Sekretessavtal


Ibland måste företag dela med sig av känslig företagsinformation – antingen internt inom företaget eller till utomstående konsulter. För att försäkra sig om att denna information inte sprids eller hamnar i fel händer, brukar man upprätta ett sekretessavtal. I ett sekretessavtal kan man bestämma vilken slags information som ska vara konfidentiell, samt eventuella påföljder om sekretessavtalet bryts.

Sekretessavtal fakta information pris juridik rådgivning

Bra att veta om sekretessavtal

Formulera er tydligt.

Tänk på att det är viktigt att ni båda tycker att det är klart och tydligt vilken information som är sekretessbelagd. Formulera er på sånt sätt att båda är överens om hur avtalet ska tolkas.

Bestäm hur länge sekretessen ska gälla.

Det kan vara bra att bestämma att sekretessen ska fortsätta gälla en viss tid efter att samarbetet mellan parterna har upphört, då informationen fortfarande kan vara känslig.

Bestäm konsekvenserna.

Vi rekommenderar alltid att ha ett vitesbelopp i sekretessavtalet. Vitesbeloppet fungerar dels i ett avskräckande syfte, men även för att täcka skadorna som uppstår när avtalet bryts.

Ta alltid hjälp av en jurist.

Undvik att kopiera gratismallar och be alltid en jurist att se över ert avtal. Om sekretessavtalet inte är juridiskt korrekt kan det nämligen vara ogiltigt.

Frågor och svar om sekretessavtal

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal är en juridiskt bindande överenskommelse mellan minst två parter, där man förbinder sig till att inte avslöja konfidentiell eller känslig företagsinformation. Vad för slags information som ska skyddas kan variera och fastställs i avtalet.

  Ensidigt sekretessavtal

När sekretessen bara gäller en av parterna skriver man ett ensidigt sekretessavtal. Om ett företag anställer en konsult för att få hjälp med en ny produktidé, kan företaget behöva en försäkran om att konsulten inte sprider idéerna vidare. Då skrivs ett ensidigt sekretessavtal med konsulten – eftersom det är han eller hon som får ta del av företagsinformationen.

  Tvåsidigt sekretessavtal

Ett tvåsidigt – eller ömsesidigt –  sekretessavtal innefattar däremot alla berörda parter. Ett sådant skrivs när båda parterna tar del av känslig företagsinformation. Det kan exempelvis vara två företag som ska samarbeta eller köpa tjänster av varandra.

När behövs ett sekretessavtal?


Ett sekretessavtal kan behövas i många olika situationer, exempelvis:

När ett företag anställer en ny person som kommer att delges känslig information om företagets verksamhet.

När ett företag anlitar utomstående konsulter som kommer att delges känslig information om företagets verksamhet.

 När en anställd slutar på ett företag och börjar jobba hos en konkurrerande verksamhet.

När du konsulterar med andra om en ny företagsidé och vill försäkra dig om att de inte sprider eller kopierar idéen.

 När ett företag vill behålla sin konkurrensfördel genom att skydda företagsinformation.

Formkrav

Det finns inte så många formkrav uppställda i lag för att ett sekretessavtal ska bli giltigt. Det går till och med att ingå sekretessavtal muntligt.
När ett sekretessavtal upprättas mellan företag är det dock viktigt att parterna som skriver under faktiskt är firmatecknare. Finns det flera firmatecknare är det också viktigt att veta om alla måste signera eller om vardera firmatecknare får signera självständigt.

Vad kan man bestämma i ett sekretessavtal?


I ett sekretessavtal kan man bland annat bestämma:

 Vad som ska skyddas av sekretessavtalet.
 Hur den skyddade informationen får användas av parterna.
 Om den skyddade informationen ska återlämnas efter samarbetet har upphört.
 Hur den skyddade informationen ska förvaras.
  Hur länge sekretessavtalet ska gälla.
  Om det ska betalas skadestånd om någon bryter mot avtalet.
  Konkurrensbestämmelser för parterna.

  Vad händer om man bryter mot ett sekretessavtal?

Parterna kan själva bestämma vad som ska hända om någon bryter mot sekretessavtalet. Vanligast är att bestämma att den som bryter mot avtalet ska betala ett skadestånd. Detta skadestånd kallas för vitesbelopp och ska betalas ut för att täcka de skador som kan uppstå på grund av avtalsbrottet. 

Det kan vara svårt att veta och mäta hur stor skadan kan tänkas bli, oftast är därför vitesbeloppet väldigt högt. På så sätt både avskräcker man parterna från att bryta mot avtalet, samt försäkrar sig att alla eventuella skador som skulle kunna uppstå (om sekretessen bryts) kommer att bli betalda för.

Signat Obs! Om du bryter mot ett sekretessavtal bryter du också mot Lag (2018:558) om företagshemligheter, vilket även innebär att du kan riskera att bli dömd till fängelse.

Skriva sekretessavtal själv

Här kommer några tänkvärda tips om ni vill skriva ert företags sekretessavtal utan en jurist.

Tips när ni ska skriva sekretessavtal

  Använd er av pålitliga källor och gör grundliga efterforskningar kring sekretessavtal.

  Lämna inget utrymme för tolkningar genom att beskriva sekretessen otydligt eller vagt.

  Se till att alla parter är överens om vad som är skyddat i avtalet.

  Undvik standardiserade juridiska mallar. Använd enbart en mall som utgångspunkt – tänk på att varje situation är unik.

  De som ingår avtalet ska ha rätt att göra det. Om firmatecknaren inte har skrivit under avtalet är det ogiltigt.

  Det är oftast väl investerade pengar att be en jurist att skriva ert sekretessavtal.

  Eller ställ en fråga till någon av våra jurister. Enklare frågor om sekretessavtal svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

Signat Tänk på att! Vitesbelopp (eller vite) kallas det belopp som ska betalas om ett förbud, ett avtal eller en order inte följs.

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview