Inbördes testamente

Testamente

Ett inbördes testamente kallas även för ett gemensamt testamente, som oftast skrivs mellan två makar, sambos eller vänner. Det går faktiskt till och med att skriva ett inbördes testamente mellan fler än två personer.

I ett inbördes testamente kommer parterna vanligtvis överens om att någon avlider, ska den andra ärva den avlidnes egendom. Det kan röra sig om allt den avlidne äger eller bara exempelvis andelarna i en bostadsrätt. Det är också vanligt att bestämma vad som ska hända med egendomen när alla parter har avlidit. Arvet i ett inbördes testamente fördelas då två steg, först ärver den efterlevande det som den avlidne lämnar efter sig, sedan ärver exempelvis barnen allt när båda har avlidit.

Bra att veta när du skriver ett inbördes testamente

  • Ni kan bestämma vad som ska hända med egendomen som den andra personen har ärvt, när ingen av er längre är i livet. Detta kallas för efterarv.
  • Om du väljer att någon annan ska få ditt efterarv, kommer din partner att ärva dig med fri förfoganderätt. Om du däremot låter din partner bestämma över ditt efterarv, kommer hen att ärva dig med full äganderätt.
  • Har ni särkullbarn kan ni välja att upprätta ett inbördes testamente där den kvarvarande partnern ärver med full äganderätt. Särkullbarnet har fortfarande rätt till sin laglott, men det gör att arvet blir mindre.
  • I ett inbördes testamente är det vanligt att man ber särkullbarn att vänta med att kräva ut sin laglott. En sådan önskan är inte tvingande.
  • Skriver ni ett inbördes testamente och en av er går bort, finns däremot inget som hindrar att den efterlevande parten återkallar eller ändrar sin del av testamentet.
  • I ett inbördes testamente kan man tyvärr inte komma överens om att en återkallelse eller förändring av testamentet inte får göras.

Kan jag skriva ett inbördes testamente själv?

I praktiken kan vem som helst skriva sitt egna testamente, så länge man har koll på vad lagen säger om arv och kvarlåtenskap samt formkrav. Se till att gör gedigen efterforskning och läs lagen! Vår rekommendation är såklart att alltid skriva testamente och andra viktiga juridiska dokument tillsammans med en jurist.

Behöver sambos skriva ett gemensamt testamente?

Ja, då en sambo i regel inte har någon arvsrätt rekommenderar vi alltid att sambos skriver ett inbördes testamente om de vill ärva varandra. Även om skillnaden mellan ett gift par och två sambos är ganska liten i verkligheten, är det en stor skillnad juridiskt.

Finns det inget testamente när en sambo går bort, är det bara samboegendom som fördelas vid en eventuell bodelning. Samboegendom innefattar långt ifrån en persons alla ägodelar, vilket kan innebära att den efterlevande sambon går miste om stora delar av sin partners arv. Här kan ni läsa mer om sambos och dödsfall.

Tillbaka till Testamente