Det innebär att arvet i första hand går till barn och bröstarvingar. 

Finns inga barn, ärver den avlidnes föräldrar. Den efterlevande sambon tillhör i regel inte dödsboet och kommer därför inte att ärva någonting efter sin avlidne partner.

Om ingen bodelning begärs kommer den efterlevande sambon behålla sin egendom och den avlidnes egendom kommer gå direkt till dödsboet. Egendomen som ägdes tillsammans kommer då att ägas mellan den efterlevande sambon och dödsboet enligt ägarförhållandena.

Då den efterlevande sambon har rätt till två prisbasbelopp från samboegendomen kan det vara värt att begära bodelning. Den efterlevande sambon måste även begära bodelning om sambon vill få ta över den gemensamma bostaden.  

Signat

Obs! Lilla basbeloppsregeln innebär att om ert samboförhållande skulle upphöra för att någon av er går bort, har den efterlevande sambon alltid rätt till totalt två prisbasbelopp från samboegendomen. Denna regel är för att skydda den efterlevande sambon från att lämnas utan någonting. Två prisbasbelopp är totalt 95 200 kronor år 2021.

Hur går en bodelning till när en sambo går bort?
Kan min sambo ta över bostaden om jag dör?

Skriva samboavtal själv

Om ni ska skriva samboavtal själva finns det massor av information att hitta online. Tänk på att alla situationer är unika och att informationen kanske inte passar just er. Se också till att ni har koll på formkraven.

Vi rekommenderar såklart att alltid skriva samboavtal med hjälp av en jurist. Om ni känner er osäkra eller om ni har några frågor är ni alltid varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister.

Här har vi samlat våra bästa tips till er som vill skriva samboavtal själv.

Tips när du ska skriva samboavtal själv

  Börja med att kolla vad lagtexten säger om samboavtal. Det finns mängder av information om samboavtal – använd er av pålitliga källor.

  Formulera er så tydligt som möjligt. Istället för att skriva “Soffa”, skriv “Soffa modell Madison från Mio, 3-sits ljusgrå”.

  Om samboavtalet ska innefatta er bostad – skriv lägenhetsnummer eller fastighetsbeteckning, samt fullständig adress.

  Om ni inte vill specificera vilket bohag som ska vara enskild egendom, kan ni istället skriva att all egendom ska vara enskild. Då behöver ni inte lista varje sak för sig.

  Glöm inte personnummer och fullständigt namn, samt att signera samboavtalet.

  Tänk på att förvara samboavtalet på ett säkert ställe. Ni ska även ha två stycken likadana, samt signerade, exemplar.

  Be någon med juridiska kunskaper att granska ert avtal. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.

 Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om samboavtal svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

Signat

Obs! Om samboavtalet ogiltigförklaras eller inte uppfyller de juridiska formkraven, kan det innebära att allt ni har kommit överens om inte längre gäller. Gör därför grundlig efterforskning

Kan man skriva ett samboavtal själv?
Finns det en mall för samboavtal?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview