Gåvobrev

Ska du ge bort något som har ett högt affektionsvärde eller är värt mycket pengar? Då är det klokt att skriva ett gåvobrev. Ett gåvobrev upprättas vanligtvis när man ska ge bort någonting, som ett skriftligt bevis på att en viss gåva har överlämnats till en specifik person. I vissa fall är ett gåvobrev obligatoriskt, som till exempel när man ger bort en fastighet.

Tips när du ska skriva

Gåvobrev

Din gåva, dina villkor. I ett gåvobrev kan du bestämma egna villkor till din gåva. Ett villkor kan exempelvis vara att gåvomottagaren ska få gåvan vid en viss ålder.
Bestäm om gåvan är ett förskott på arv. Om du ska ge en gåva till ditt barn, kan du i ett gåvobrev bestämma om gåvan ska vara ett förskott på ditt framtida arv.
Gåvobrev gör gåvan giltig rent juridiskt. Om du vill ge bort en gåva till din maka eller make ska du skriva ett gåvobrev, så att gåvan blir giltig rent juridiskt. Om det rör sig om flera tillgångar kan det vara enklare att upprätta ett bodelningsavtal under pågående äktenskap.
Makar kan även behöva ett äktenskapsförord. Det är viktigt att komma ihåg att ett gåvobrev inte omvandlar giftorättsgods till enskild egendom vid en skilsmässa – detta kan endast ett äktenskapsförord ändra på. Vill ni att gåvan ska vara enskild egendom behöver ni skriva båda avtalen.
Gåvobrev är obligatoriskt om gåvan är fast egendom. Om du ska ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt måste du skriva ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Rör det sig om lös egendom är ett gåvobrev enbart en rekommendation.

Fakta om
Gåvobrev

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som visar att en specifik gåva har givits från en gåvogivare till gåvotagare. I gåvobrevet kan man även bestämma villkor för gåvan. Om man ska skänka bort fast egendom (en fastighet eller liknande), är ett gåvobrev obligatoriskt.

Skillnaden mellan lös och fast egendom är viktig juridiskt, eftersom köp av fast egendom måste avtalas skriftligt enligt lag – jämfört med lös egendom. Vad som är lös och fast egendom regleras i Jordabalken.

Generellt kan man säga att fast egendom är det som följer med huset, medan lös egendom är lösa föremål som kan säljas av personerna som bor i huset.

Lös egendom

Med lös egendom syftar man på föremål som är “lösöre” – det vill säga icke-fastskruvade saker i ett hus. Exempelvis en möbel, en lampa, aktier eller en bil.

Fast egendom

Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet tillhör generella fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Hur ska man förvara ett gåvobrev?

Det finns ingen myndighet som har som uppgift att förvara gåvobrev, utan det är upp till dig själv att förvara gåvobrevet på ett säkert ställe. Eftersom ett gåvobrev är en juridiskt dokument bör du förvara gåvobrevet på ett säkert ställe, exempelvis i ett brandsäkert bankfack.

När behöver man ett gåvobrev?

  • Om du ska ge bort eller ta emot något som har ett högt monetärt eller emotionellt värde, och vill att det ska finnas ett juridiskt bevis på att gåvan har bytt ägare. Det är dock frivilligt enligt lagen.
  • Om du ska ge bort en bostadsrätt eller fastighet måste man däremot, enligt lagen, ha ett gåvobrev.
  • Om du vill ge bort en gåva med villkor, tex att gåvomottagaren ska få gåvan vid en viss ålder eller liknande. Då kan du bestämma villkoren för gåvan i ett gåvobrev.
  • Om du vill ge bort pengar till ditt barn som inte ska vara förskott på arv, ska du skriva ett gåvobrev.