Umgängesavtal


Efter en separation blir tillvaron ofta upp och ner för en tid, speciellt när det finns barn med i bilden. Oftast finns det en muntlig överenskommelse angående hur tiden med barnet ska fördelas, vilket kan leda till missförstånd och konflikter. Med hjälp av ett umgängesavtal sätter ni tydliga regler för hur umgänget med barnet/barnen ska se ut.

umgängesavtal förälder ensam vårdnad barn

Bra att veta om umgängesavtal

Se till barnets bästa.

Det är en ganska självklar men också viktig påminnelse. Det är inte föräldrarnas behov som ska tillgodoses, utan barnets.

Båda föräldrarna har rätt till umgänge.

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, oavsett om ni har gemensam, delad eller ensam vårdnad.

Det finns hjälp att få.

Om ni inte skulle komma överens, kan ni alltid vända er till socialtjänsten för att få hjälp. Mer info finns hos er kommun.

Avtalet måste godkännas.

Umgängesavtalet måste bli godkänt av socialnämnden i den kommun där ert barn är folkbokfört. Om umgängesavtalet inte är godkänt av socialnämnden eller fastställt av tingsrätten, är det inte gällande.

Var tydliga.

Vi rekommenderar att bestämma umgänget så detaljerat och tydligt som möjligt, för att minska utrymmet för framtida missförstånd

Riktlinjer behövs ibland.

Att skriva ett umgängesavtal kan verka formellt, men enligt vår erfarenhet är det bra med tydliga riktlinjer – både för barn och föräldrar – efter en separation.

Frågor och svar om umgängesavtal

Vad är ett umgängesavtal?

Ett umgängesavtal är ett skriftligt kontrakt mellan två föräldrar som bestämmer hur umgänget med deras gemensamma barn ska se ut. När ett umgängesavtal är skrivet ska avtalet sedan registreras och godkännas av socialnämnden. Det är först när umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden som avtalet blir gällande.

  Vad kan man bestämma i ett umgängesavtal?

I ett umgängesavtal reglerar ni hur tiden med barnet eller barnen ska fördelas. Vanligtvis har man med följande i umgängesavtalet:

  Vilka dagar, veckor eller månader barnet ska umgås med vardera föräldern.
  Hur lov och långhelger ska delas upp.
  Hur man går tillväga när föräldrarna behöver byta tider med varandra.
  Vilka tider hämtning och lämning ska ske i samband med umgängestillfällena.
  Vilken förälder som ska betala för resekostnaderna i samband med hämtning och lämning.

Signat Tips! Ni bestämmer själva hur detaljerat umgängesavtal ni vill skriva, men oftast är det bäst att vara så tydlig som möjligt. Då vet båda föräldrarna vad det är som gäller.

  Vad betyder umgängesrätt?

Umgängesrätt är ett begrepp inom familjerätten och handlar om relationen mellan ett barn och föräldrarna. Ett barn har nämligen alltid rätt att umgås med båda sina föräldrar, även om ena föräldern har ensam vårdnad över barnet. Med ett umgängesavtal kan föräldrarna komma överens om hur umgängesrätten ska regleras.

Utgångspunkten för umgängesrätten är barnets bästa och grundregeln är att det bästa för ett barn är att få träffa båda föräldrarna – umgängesrätten är därför ganska långtgående.

Umgängesrätten kan dock dras in om umgänget skulle vara till skada för barnet. Exempel när umgängesrätten har dragits in är när barnet har utsatts för övergrepp, eller riskeras att föras utomlands.

Vad betyder boförälder och umgängesförälder?
Vad innebär umgängessabotage?

När behövs umgängesavtal?

Det är alltid frivilligt att upprätta ett umgängesavtal. Om ni upplever att ni har svårt att komma överens om hur umgänget med ert gemensamma barn ska fördelas, kan det vara en god idé att skriva ett umgängesavtal.

När föräldrar kan behöva ett umgängesavtal

  Föräldrarna upplever att muntliga överenskommelser om umgänget med barnet inte följs.

  Föräldrarna har svårt att komma överens om hur umgänget med barnet ska se ut.

  Föräldrarna bor inte i samma stad och behöver bestämma hur resor, resekostnader etc ska fördelas.

  Föräldrarna vill på förhand bestämma hur jul, födelsedagar och sommarlov etc med barnet ska fördelas. 

  Föräldrarna vill, av olika anledningar, att fördelningen av umgänget ska fastställas juridiskt.

Är ett umgängesavtal nödvändigt om en av oss har ensam vårdnad?

Formkrav och giltighet

Vissa formkrav måste uppfyllas för att ett umgängesavtal ska vara juridiskt bindande. Det går att skriva sitt umgängesavtal själv, men vår rekommendation är att alltid skriva juridiska avtal med hjälp av en jurist.

Formkrav för umgängesavtal

  Avtalet ska innehålla tydliga direktiv om hur umgänget ska fördelas.
  Avtalet ska vara skriftligt och signerat av båda föräldrarna.
  Avtalet ska vara godkänt av socialnämnden.

  Måste jag skriva på ett umgängesavtal?

Att skriva på ett umgängesavtal är frivilligt. Du är aldrig tvingad att skriva på ett umgängesavtal – om du skulle neka att skriva på händer ingenting, rent juridiskt. Den andra föräldern kan dock välja att vända sig till socialtjänsten eller domstol för att få rätt till sitt umgänge. Socialtjänsten har nämligen en skyldighet att hjälpa er att komma överens om umgängesavtalet. Socialtjänsten kan även vända sig till domstol för att driva frågan om en förälders umgängesrätt.

Det domstolen i realiteten gör är att “tvinga” på er ett umgängesavtal – det är därför lika bra att försöka komma överens om umgänget ändå, utan domstol. Har ni svårt att komma överens är Socialtjänsten i er kommun skyldiga att hjälpa till med samtal och familjerådgivning.

Själva syftet med ett umgängesavtal är att skriftligen bekräfta det båda föräldrarna har kommit fram till, angående umgänget med det gemensamma barnet eller barnen. I många situationer blir relationerna och umgänget mycket mindre konfliktfyllda när man har en skriftlig överenskommelse.

Hur länge gäller ett umgängesavtal?
Måste ett umgängesavtal registreras för att bli giltigt?
Gäller ett muntligt umgängesavtal?
Finns det någon mall för umgängesavtal?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview