Arvsordningen

Testamente

Om en person går bort utan att ha skrivit ett testamente, fördelas den avlidnes arv enligt arvsordningen. Det finns tre olika arvsklasser – den första arvsklassen, den andra arvsklassen och den tredje arvsklassen. Som namnen avslöjar, ärver till att börja med den första arvsklassen och sedan sist den tredje arvsklassen.

Värt att upprepa är att arvsordningen enbart blir gällande om det inte finns ett testamente. Om den avlidne har skrivit ett testamente går det, till viss del, att bortse från arvsordningen.

Om man inte har några bröstarvingar kan man bortse från arvsordningen och testamentera sitt arv till vem som helst.

Tillbaka till Testamente