Våra villkor


Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för dig som kund och besökare hos oss på Signat.se.

Om våra köpvillkor

Nedanstående allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för besökare (“Besökare”) av www.signat.se och dess undersidor (“Webbplatsen”), samt den (“Kund”) som köper juridisk rådgivning eller digitala produkter (”Produkt”).
Med produkt avses avtal och andra juridiska dokument. Rådgivning av jurist (”Rådgivning”) avser den rådgivning som Kund mot en överenskommen kostnad kan erhålla av Signat Avtal & Juridik AB.

Alla Användare och Kunder som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande nedanstående Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande gjorts. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid tiden för besöket.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.  

1. Användning av webbplatsen

1.1 Allmänt

Webbplatsen består av allmän juridisk information och juridiska avtal och dokument. Denna information är tillgänglig för alla Besökare av Webbplatsen. Signat ansvarar inte för hur denna information tolkas, används eller förstås av Webbplatsens Besökare.

Produkterna Signat erbjuder riktar sig i första hand till privatkunder. En Kund som önskar köpa en Produkt gör så genom att fylla i sin information i det till Produkten tillhörande formulär och sedan genomföra betalning. Signat kommer sedan att sammanställa Produkten baserat på den information Kund har angett i formuläret.

1.2 Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig med hjälp av internet dygnet runt. Signat har dock rätt att stänga ner tillgången till Webbplatsen för underhåll, uppdateringar eller annat under obestämd tid.

1.3 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att den information som Kund har angett vid beställning av Produkt är korrekt. Signat ansvarar således inte för att den information Kund fyller i formuläret är korrekt utan det ansvaret åvilar Kund.

2. Betalningsvillkor

2.1 Vid köp av Produkt

Besökare av Webbplatsen kan köpa valfri Produkt av Signat. När kund har fyllt i nödvändig information i ett till Produkt tillhörande formulär och sedan tryckt på knappen bekräfta köp ska avtal anses ha träffats mellan Kund och Signat. Genom att genomföra ett köp accepterar kund de Villkor som gäller för Kund.

Priserna som anges på Webbplatsen är inklusive moms och avser svenska kronor (SEK).

2.2 Vid köp av juridisk rådgivning

Kund kan köpa juridisk rådgivning gällande de Produkter Signat erbjuder. Priset för dessa tjänster är vad som överenskommit mellan Kund och Signat i det enskilda fallet. Avtal mellan Kund och Signat ska anses ha träffats när Kund har accepterat det prisförslag som Signat har gett till Kund.

2.3 Betalningsmedel

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Betalningsmetoderna som erbjuds är Betala direkt, Faktura samt Avbetalning. Kund kan läsa mer om villkoren för köp genom Faktura och Avbetalning hos Walley.

2.3.1 Betala direkt

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

2.3.2 Faktura och delbetalning

I samarbete med Walley erbjuder vi faktura och delbetalning. Faktura innebär att du får hem varorna innan du betalar. Du kan sedan välja att antingen betala hela beloppet på en gång eller dela upp det i mindre delar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura eller delbetalningsavi som skickas till dig.

Leveranssätt samt eventuella avgifter som tillkommer visas i kassan innan du bekräftar köpet.

En mindre kreditprövning görs, som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Fullständiga villkor för Walley hittar du här och SECCI här.
På my.walley.se kan du se och betala alla dina fakturor från Walley.

2.4 Vid köp av Produkt via telefon

Kund kan köpa Produkter via telefon genom att boka in ett telefonmöte. Priset för dessa Produkter är samma som för köp av Produkt via webbplatsen. Avtal mellan Kund och Signat om köp av Produkt ska anses ha träffats när Kund har börjat lämna de uppgifter som är nödvändiga för att Signat ska kunna sammanställa Produkten. Betalning för Produkt sker mot faktura som förfaller till betalning 14 dagar efter att Produkten har skickats ut till kund. Om inte hela fakturabeloppet betalas vid fakturas förfallodatum, tillkommer ränta samt avgifter.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Allmänt om Signats behandling av personuppgifter

Besökare och Kund hos Signat samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök och användande av Webbplatsen, produktformulär, köp av produkter samt i kontakt med Signat behandlas i enlighet med dessa villkor samt Signats integritetspolicy.

Signat Avtal & Juridik Sverige AB är personuppgiftsansvarig och även i vissa fall personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som Kund delar med sig av till Signat. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

4. Leverans

Kundens avtal (produkten) levereras inom 24 timmar från att avtalet är betalat, till den mailadress kunden har angivit. Avtalet levereras som en PDF-fil. Det tillkommer ingen avgift för leveransen av avtalet. 

5. Ansvarsbegränsningar

5.1 Användning av Webbplatsen

Signat ansvarar inte för hur Besökare, Kund eller annan tolkar, förstår eller på annat sätt använder den information som tillhandahålls på Webbplatsen.

5.2 Generella ansvarsbegränsningar

Signat ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada en Kund eller Besökare kan komma att lida av på grund av användandet av de Produkter och Rådgivning Signat erbjuder. Inte heller för den skada som kan följa av att rättsläge eller annat har förändrats sedan Signat har tillhandahållit Kund Rådgivning eller Produkt.

5.2.1 Användning av Produkt

Signats produkter baseras på den information Kund lämnar till Signat. Det är således Kunds ansvar att uppgifterna är korrekta och riktiga. Signat använder sedan dessa uppgifter i ett av Signat för ändamålet upprättat dokument för att sammanställa den Produkt Kund har beställt. Dokumentet baseras på gällande rätt men Signat ansvarar inte för den skada som Kund kan komma lida av i de fall Svensk myndighet, domstol eller annat skulle anse Produkten vara juridiskt oriktig. Signat förbinder sig inte att uppdatera redan köpta produkter om omständigheter, fakta, rättsläge eller annat skulle förändras.

5.2.2 Användning av juridisk rådgivning

Signat ansvarar inte för den skada Kund kan komma att lida av till följd av Signats juridiska rådgivning. Det är Kund själv som ansvarar för hur Kund väljer att använda och tolka den information som Kund har fått av Signat och eventuella skadeföljder är Kunds ansvar.

6. Ångerrätt vid köp

Kund har ingen ångerrätt efter genomfört köp. Signat tillämpar dock en Nöjd-Kund-Garanti kund kan använda sig av om Kund skulle vara missnöjd med den Produkt Kund har köpt.

7. Reklamation

Skulle kund ångra sitt köp av Produkt finns ingen laglig rätt för detta eftersom Signat tillhandahåller en för Kund skräddarsydd produkt. Signat kan dock, efter eget tycke, välja att ändå ge pengarna tillbaks till Kund. Detta bestäms dock av Signat i de fall Signat anser att det ska ske.

8. Nöjd-Kund-Garanti

Är Kund inte nöjd med sin Produkt eller Rådgivning ska Kund kontakta Signat snarast men senast inom 14 dagar och påpeka varför. Signat ska då åtgärda det Kund påpekar som bristfälligt kostnadsfritt. Skulle kund inte vara nöjd efter ändringarna från Signat så kan Kund och Signat komma överens om att köpet går åter.

9. Tvist

Kund ska i förstahand kontakta Signat i de fall Kund är missnöjd. Skulle inte Signat och Kund kunna lösa det uppstådda problemet i samförstånd kan Kund vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få frågan prövad där.

10. Upphovsrätt

Signat äger upphovsrätten till allt innehåll på Webbplatsen samt det som ligger som grund för Signats Produkter. Kopiering, spridning eller liknande av delar eller hela innehållet är förbjudet om inte Signat har gett uttryckligt samtycke till att så sker.

Det är även förbjudet att kopiera, sälja vidare, distribuera eller på annat sätt sprida Produkten Kund köper i ett kommersiellt syfte.

11. Länkning, citat och hänvisningar

Om andra hemsidor eller liknande vill länka, hänvisa, citera eller på annat sätt använda sig av information som finns på Webbplatsen så måste det framgå att informationen är hämtat och finns att återfinna på Webbplatsen. Det ska klart och tydligt framgå att det är Signat som har och äger den information som är länkad, citerad eller hänvisad.

12. Ändringar på Webbplats, i Villkor eller av Produkt

Signat förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar på Webbplatsen, i Villkor och av de Produkter som Signat erbjuder. Det är alltid de villkor som är publicerade på www.signat.se som är gällande för tillfället. Gällande Villkor har inte en retroaktiv verkan.

Vad cookies betyder och varför de används

Cookie kallas ibland för den svenska översättningen kaka, men vi kommer fortsättningsvis att använda oss av uttrycket cookie.  

Cookie är namnet på en textfil som sparas på din enhet när du besöker en hemsida. Det spelar i regel ingen roll om du använder en dator, surfplatta eller mobil eftersom alla enheter med internetuppkoppling lagrar cookies. Cookies används bland annat för att analysera beteendet på hemsidan, föra statistik och anpassa annonsering. Detta för att exempelvis förbättra användarupplevelsen för besökaren eller utveckla produktutbudet på hemsidan.

Cookies kan delas upp i två olika typer. Permanenta cookies som sparas på enheten under en bestämd tid och sessionscookies som sparas tillfälligt medan besökaren är inne på hemsidan. Sessionscookies raderas så fort besökaren stänger ner sin webbläsare, medan permanenta cookies raderas antingen när tiden för cookien löper ut, eller när användaren själv raderar cookien. Beroende på vilken cookie och vad för syfte cookien har, så kan det krävas samtycke innan cookien placeras på enheten.

Cookies kan även vara förstapartcookies eller tredjepartcookies. Det vanligaste är förstapartcookies vilket är cookies som sätts på besökarens enhet av den som äger hemsidan. Tredjepartcookies sätts däremot av en annan part. Dessa cookies sätts oftast på besökarens enhet om denne klickar på så kallat inbäddat innehåll. Inbäddat innehåll är sådant som ser ut att tillhöra hemsidan men som egentligen länkar utanför hemsidan. Vanligt inbäddat innehåll är exempelvis filmklipp från Youtube.

Vill du få mer allmän information om cookies kan du besöka  www.pts.se/cookies

Vilka cookies vi använder

Vi på signat.se använder flera olika cookies. Vi använder oss av dessa cookies för att analysera hur besökare beter sig på vår hemsida, hur ofta de återkommer och hur dom har hittat till oss. Detta gör vi för att kunna se hur vi kan förbättra vår hemsida och de produkter vi erbjuder. På www.signat.se använder vi, Signat Avtal & Juridik Sverige AB, följande cookies.

Hur du stoppar cookies

Varje besökare kan välja att sin enhet inte ska sparar cookies. Detta gör du genom inställningarna på den webbläsare du använder för att besöka oss. Beroende på vilken webbläsare du använder så är tillvägagångssättet olika, men du kan besöka din webbläsares hjälpsida för att se hur du ska göra.

Hur du raderar cookies

Har det redan satts cookies på din enhet som du önskar radera innan dessa har löpt ut, kan du radera dessa via din webbläsares inställningar. Beroende på vilken webbläsare du använder så är tillvägagångssättet olika, men du kan besöka din webbläsares hjälpsida för att se hur du ska göra. 

Mer information om cookies och ansvarig tillsynsmyndighet

I Sverige är det Post- och telestyrelsen (www.pts.se) som är tillsynsmyndighet. Det är till PTS du vänder dig om du skulle vilja ha mer information angående cookies. Skulle du ha några övriga frågor eller funderingar på hur just vi använder cookies kan du nå oss på kontakt@signat.se. Skulle du vilja klaga på hur vi använder cookies kan du också kontakta oss eller vända dig direkt till PTS.

Vilka vi är och vem är personuppgiftsansvarig

https://www.signat.se drivs av Signat Avtal & Juridik Sverige AB.

Vi värnar om din personliga integritet när vi behandlar dina personuppgifter och strävar alltid efter att ha en hög nivå av dataskydd. Kontakta oss om du har några frågor kring vår hantering utav dina personuppgifter och hur vi arbetar med data- & integritetskydd på kontakt@signat.se.
Signat Avtal & Juridik Sverige AB är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in

När du köper en Produkt av oss, via vårt Produktformulär eller per telefon, så kan vi samla in följande, men inte uteslutande, uppgifter:

Namn, Adress, E-postadress , Telefonnummer, Beskrivning utav uppdraget, Bilder, IP-adress, förmögenhetsförhållande, civilstatus, fastighetsinnehav, aktie- och värdepappersinnehav.

Samma gäller när ni kontaktar oss via e-post, kontaktformulär eller på annat sätt.

Varför vi samlar in dina personuppgifter

Behandlingen utav dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra vår tjänst, där vi skräddarsyr det juridiska avtal du önskar köpa. Om du motsätter dig behandlingen kommer du inte kunna använda tjänsten.

Vi kan även, om du inte skriftligen motsatt dig sådan användning, använda dina personuppgifter för kund- och marknadsanalyser samt utveckling och förbättring utav våra tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra tjänster och system.

Cookie-filer

Vi på Signat använder oss av cookies när du besöker vår hemsida. Du kan lära dig mer vilka cookies vi använder oss av och varför på vår cookiepolicy.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar din data med

Genom registrering av personuppgifter och övriga uppgifter ger du samtycke till att Signat använder dessa för att tillhandahålla överenskommen tjänst. Kopplat till detta kan dina personuppgifter komma att förmedlas till tredje part om detta är nödvändigt för att fullfölja tjänsten du beställt utav oss. Varje eventuell tredjepart har samma hårda krav på personuppgiftshantering och lyder under samma lagstiftning (i EU/EES avses Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR).

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka rättigheter du har över din data

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet (EES) eller inom en annan jurisdiktion som har liknande dataskyddslagar, har du under vissa omständigheter följande rättigheter:

Rätten att veta hur vi använder din information och får tillgång till din information; rätten att få din information åtgärdad eller raderad, eller sätta begränsningar för hantering av din information; rätten att invända mot hanteringen av din information, till exempel för direkt marknadsföring; rätten att få information som du lämnat till oss på ett automatiserat sätt returnerad till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Om detta inte går skickas det direkt till ett annat företag där detta är tekniskt genomförbart (dataportabilitet); rätten att återkalla ett tidigare samtycke omfattas av lagliga eller avtalsmässiga begränsningar; rätten att invända mot alla beslut som grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering; och rätten att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvar för dataskyddsfrågor.

Om vi har någon information om dig som är felaktig eller om det finns några ändringar angående dina uppgifter, vänligen meddela oss så att vi kan hålla våra uppgifter korrekta och aktuella.

Om du återkallar ditt samtycke till användandet av din personliga information för de ändamål som anges i vår Integritetspolicy kan vi inte ge dig tillgång till alla, eller delar av vår webbplats eller våra tjänster.

Vilka rättigheter du har över din data

Du är alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@signat.se för fler frågor eller funderingar!