Skuldebrev


Det är inte ovanligt att släkt och vänner lånar varandra pengar någon gång i livet. Det kan röra sig om exempelvis hjälp med en kontantinsats till en lägenhet eller till ett körkort. Det kan kännas väldigt formellt att skriva ett skuldebrev när de inblandade parterna står varandra nära, men alltför ofta kan lånade pengar leder till konflikter.

skuldebrev låna pengar avtal släkting lån

Bra att veta om skuldebrev

Det går att skriva skuldebrev i efterhand.

Det är aldrig för sent att skriva ett skuldebrev, även fast pengarna redan är utlånade.

Preskriptionstiden är tio år.

Enligt lagen ska en skuld mellan privatpersoner preskriberas efter tio år. Detta förutsätter dock att inget preskriptionsavbrott sker under dessa tio år.

Ta tillbaka skuldebrevet när skulden är återbetald.

Låntagaren bör alltid be om att få tillbaka skuldebrevet när skulden är betalad. På så sätt kan långivaren inte använda skuldebrevet igen.

Man kan begära ränta.

Långivaren får ta ränta på skulden, men räntan måste i sånt fall vara rimlig.

Undvik gratismallar på internet.

Ett skuldebrev är ett juridiskt bindande dokument. Om det rör sig om en större summa rekommenderar vi alltid att skriva ditt skuldebrev med hjälp av en jurist.

Frågor och svar om skuldebrev

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett avtal om en skuld mellan en låntagare och en långivare. I skuldebrevet bestämmer man villkor för skulden – exempelvis hur och när skulden ska betalas tillbaka. 

Om du lånar ut pengar till en vän eller familjemedlem är det tryggt att skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet fungerar nämligen som ett skriftligt bevis på att skulden existerar, om det skulle uppstå en konflikt längre fram. Man kan därför se skuldebrevet som ett slags kvitto.  

   Varför ska man skriva skuldebrev?

I likhet med andra juridiska avtal kan man se ett skuldebrev som en försäkring. Både för långivaren och låntagaren.

  Muntliga skulder är svåra att bevisa.

Finns det bara ett muntligt avtal om en skuld kan det bli väldigt svårt för långivaren att få tillbaka beloppet – om det skulle uppstå en konflikt.

  Tydliga villkor är bra för alla.

I ett skuldebrev kommer ni överens om villkoren för skulden. Då vet både långivaren och låntagaren vad det är som gäller.

  Ingen kan ändra skuldens villkor.

Om villkoren för skulden är skriftliga, kan tex långivaren kan inte höja räntan eller kräva tillbaka mer pengar än vad som står i skuldebrevet.

  Bestäm vad som händer om skulden inte betalas.

Ni kan gemensamt bestämma vad som ska hända om låntagaren inte betalar i tid. 

  Låna ut större belopp på ett säkert sätt.

Ibland rör det sig om ett större belopp. Om ni hade lånat pengar hos en bank hade det varit väldigt märkligt om skulden bara var muntlig.

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Gemensamt för alla skuldebrev är att följande ska vara med, för att skuldebrevet ska vara giltigt:

  Parterna, det vill säga långivaren och låntagaren
  Lånebeloppet
  Ränta och avgifter
  Amorteringstid på lånet
  Villkor för återbetalning
  Villkor för sen betalning

Ett skuldebrev kan även innehålla övriga villkor som långivaren och låntagaren har kommit överens om.

  Kan man skriva ett skuldebrev efter att pengarna är utlånade?

Ja, man kan skriva ett skuldebrev även fast låntagaren redan har mottagit pengarna. Det är såklart tydligare att skriva ett skuldebrev med lånets villkor innan beloppet överförs, men det är inte för sent att skriva ett skuldebrev om det finns en skuld. Skuldebrevet är ett kvitto på att lånet har ägt rum.

  Vilken lag gäller för skuldebrev?

Skuldebrev regleras i lag (1936:81) om skuldebrev som oftast kallas för skuldebrevslagen. Trots att lagen skrevs för nästan 85 år sedan så är det fortfarande den lagen som gäller för alla olika skuldebrev. Det gör att många tycker att lagtexten är svår att förstå eftersom språket är gammaldags och krångligt.  

  Ska ett skuldebrev bevittnas?

Nej, ett skuldebrev behöver inte bevittnas. Det skadar såklart inte att skuldebrevet är bevittnat, utan kan snarare underlätta om det skulle uppstå en tvist längre fram. Detta är dock inget inget krav för att skuldebrevet ska vara giltigt.

  Vad betyder borgenär och gäldenär?

Borgenär och gäldenär är främst juridiska termer men de används även i vardagliga sammanhang. Förenklat sagt är en borgenär den som har lånat ut pengar, medan en gäldenär är den som har lånat pengar. Man kan även kalla borgenären för långivare och gäldenären för låntagare.

Olika typer av skuldebrev

Inom juridiken säger man att låntagaren ställer ut skuldebrevet till långivaren eller någon annan. Beroende på vem skuldebrevet ställs till, brukar skuldebrevet kallas för olika saker.

Enkelt skuldebrev

Om skulden är mellan två privatpersoner skriver man oftast ett enkelt skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev inte är avsett att överlåtas, även om det går. Ett enkelt skuldebrev är alltid ställt till viss namngiven person. Om Andersson lånar pengar av Pettersson så kommer det att framgå i skuldebrevet att Andersson ska betala tillbaka pengarna till just Pettersson.

Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är oftast det skuldebrev som som banker använder sig av. Det kallas löpande eftersom skuldebrevet enkelt kan överlåtas eller säljas vidare. Löpande skuldebrev kan delas upp i två olika underkategorier – orderskuldebrev eller innehavarskuldebrev.

Innehavarskuldebrev

Ett innehavarskuldebrev innebär att det är innehavaren till skuldebrevet som har rätt till skulden. Skuldebrevet är därför ställt till innehavaren och inte till någon person. Innehavarskuldebrev är på så sätt väldigt flexibelt, men också osäkert för långivaren. Eftersom det är innehavaren som har rätt att kräva betalning kan det bli problematiskt om långivaren tappar bort skuldebrevet. Skulle någon annan hitta det, så är det upphittaren som har rätt till skulden.

När privatpersoner lånar ut pengar till varandra är det vanligast med ett enkla skuldebrev. Skulle däremot långivaren någon gång i framtiden vilja sälja vidare skulden, passar ett löpande skuldebrev bättre. Det är med andra ord omständigheterna kring skulden samt låntagarens och långivarens preferenser, som avgör vilket skuldebrev som passar.

Om du tycker att det känns svårt att välja, kan du testa vår avtalstjänst. Där reder vi ut om ett löpande eller enkelt skuldebrev passar bäst för just din situation. 

Hur ränta fungerar

Det finns olika sorters räntor när du lånar eller lånar ut pengar – vanlig ränta och dröjsmålsränta. I ett skuldebrev kan du bestämma om du vill ha ränta på skulden eller inte. Tänk dock på att räntan inte får vara hur hög som helst. Är den för hög blir den nämligen oskälig. Då finns det en risk att låntagaren inte behöver betala det ni har kommit överens om.

  Vanlig ränta

Skulle långivaren och låntagaren bestämma att räntan ska betalas på skulden, bestäms en årlig räntesats. Vid vilken tidpunkt som räntan ska betalas bestämmer långivare och låntagare i skuldebrevet.

Räntan räknas ut procentuellt på den återstående skulden vid varje räntebetalning. Beräkningen görs på följande vis:

skuldebrev ränta hur räknar man ut

  Dröjsmålsränta

Om låntagaren är försenad med en betalning kan långivaren kräva dröjsmålsränta – det är därför som dröjsmålsränta även kallas förseningsränta. Dröjsmålsräntan är frivillig och bestäms i skuldebrevet redan när det upprättas.

Det kan vara klurigt att bestämma räntesatsen på dröjsmålsräntan, därför rekommenderar vi att ni använder er av denna beräkning:

skuldebrev dröjsmålsränta hur räknar man ut

Måste man kräva ränta på skulden?

Nej, ränta är frivilligt. Långivaren har dock rätt att begära ränta på det utlånade beloppet. Långivaren har även rätt att ta ut dröjsmålsränta om låntagaren betalar för sent, men det är inte heller ett krav. Med andra ord är det upp till långivaren och låntagaren att bestämma huruvida det ska vara ränta på skulden eller inte.

Återbetalning av skulden

För att en skuld ska försvinna måste den betalas tillbaka eller preskriberas. Ni behöver därför vara överens om när och hur låntagaren ska betala skulden. Ni behöver också förstå att ett skuldebrev alltid kan preskriberas.

  Vad händer med skuldebrevet när skulden är betald?

Låntagaren har rätt att få antecknat på skuldebrevet när delbetalningar har gjorts eller när hela skulden är helt återbetald. Ett tips är att vara noga med dokumentationen, annars kan felbedömningar av skuldens storlek eller andra missförstånd uppstå.

När skulden är återbetald rekommenderar vi att låntagaren tar tillbaka skuldebrevet och förstör det. På så sätt kan låntagaren säkerhetsställa att skuldebrevet inte används igen.

  Måste man ha ett förfallodatum på ett skuldebrev?

Nej, man måste inte ha ett specifikt förfallodatum. Men en skuld kan inte gälla för alltid. Har ni inget datum kan ni bestämma att skulden ska betalas tillbaka när någonting inträffar. Exempelvis en separation, försäljning, eller när någon får en anställning.

Om ni har kommit överens om en amorteringsplan räknas det som ett förfallodatum. Tänk dock på att en skuld kan preskriberas efter 10 år.

  När preskriberas ett skuldebrev?

Enligt preskriptionslagen preskriberas en skuld efter 10 år. För att skulden ska preskriberas krävs att inget preskriptionsavbrott har skett – i sånt fall förnyas preskriptionsfristen. Att preskriptionsfristen förnyas innebär att långivaren förlänger tiden som han eller hon har på sig att kräva betalning.

Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis vara att långivaren skriftligen påminner om skulden. Eller att låntagaren vänder sig till domstolen eller Kronofogden för att få hjälp med återbetalningen av lånet. Den skuldsatta kan också avbryta preskriptionen genom att betala ränta eller amortering, eller på andra sätt erkänna att skulden existerar. 

Signat Obs! Det går inte att komma överens om att det inte ska vara någon preskriptionstid på ett skuldebrev. Man kan inte heller bestämma att reglerna i preskriptionslagen inte ska gälla.

Skriva skuldebrev själv

Om du vill skriva ditt egna skuldebrev kommer här några saker som du bör tänka på.

Tips när du ska skriva skuldebrev själv

  Läs lagen. Se till att du ha koll på vad lagen säger om skuldebrev.

  För att återkoppla till ovanstående punkt – använd dig av pålitliga källor. Utgå helst från vad lagen och myndigheter säger.

  Läs här om vilka uppgifter ett skuldebrev bör innehålla.

 Bestäm om skuldebrevet ska vara enkelt eller löpande.Det är skillnad på hur enkelt det är för långivaren att sälja vidare skulden beroende på skuldebrevet.

  Välj förfallodatum. En skuld måste alltid ha ett förfallodatum, den kan därför inte gälla för evigt.

  Be någon med juridiska kunskaper att granska ditt skuldebrev. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.

  Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om skuldebrev svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

  Om du väljer att ha ränta på skulden – tänk på att räntan måste vara skälig. Om räntan är för hög blir den ogiltig.

Signat Tänk på att! Om skuldebrevet ogiltigförklaras eller inte uppfyller de juridiska formkraven, kan det innebära att skulden inte längre gäller. Gör därför grundlig efterforskning.

Finns det en mall man kan ladda ner för skuldebrev?

Att ladda ner en mall för skuldebrev kan bli dyrare i längden. Ett skuldebrev är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande. Ett felaktigt skuldebrev kan innebära att skulden ogiltigförklaras.

Vår rekommendation är därför att aldrig använda sig av gratismallar – skriv alltid ett skuldebrev med hjälp av en jurist.

Finns det en mall man kan ladda ner för skuldebrev?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview