Skuldebrev

Det är inte ovanligt att släkt och vänner lånar varandra pengar någon gång i livet. Det kan röra sig om exempelvis hjälp med en kontantinsats till en lägenhet eller till ett körkort. Det kan kännas väldigt formellt att skriva ett skuldebrev när de inblandade parterna står varandra nära, men alltför ofta kan lånade pengar leda till konflikter.

Tips när du ska skriva

Skuldebrev

Det går att skriva skuldebrev i efterhand. Det är aldrig för sent att skriva ett skuldebrev, även fast pengarna redan är utlånade.
Preskriptionstiden är tio år. Enligt lagen ska en skuld mellan privatpersoner preskriberas efter tio år. Detta förutsätter dock att inget preskriptionsavbrott sker under dessa tio år.
Ta tillbaka skuldebrevet när skulden är återbetald. Låntagaren bör alltid be om att få tillbaka skuldebrevet när skulden är betalad. På så sätt kan långivaren inte använda skuldebrevet igen.
Man kan begära ränta. Långivaren får ta ränta på skulden, men räntan måste i sånt fall vara rimlig.
Undvik gratismallar på internet. Ett skuldebrev är ett juridiskt bindande dokument. Om det rör sig om en större summa rekommenderar vi alltid att skriva ditt skuldebrev med hjälp av en jurist.

Fakta om
Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett avtal om en skuld mellan en låntagare och en långivare. I skuldebrevet bestämmer man villkor för skulden – exempelvis hur och när skulden ska betalas tillbaka. Om du lånar ut pengar till en vän eller familjemedlem är det tryggt att skriva ett skuldebrev. Skuldebrevet fungerar nämligen som ett skriftligt bevis på att skulden existerar, om det skulle uppstå en konflikt längre fram.

Varför ska man skriva skuldebrev?

 • Muntliga skulder är svåra att bevisa.
  Finns det bara ett muntligt avtal om en skuld kan det bli väldigt svårt för långivaren att få tillbaka beloppet – om det skulle uppstå en konflikt.
 • Tydliga villkor är bra för alla.
  I ett skuldebrev kommer ni överens om villkoren för skulden. Då vet både långivaren och låntagaren vad det är som gäller.
 • Ingen kan ändra skuldens villkor.
  Om villkoren för skulden är skriftliga, kan tex långivaren inte höja räntan eller kräva tillbaka mer pengar än vad som står i skuldebrevet.
 • Bestäm vad som händer om skulden inte betalas.
  Ni kan gemensamt bestämma vad som ska hända om låntagaren inte betalar i tid.
 • Låna ut större belopp på ett säkert sätt.
  Ibland rör det sig om ett större belopp. Om ni hade lånat pengar hos en bank hade det varit väldigt märkligt om skulden bara var muntlig.

I likhet med andra juridiska avtal kan man se ett skuldebrev som en försäkring. Inte enbart för den person som lånar ut pengar – även låntagaren kan känna sig trygg med ett skuldbrev. Med skuldens villkor i ett juridiskt avtal blir det tryggt att låna ut och låna pengar.

Vad betyder borgenär och gäldenär?

Borgenär och gäldenär är främst juridiska termer men de används även i vardagliga sammanhang. Förenklat sagt är en borgenär den som har lånat ut pengar, medan en gäldenär är den som har lånat pengar. Man kan även kalla borgenären för långivare och gäldenären för låntagare.