Umgängesavtal

Efter en separation blir tillvaron upp och ner för en tid, speciellt när det finns barn med i bilden. Oftast finns det en muntlig överenskommelse angående hur tiden med barnet ska fördelas, vilket kan leda till missförstånd och konflikter. Med hjälp av ett umgängesavtal sätter ni tydliga regler för hur umgänget med barnet/barnen ska se ut.
umgängesavtal föräldrar barn avtal juridik familjerätt

Tips när du ska skriva

Umgängesavtal

Se till barnets bästa. Det är en ganska självklar men också viktig påminnelse. Det är inte föräldrarnas behov som ska tillgodoses, utan barnets.
Båda föräldrarna har rätt till umgänge. Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, oavsett om ni har gemensam, delad eller ensam vårdnad.
Det finns hjälp att få. Om ni inte skulle komma överens, kan ni alltid vända er till socialtjänsten för att få hjälp. Mer info finns hos er kommun.
Avtalet måste godkännas. Umgängesavtalet måste bli godkänt av socialnämnden i den kommun där ert barn är folkbokfört. Om umgängesavtalet inte är godkänt av socialnämnden eller fastställt av tingsrätten, är det inte gällande.
Riktlinjer behövs ibland. Att skriva ett umgängesavtal kan verka formellt, men enligt vår erfarenhet är det bra med tydliga riktlinjer – både för barn och föräldrar – efter en separation.

Fakta om
Umgängesavtal

Vad är ett umgängesavtal?

Ett umgängesavtal är ett skriftligt kontrakt mellan två föräldrar som bestämmer hur umgänget med deras gemensamma barn ska se ut. När ett umgängesavtal är skrivet ska avtalet sedan registreras och godkännas av socialnämnden. Det är först när umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden som avtalet blir gällande.

Vad kan man bestämma i ett umgängesavtal?

I ett umgängesavtal reglerar ni hur tiden med barnet eller barnen ska fördelas. Vanligtvis har man med följande i umgängesavtalet:

Exempel på innehåll i ett umgängesavtal

  • Vilka dagar, veckor eller månader barnet ska umgås med vardera föräldern.
  • Hur lov och långhelger ska delas upp.
  • Hur man går tillväga när föräldrarna behöver byta tider med varandra.
  • Vilka tider hämtning och lämning ska ske i samband med umgängestillfällena.
  • Vilken förälder som ska betala för resekostnaderna i samband med hämtning och lämning.

Ni bestämmer själva hur detaljerat umgängesavtal ni vill skriva, men oftast är det bäst att vara så tydlig som möjligt. Då vet båda föräldrarna vad det är som gäller. Läs mer om vad ni ska tänka på när ni skriver ett umgängesavtal.