Gåvobrev


Ska du ge bort något som har ett högt affektionsvärde eller är värt mycket pengar? Då är det klokt att skriva ett gåvobrev. Ett gåvobrev upprättas vanligtvis när man ska ge bort någonting, som ett skriftligt bevis på att en viss gåva har överlämnats till en specifik person. I vissa fall är ett gåvobrev obligatoriskt, som till exempel när man ger bort en fastighet.

gåvobrev barn förälder fastighet bostadsrätt pengar fakta

Bra att veta om gåvobrev

Din gåva, dina villkor.

I ett gåvobrev kan du bestämma egna villkor till din gåva. Ett villkor kan exempelvis vara att gåvomottagaren ska få gåvan vid en viss ålder.

Bestäm om gåvan är ett förskott på arv.

Om du ska ge en gåva till ditt barn, kan du i ett gåvobrev bestämma om gåvan ska vara ett förskott på ditt framtida arv.

Gåvobrev gör gåvan giltig rent juridiskt.

Om du vill ge bort en gåva till din maka eller make ska du skriva ett gåvobrev, så att gåvan blir giltig rent juridiskt. Om det rör sig om flera tillgångar kan det vara enklare att upprätta ett bodelningsavtal under pågående äktenskap.

Makar kan även behöva ett äktenskapsförord.

Det är viktigt att komma ihåg att ett gåvobrev inte omvandlar giftorättsgods till enskild egendom vid en skilsmässa – detta kan endast ett äktenskapsförord ändra på. Vill ni att gåvan ska vara enskild egendom behöver ni skriva båda avtalen.

Gåvobrev är obligatoriskt om gåvan är fast egendom.

Om du ska ge bort en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt måste du skriva ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Rör det sig om lös egendom är ett gåvobrev enbart en rekommendation.

Det finns juridiska formkrav på gåvobrev.

Sist men inte minst: skriv alltid ett gåvobrev med hjälp av en jurist. Om gåvobrevet inte uppfyller formkraven kan gåvan ogiltigförklaras längre fram.

Frågor och svar om gåvobrev

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som visar att en specifik gåva har givits från en gåvogivare till gåvotagare. I gåvobrevet kan man även bestämma villkor för gåvan. Om man ska skänka bort fast egendom (en fastighet eller liknande), är ett gåvobrev obligatoriskt.

Skillnaden mellan lös och fast egendom är viktig juridiskt, eftersom köp av fast egendom måste avtalas skriftligt enligt lag – jämfört med lös egendom. Vad som är lös och fast egendom regleras i Jordabalken.

Generellt kan man säga att fast egendom är det som följer med huset, medan lös egendom är lösa föremål som kan säljas av personerna som bor i huset.

Lös egendom

Med lös egendom syftar man på föremål som är “lösöre” – det vill säga icke-fastskruvade saker i ett hus. Exempelvis en möbel, en lampa, aktier eller en bil.

  Fast egendom

Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter. Till en fastighet tillhör generella fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör.

Behövs gåvobrev när man ska ge bort pengar?

Nej, det behövs inte. Pengar räknas som lös egendom och kräver rent juridiskt inget gåvobrev – såvida det inte tillkommer vissa bestämmelser kring gåvan. Dessa bestämmelser kan man i sånt fall reglera i gåvobrevet.

Det är bra att skriva ett gåvobrev om du ska ge pengar till dina barn eftersom du då kan bestämma att det inte ska vara ett förskott på arv. Utan gåvobrev ses annars gåvor till barn som förskott på arv, vilket kan påverka arvsfördelningen efter dig. Du kan även bestämma i gåvobrevet att pengarna ska vara barnets enskilda egendom om ditt barn är gift. Då slipper barnet dela dessa med sin partner om barnet skulle skilja sig i framtiden.
(Gåvomottagaren måste dock se till att dessa pengar hålls på ett separat konto, i sånt fall.)

Många väljer dock att skriva ett gåvobrev ändå, trots att det inte är ett krav. Det kan vara tryggt att ha ett juridiskt avtal på att stor summa pengar har överförts till en annan person.

Behövs gåvobrev när man ska ge bort pengar?

Villkor i gåvobrev

En gåva kan komma med villkor. I ett gåvobrev kan man juridiskt bestämma vilka villkor som ska gälla för gåvan.

Kan man göra en gåva till enskild egendom?

Ja, i ditt gåvobrev kan du bestämma att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom. Om gåvomottagaren är gift kan det därför vara lämpligt att skriva ett gåvobrev, för att försäkra sig om att gåvan ska räknas som enskild egendom vid en eventuell skilsmässa.

Kan man göra en gåva till enskild egendom?

Kan man bestämma egna villkor i gåvobrevet?

Ja, det går att bestämma egna villkor för din gåva. En bestämmelse kan vara att gåvan enbart ska användas till ett specifikt ändamål, eller att gåvomottagaren får pengarna vid en specifik ålder. Det är gåvogivaren själv som dikterar villkoren för sin gåva.

Kan man bestämma egna villkor i gåvobrevet?

Hur gör man gåvan till förskott på arv?

Om det är en förälder som upprättar ett gåvobrev till sitt barn eller en annan bröstarvinge, behöver det inte uttryckligen skrivas i gåvobrevet att gåvan är ett förskott på arv.
Gåvor till sina bröstarvingar (barn, barnbarn osv) räknas alltid som förskott på arv, om det inte uttryckligen står i gåvobrevet att det inte är ett förskott.

Till andra personer, som inte är bröstarvingar, måste det däremot uttryckligen stå att det är förskott på arv.
Bestämmer man att gåvan ska vara förskott på arv, kommer värdet att räknas av vid arvsfördelningen längre fram.

Hur gör man gåvan till förskott på arv?

Gåvobrev fastighet

En fastighet räknas som fast egendom. För att skänka bort en fastighet eller annan fast egendom ska man skriva ett gåvobrev. Ett gåvobrev fyller då exakt samma funktion som ett köpekontrakt, bara det att inget köp genomförs.

  Formkrav för gåvobrev fastighet

För att ett gåvobrev ska vara giltigt när man skänker bort en fastighet måste det, enligt Jordabalkens fjärde kapitel, uppfylla dessa fyra formkrav.

  Ett skriftligt avtal på gåvan (själva gåvobrevet).

  Det måste framgå att givaren överlåter fastigheten, det vill säga en överlåtelseförklaring. Den formella benämningen måste anges.

  Gåvobrevet ska innehålla hur stor andel av fastigheten som överlåts. Det kan exempelvis vara 50% eller 100%.

  Underskrifter från både gåvogivaren och gåvomottagaren.

Signat

Tänk på att! Om gåvobrevet inte är bevittnat när det skickas in till Lantmäteriet kommer inte lagfarten att godkännas.

Måste man ansöka om lagfart?

Ja, för att gåvan ska fullbordas måste gåvomottagaren (personen som fastigheten ska skänkas till) ansöka om lagfart – inom 3 månader efter att de har mottagit gåvobrevet, enligt Jordabalken 20 kap.

Måste man ansöka om lagfart?

Behövs samtycke från partnern när man ger bort en fastighet?

Gift

Om du är gift och ska ge bort en fastighet krävs det nästan alltid samtycke från din partner. Är fastigheten er gemensamma bostad måste du ha samtycke om inte fastigheten är din enskilda egendom genom gåva, arv eller testamente. Är fastigheten inte er gemensamma bostad, behövs samtycke om fastigheten är giftorättsgods.

Är fastigheten din enskilda egendom genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente behövs därför inget samtycke om fastigheten inte är er gemensamma bostad. Om det krävs samtycke från din make för att ge bort en fastighet ska samtycket alltid lämnas skriftligen.

 

  Sambo

Är ni sambos krävs det samtycke om bostaden är samboegendom. För att bostaden ska räknas som samboegendom ska bostaden ha införskaffats som ert gemensamma hem, efter att ni blev ett par. Vem som har betalat för bostaden eller står på kontraktet spelar ingen roll i bedömningen om bostaden är samboegendom eller inte. Läs mer om samboegendom här.

 

Signat

Kom ihåg! Uteblivet samtycke kan göra att gåvan blir ogiltig. Det är därför viktigt att du pratar med en jurist innan du skriver ett gåvobrev så att du vet vad som gäller för din gåva.

Behövs samtycke från partnern när man ger bort en fastighet?

Gåvobrev bostadsrätt

När man ger bort en bostadsrätt ska ett gåvobrev upprättas, enligt 6 kap. i Bostadsrättslagen. I gåvobrevet ska information om bostadsrätten framgå och gåvobrevet ska signeras av både gåvomottagaren och gåvogivaren.

Gåvomottagaren måste sedan bli godkänd av bostadsrättsföreningen för att gåvan ska bli giltig. Skulle inte styrelsen godkänna gåvomottagaren ska föreningen lösa bostadsrätten mot en skälig ersättning.

  Formkrav för gåvobrev bostadsrätt

För att ett gåvobrev ska vara giltigt när man skänker bort en bostadsrätt måste det uppfylla följande formkrav.

  Gåvobrevet måste vara skriftligt.

  Gåvobrevet ska vara underskrivet av både gåvogivaren och gåvomottagaren

  Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om bostadsrätten.

Behövs samtycke från partnern när man ger bort en bostadsrätt?

Det är viktigt att hålla koll på när det krävs samtycke, då uteblivet samtycke faktiskt kan göra gåvan ogiltig. Det kan även se lika olika ut beroende på vilken slags relation ni har.

Gift

Om ni är gifta eller registrerade partners och bostadsrätten är er gemensamma bostad, behövs ett samtycke från din partner. Även fast du är ensam ägare till bostaden behövs ändå ett samtycke från din partner, om bostaden inte är enskild egendom. Bostaden blir enskild egendom när du har fått bostaden genom gåva eller arv där bostaden uttryckligen ska vara enskild egendom. Att bostaden är enskild egendom genom ett äktenskapsförord räcker inte för att du ska kunna ge bort bostaden utan samtycke.

 

Sambo

Är ni sambos krävs det alltid samtycke – om bostadsrätten är er gemensamma bostad. Det spelar alltså ingen roll att bostadsrätten inte är samboegendom med hjälp av ett samboavtal.

 

Signat

Kom ihåg! Uteblivet samtycke kan göra att gåvan blir ogiltig. Det är därför viktigt att du pratar med en jurist innan du skriver ett gåvobrev så att du vet vad som gäller för din gåva.

Behövs samtycke från partnern när man ger bort en bostadsrätt?

Behövs samtycke från partnern när man ger bort bohag?

Gift

Ja, är ni gifta eller registrerade partners behövs samtycke om du vill ge bort bohag – som inte är din enskilda egendom (genom villkor i ett äktenskapsförord, villkor i ett testamente eller villkor i ett gåvobrev). Det räcker inte med att du har betalat för bohaget själv, utan det måste även vara registrerat som enskild egendom på något sätt.

 

Sambo

För sambos krävs det bara samtycke för bohag som är samboegendom. Du kan läsa mer om vad bohag är här, men förenklat sagt är det möblerna i den gemensamma bostaden.

 

Signat

Kom ihåg! Uteblivet samtycke kan göra att gåvan blir ogiltig. Det är därför viktigt att du pratar med en jurist innan du skriver ett gåvobrev så att du vet vad som gäller för din gåva.

Behövs samtycke från partnern när man ger bort bohag?

Skriva gåvobrev själv

Det är Gåvolagen som reglerar vilka formkrav som behövs för att ett gåvobrev ska vara giltigt. Om du ska skriva ett gåvobrev själv är det viktigt att du har koll på vilka formkrav som gäller för din specifika gåva – annars finns risken att gåvan blir ogiltig.

Tips när du ska skriva gåvobrev själv

  Formulera ditt gåvobrev så tydligt och konkret som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd eller tolkningar.

  Gör grundlig efterforskning. Läs gåvolagen. Hitta gåvobrev-exempel på internet. Utgå från en juridisk mall.

  Läs kraven på vittnen för gåvobrev (se nedan). Om vittnena inte uppfyller kraven finns det en risk att gåvan ogiltigförklaras längre fram.

  Kolla upp vad som gäller för just din situation. Är du gift? Är du sambo? Har du rätt att ge bort gåvan utan samtycke?

  Slutligen – be en jurist läsa igenom ditt avtal om du är osäker på att det är jurdiskt korrekt. Avtalsgranskning är oftast billigare än att be en jurist upprätta ditt avtal.

  Om du inte har möjlighet eller vill betala för en jurist – kolla om du finns någon jurist i din närhet som kan hjälpa dig.

Signat

Obs! Vår rekommendation är att alltid skriva ett gåvobrev med hjälp av en jurist.

Vem får bevittna ett gåvobrev?

Det är Lag (1946:805) som bestämmer vem som får bevittna ett gåvobrev. Jämfört med exempelvis testamentesvittnen, är det inte lika strikta krav på vittnen av ett gåvobrev.

Vittnet får inte

  Vara gåvogivare eller gåvomottagare i själva gåvobrevet.
  Vara under 15 år.
  Lida av någon psykisk störning vid själva bevittningen.

Vem får bevittna ett gåvobrev?

Finns det en mall för gåvobrev?

Det går att ladda ner juridiska mallar för gåvobrev på flera ställen. Oftast är det standardiserade och generella mallar – se därför till att mallen passar för just din specifika situation. En mall kan därför vara en bra grund att utgå ifrån.

(Vår rekommendation är att alltid skriva ett gåvobrev med hjälp av en jurist. Ett gåvobrev är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande och kan i värsta fall göra gåvan ogiltig, om avtalet skulle vara felaktigt.)

Finns det en mall för gåvobrev?

Registrera gåvobrev

Gåvor som ges mellan makar ska i regel registreras hos Skatteverket, i Äktenskapsregistret. Utöver fastigheter gäller detta främst gåvor som har ett högt monetärt värde. Genom att registrera gåvobrevet hos Skatteverket kommer gåvan inte att kunna utmätas, om den givande maken har skulder.

  Hur registrerar makar ett gåvobrev på Skatteverket?

Såhär går makar tillväga när de registrerar ett gåvobrev på Skatteverket.

  Skriv ett gåvobrev för gåvan.
  Skriv under gåvobrevet.
  Betala en ansökningsavgift till Skatteverket, så att de kan handlägga ert ärende. I dagsläget ligger den på 275 kr.
  Skicka in originalet till Skatteverkets Äktenskapsregister. Du ska inte skicka in en kopia på avtalet – du kommer att få tillbaka originalet så fort Skatteverket har registrerat dokumentet.

När Skatteverket har registrerat gåvan i Äktenskapsregistret annonseras detta i Post- och Inrikes Tidningar. En tidsfrist kommer då att börja löpa – under denna tidsfrist kan eventuella fordringsägare begära att gåvan istället ska användas för betalning för eventuell skuld (om en sådan finns). Läs mer här på Skatteverket.

Signat

Obs! Ger du bort en gåva till ditt barn behöver däremot gåvobrevet inte registreras hos Skatteverket.

När måste ett gåvobrev registreras?

När en fastighet ges bort mellan makar är en registrering av gåvobrevet hos Skatteverket obligatoriskt för att gåvan ska bli giltig. Då måste nämligen lagfarten ändras, vilket är möjligt först när gåvobrevet är registrerat.

När måste ett gåvobrev registreras?

Hur ska man förvara ett gåvobrev?

Det finns ingen myndighet som har som uppgift att förvara gåvobrev, utan det är upp till dig själv att förvara gåvobrevet på ett säkert ställe. Eftersom ett gåvobrev är en juridiskt dokument bör du förvara gåvobrevet på ett säkert ställe, exempelvis i ett brandsäkert bankfack.

Hur ska man förvara ett gåvobrev?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister.
Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett mail!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview