Skuldebrev


skuldebrev skriv kontantinsats bostad avtal lån

Det är vanligt att släkt och vänner lånar varandra pengar någon gång i livet. Det kan röra sig om både mindre och större belopp, exempelvis hjälp med en kontantinsats eller ett körkort. Det kan kännas formellt att skriva ett skuldebrev när de inblandade parterna står varandra nära – men alltför ofta leder lånade pengar till konflikter.

Tips när du ska skriva ett skuldebrev


•  Det går att skriva skuldebrev i efterhand.

Det är aldrig för sent att skriva ett skuldebrev, även fast pengarna redan är utlånade.

•  Preskriptionstiden är tio år.

Enligt lagen ska en skuld mellan privatpersoner preskriberas efter tio år. Detta förutsätter dock att inget preskriptionsavbrott sker under dessa tio år.

•  Ta tillbaka skuldebrevet när skulden är återbetalad.

Låntagaren bör alltid be om att få tillbaka skuldebrevet när skulden är betalad. På så sätt kan långivaren inte använda skuldebrevet igen.

•  Man kan begära ränta.

Långivaren får ta ränta på skulden, men räntan måste i sånt fall vara rimlig.

•  Undvik gratismallar på internet.

Ett skuldebrev är ett juridiskt bindande dokument. Om det rör sig om en större summa rekommenderar vi alltid att skriva ditt skuldebrev med hjälp av en jurist.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv skuldebrev

online

599 kr

Skriv skuldebrev

via telefon

599 kr

Frågor och svar om skuldebrev


Skriv skuldebrev

online


599 kr

Skriv skuldebrev

via telefon


599 kr

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett avtal om en skuld mellan en låntagare och en långivare. I skuldebrevet bestämmer man villkor för skulden, exempelvis hur och när den ska betalas tillbaka. 

Om du lånar ut pengar till en vän eller familjemedlem är det tryggt att skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet fungerar nämligen som ett kvitto på skulden –  om det skulle bli en konflikt längre fram. 


Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Gemensamt för alla skuldebrev är att följande ska vara med, för att skuldebrevet ska vara giltigt:

  • Parterna, det vill säga långivaren och låntagaren
  • Lånebeloppet
  • Ränta och avgifter
  • Amorteringstid på lånet
  • Villkor för återbetalning
  • Villkor för sen betalning

Ett skuldebrev kan även innehålla andra villkor som långivaren och låntagaren har kommit överens om.


Varför behöver man skriva ett skuldebrev?

I likhet med andra juridiska avtal kan man se ett skuldebrev som en försäkring. Både för långivaren och låntagaren.

•  Finns det bara ett muntligt avtal om en skuld kan det bli väldigt svårt för långivaren att få tillbaka beloppet – om det skulle uppstå en konflikt.

•  Ett skuldebrev är en trygghet även för låntagaren. Långivaren kan inte höja räntan eller kräva tillbaka mer pengar än vad som står i skuldebrevet.

•  I ett skuldebrev kommer ni tydligt överens om villkoren för skulden. Då vet både långivaren och låntagaren vad det är som gäller.

•  Ni kan gemensamt bestämma vad som ska hända om låntagaren inte betalar i tid. 

•  Ibland rör det sig om större belopp. Om ni hade lånat pengar hos en bank hade det varit väldigt märkligt om skulden bara var muntlig.


Vilken lag gäller för skuldebrev?

Skuldebrev regleras i lag (1936:81) om skuldebrev som oftast kallas för skuldebrevslagen. Trots att lagen skrevs för nästan 85 år sedan så är det fortfarande den lagen som gäller för alla olika skuldebrev. Det gör att många tycker att lagtexten är svår att förstå eftersom språket är gammaldags och krångligt.


Vad betyder borgenär och gäldenär?

Borgenär och gäldenär är främst juridiska termer men de används även i vardagliga sammanhang. Förenklat sagt är en borgenär den som har lånat ut pengar, medan en gäldenär är den som har lånat pengar. Man kan även kalla borgenären för långivare och gäldenären för låntagare.


Vilka olika typer av skuldebrev finns det?

Det finns olika sorters skuldebrev – enkelt skuldebrev, löpande skuldebrev, orderskuldebrev och innehavarskuldebrev.

Enkelt skuldebrev
Om skulden är mellan två privatpersoner skriver man oftast ett enkelt skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev inte är avsett att överlåtas, även om det går. Ett enkelt skuldebrev är alltid utställt till en specifik namngiven person. Om Andersson lånar pengar av Pettersson så kommer det alltså framgå i skuldebrevet att Andersson ska betala tillbaka pengarna till just Pettersson.

Löpande skuldebrev
Ett löpande skuldebrev är oftast det skuldebrev som som banker använder sig av. Det kallas löpande eftersom skuldebrevet kan överlåtas och säljas vidare. Löpande skuldebrev kan delas upp i två olika underkategorier, orderskuldebrev eller innehavarskuldebrev.

Orderskuldebrev
Ett orderskuldebrev är utställt till en specifik långivare eller till order. Det innebär att skuldebrevet får överlåtas av långivaren, men det måste antecknas på skuldebrevet när en överlåtelse sker. Exempelvis:
Andersson lånar pengar av Pettersson och de upprättar ett orderskuldebrev. Pettersson kan sälja skuldebrevet till Eriksson, om det antecknas på skuldebrevet och Andersson blir informerad. Då är det Eriksson som har rätt till skulden.

Innehavarskuldebrev
Ett innehavarskuldebrev innebär att det är innehavaren till skuldebrevet som har rätt till skulden. Innehavarskuldebrev är på så sätt väldigt flexibelt, men också osäkert för långivaren. Eftersom det är innehavaren som har rätt till skulden kan det bli problematiskt om långivaren tappar bort skuldebrevet. Skulle någon annan hitta det, så är det upphittaren som har rätt till skulden.


Vilket skuldebrev ska jag välja?

När privatpersoner lånar ut pengar till varandra är det som sagt vanligast med ett enkelt skuldebrev. Skulle dock långivaren någon gång i framtiden vilja sälja vidare skulden, passar ett löpande skuldebrev bättre. Det är med andra ord omständigheterna kring skulden och låntagaren och långivarens preferenser, som avgör vilket skuldebrev som passar.

Om du tycker att det känns svårt att välja, kan du testa vår avtalstjänst. Där reder vi ut om ett löpande eller enkelt skuldebrev passar bäst för just din situation. 


Vad händer med skuldebrevet när skulden är betald?

Låntagaren har rätt att få antecknat på skuldebrevet när delbetalningar har gjorts eller när skulden är helt återbetald. Ett tips är att vara noga med dokumentationen, annars kan felbedömningar av skuldens storlek eller andra missförstånd uppstå.

När skulden är avbetalad rekommenderar vi att låntagaren tar tillbaka skuldebrevet och förstör det. På så sätt kan låntagaren säkerhetsställa att skuldebrevet inte används igen.  


När preskriberas ett skuldebrev?

Enligt preskriptionslagen preskriberas en skuld efter 10 år. För att skulden ska preskriberas förutsätts att inget preskriptionsavbrott har skett – i sånt fall förnyas preskriptionsfristen. Att preskriptionsfristen förnyas innebär att långivaren förlänger tiden som han eller hon har på sig att kräva betalningen.

Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis vara att långivaren skriftligen påminner om skulden. Eller att låntagaren vänder sig till domstolen eller Kronofogden för att få hjälp med återbetalningen av lånet. Den skuldsatta kan också avbryta preskriptionen genom att betala ränta eller amortering, eller på andra sätt erkänna att skulden existerar. 

Det går inte att komma överens om att det inte ska vara någon preskriptionstid på ett skuldebrev eller att reglerna i preskriptionslagen inte ska gälla.


Måste ett skuldebrev ha ett förfallodatum?

Nej, man måste inte ha ett specifikt förfallodatum. Men en skuld kan inte gälla för alltid. Har ni inget datum kan ni bestämma att skulden ska betalas tillbaka när någonting inträffar. Exempelvis en separation, försäljning, eller när någon får en anställning.

Om ni har kommit överens om en amorteringsplan räknas det som ett förfallodatum. Tänk dock på att en skuld kan preskriberas efter 10 år.


Varför ska man skriva skuldebrev när man har betalat olika stora kontantinsatser?

När man har köpt en gemensam bostad men har betalat olika stor kontantinsats, bör man skriva både ett skuldebrev och ett samboavtal.

Såhär fungerar det: Vid upphörandet av ett samboförhållande kan en sambo begära en bodelning. I en bodelning ska den gemensamma bostaden och bohaget delas lika mellan er, efter att skulderna för bostad och bohag är avräknade.

Sambolagen tar inte hänsyn till om ni har betalat olika kontantinsatser för bostaden, utan ni får hälften var av värdet/vinsten som finns kvar efter att skulderna för bostadsrätten är avräknade. Den sambo som har betalat störst kontantinsats förlorar såklart ekonomiskt på detta, eftersom värdet/vinsten delas lika. 

För att undvika detta ska ni först upprätta ett skuldebrev på mellanskillnaden av kontantinsatsen. Sedan upprättar ni ett samboavtal där ni utesluter bostaden från samboegendomen.

Genom att utesluta bostaden från samboegendomen, kommer då ena sambons skuld för kontantinsatsen inte kunna räknas av innan bodelningen. Så länge bostadsrätten räknas som samboegendom, kommer alla skulder kopplade till bostaden kunna räknas av innan bodelningen. Även skulden mellan er som avser kontantinsatsen.

När bostadsrätten inte är samboegenedom, delar ni lika på vinsten, men ena sambon har kvar sin skuld för mellanskillnaden av kontantinsatsen till den andra sambon.

Låter detta krångligt? Hör av er till någon av våra jurister så hjälper vi er. 


Ska ett skuldebrev bevittnas?

Nej, ett skuldebrev behöver inte bevittnas. Det skadar såklart inte att skuldebrevet är bevittnat, utan kan snarare underlätta om det skulle uppstå en tvist längre fram. Detta är dock inget inget krav för att skuldebrevet ska vara giltigt.


Finns det en mall för skuldebrev?

Att ladda ner en gratis mall för skuldebrev kan bli dyrare i längden. Ett skuldebrev är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande. Ett felaktigt skuldebrev kan innebära att skulden ogiltigförklaras.
V
år rekommendation är därför att aldrig använda sig av gratismallar – skriv alltid ett skuldebrev med hjälp av en jurist.


Kan man skriva skuldebrev fast pengarna är utlånade?

Ja, man kan skriva ett skuldebrev även fast låntagaren redan har mottagit pengarna. Det är såklart enklare att skriva ett skuldebrev med lånets villkor innan beloppet överförs, men det är inte för sent att skriva ett skuldebrev om det finns en skuld. Skuldebrevet är ett kvitto på att lånet har ägt rum.


Hur fungerar ränta i ett skuldebrev?

Skulle långivaren och låntagaren bestämma att räntan ska betalas på skulden, bestäms en årlig räntesats. Vid vilken tidpunkt som räntan ska betalas bestämmer långivare och låntagare i skuldebrevet. Räntan räknas ut procentuellt på den återstående skulden vid varje ränteinbetalning.

skuldebrev ränta hur räknar man ut

Hur fungerar dröjsmålsränta i ett skuldebrev?

Om låntagaren är försenad med en betalning kan långivaren kräva dröjsmålsränta – det är därför som dröjsmålsränta även kallas förseningsränta. Dröjsmålsräntan är frivillig och bestäms i skuldebrevet när det upprättas. Det kan vara klurigt att bestämma räntesatsen på dröjsmålsräntan, därför rekommenderar vi att ni använder er av denna beräkning:

skuldebrev dröjsmålsränta hur räknar man ut

Måste det vara ränta på på skulden?

Nej, det är frivilligt. När ett skuldebrev upprättas brukar man alltid fråga om ränta. Långivaren har rätt att begära ränta på det utlånade beloppet, men det är inget krav.
Långivaren har även rätt att ta ut dröjsmålsränta om låntagaren betalar för sent, men det är inte heller ett krav. Med andra ord är det upp till långivaren och låntagaren att bestämma huruvida det ska påföras ränta på skulden eller inte.


skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv skuldebrev

online


599 kr

Skriv skuldebrev

via telefon


599 kr
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview