Sekretessavtal


Sekretessavtal fakta information pris juridik rådgivning

Ibland måste företag dela med sig av känslig företagsinformation – antingen internt inom företaget eller till utomstående konsulter. För att försäkra sig om att denna information inte sprids eller hamnar i fel händer, brukar man upprätta ett sekretessavtal. I ett sekretessavtal kan man bestämma vilken slags information som ska vara konfidentiell, samt eventuella påföljder om sekretessavtalet bryts.

Frågor och svar om sekretessavtal


Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal är en juridiskt bindande överenskommelse mellan minst två parter, där man förbinder sig till att inte avslöja konfidentiell eller känslig företagsinformation. Vad för slags information kan variera och fastställs i avtalet.


Vad ska man tänka på när man skriver ett sekretessavtal?

 • Formulera sekretessavtalet så tydligt som möjligt, så att det inte finns några oklarheter kring vilken information som är sekretessbelagd. 
 • I vissa fall kan det vara bra att bestämma att sekretessavtalet ska gälla en viss tid efter att samarbetet mellan parterna har upphört, då informationen fortfarande kan vara känslig. 
 • Bestäm vad som händer om någon bryter sekretessavtalet. Vi rekommenderar alltid att ha ett vitesbelopp i sekretessavtalet.
 • Även fast ett muntligt sekretessavtal gäller, är det svårt att bevisa att någon har brutit mot en muntlig överenskommelse. Upprätta därför alltid ett skriftligt sekretessavtal. 
 • Skriv alltid ett sekretessavtal med hjälp av en jurist – undvik gratismallar på internet. Då vet du att ditt avtal är juridiskt korrekt.

Vad är ett ensidigt sekretessavtal?

När sekretessen bara gäller en av parterna skriver man ett ensidigt sekretessavtal. Om ett företag anställer en konsult för att få hjälp med en ny produktidé, kan företaget behöva en försäkran om att konsulten inte sprider idéerna vidare. Då skrivs ett ensidigt sekretessavtal med konsulten – eftersom det är han eller hon som får ta del av företagsinformationen.


Vad är ett tvåsidigt (eller ömsesidigt) sekretessavtal?

Ett tvåsidigt – eller ömsesidigt –  sekretessavtal innefattar däremot alla berörda parter. Ett sådant skrivs när båda parterna tar del av känslig företagsinformation. Det kan exempelvis vara två delägare i ett företag som kommer överens om att inte dela företagsinformation med någon utanför företaget.


Vad kan man bestämma i ett sekretessavtal?

I ett sekretessavtal kan man bland annat bestämma:

 • Vad som ska skyddas av sekretessavtalet.
 • Hur den skyddade informationen får användas av parterna.
 • Om den skyddade informationen ska återlämnas efter samarbetet har upphört.
 • Hur den skyddade informationen ska förvaras.
 • Hur länge sekretessavtalet ska gälla.
 • Om det ska betalas skadestånd om någon bryter mot avtalet.
 • Konkurrensbestämmelser för parterna.

Vad händer om man bryter mot ett sekretessavtal?

Parterna kan själva bestämma vad som ska hända om någon bryter mot sekretessavtalet. Vanligast är att bestämma att den som bryter mot avtalet ska betala ett skadestånd. Detta skadestånd kallas för vitesbelopp och ska betalas ut för att täcka de skador som kan uppstå på grund av avtalsbrottet. Det kan vara svårt att veta och mäta hur stor skadan kan tänkas bli, oftast är därför vitesbeloppet väldigt högt. På så sätt både avskräcker man parterna från att bryta mot avtalet, samt försäkrar sig att alla eventuella skador som skulle kunna uppstå (om sekretessen bryts) kommer att bli betalda för. 

Om du bryter mot ett sekretessavtal bryter du också mot Lag (2018:558) om företagshemligheter, vilket även innebär att du kan riskera att bli dömd till fängelse. 


Vad är ett vitesbelopp?

Vitesbelopp (eller vite) kallas det belopp som ska betalas om ett förbud, ett avtal eller en order inte följs.


Ska du skriva ett sekretessavtal?
Kommer snart!
Frågor på det?
Kontakta oss

Behöver ditt företag ett sekretessavtal?


Få ett färdigt avtal på mailen inom 24h!

Kommer snart!
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview