Skriva testamente själv

Testamente

Om man ska skriva sitt testamente själv måste man ha koll på vilka formkrav som ett testamente måste uppfylla. Uppfylls inte alla formkrav, finns risken att testamentet ogiltigförklaras längre fram.

Tänk på att: när ditt testamente träder i kraft kommer du inte längre att vara kvar. Ett testamente är en försäkran om att det verkligen blir som du har tänkt dig. Gör grundliga efterforskningar om du ska skriva ditt testamente själv.

Formkrav på testamente

 • Testamentet måste vara skriftligt.
 • Testamentet måste vara signerat av testatorn och två vittnen.
 • Vittnena måste uppfylla kraven på testamentesvittnen.
 • Vittnena ska helst anteckna sina yrken, ort och datum, samt kontaktuppgifter.
 • Testamentet behöver inte registreras och kan förvaras på valfri plats.

Vem får bevittna ett testamente?

En viktig del i ett testamente är själva bevittningen. Vittnenas huvudsakliga uppgift är att bevittna namnteckningen, och därmed bekräfta att testatorn är i stånd att underteckna sitt testamente.

Om bevittningen inte uppfyller formkraven kan det tyvärr resultera i att testamentet ogiltigförklaras. Det finns en hel del begränsningar kring vem som kan vara vittne – för att bevittningen av ett testamente ska godkännas måste dina vittnen uppfylla dessa kriterier:

Vittnet får inte

 • Vara omnämnd i testamentet – han/hon ska med andra ord inte ärva dig.
 • Vara närstående till någon som ska ärva dig.
 • Vara gift, sambo eller släkt med dig. Med släkt menas: barn, barnbarn, föräldrar, syskon, styvföräldrar, styvbarn, svärföräldrar, svärdöttrar och svärsöner osv.
 • Vara under 15 år.
 • Vara din god man, förvaltare eller förmyndare.

Vittnet ska

 • Vara införstådd i att det är en signering av ett testamente ska bevittnas.
 • Vara vid sina sinnens fulla bruk och inte lida av någon psykisk störning, vid själva bevittningen.
 • Vara närvarande tillsammans med det andra vittnet. Signeringen av testamentet måste bevittnas samtidigt.

Finns det en mall för testamente?

Det finns flera juridiska mallar att ladda ner för testamenten på internet. Att ladda ner en testamente-mall är oftast billigare men kan bli dyrare i längden. Ett testamente är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande – i värsta fall kan dokumentet misstolkas eller även ogiltigförklaras, om det inte uppfyller formkraven.

Vi rekommenderar, som de flesta andra jurister, att aldrig använda sig av gratismallar när man ska skriva sitt testamente.

Tillbaka till Testamente