När en sambo dör

Samboavtal

När en sambo går bort kan den efterlevande sambon begära bodelning av samboegendomen. Den avlidnes familj kan däremot inte kräva att en bodelning enligt sambolagen ska ske. Bodelningen sker på samma sätt som bodelning mellan sambos, fast med skillnaden att bodelningen görs mellan den efterlevande sambon och dödsboet.

Finns det ett samboavtal när någon går bort har den efterlevande fortfarande en ensidig rätt att begära bodelning. Finns ingen samboegendom finns det dock ingenting att dela på eftersom det bara är samboegendom som ska ingå i bodelningen.  

Lilla basbeloppsregeln

Det kan vara värt för den efterlevande sambon att begära bodelning, tack vare den lilla basbeloppsregeln. Lilla basbeloppsregeln innebär att om ert samboförhållande skulle upphöra för att någon av er går bort, har den efterlevande sambon alltid rätt till totalt två prisbasbelopp från samboegendomen. Denna regel är för att skydda den efterlevande sambon från att lämnas utan någonting. Två prisbasbelopp är totalt 96 600 kronor år 2022.

Vem ärver en sambo?

Efter bodelningen mellan den efterlevande sambon och dödsboet, fördelas arvet efter den avlidne enligt arvsordningen – om det inte finns något testamente. Att fördela arv genom arvsordningen innebär att arvet i första hand går till barn och bröstarvingar.

Finns inga barn, ärver den avlidnes föräldrar. Den efterlevande sambon tillhör i regel inte dödsboet och kommer därför inte att ärva någonting efter sin avlidne partner.

Om ingen bodelning begärs kommer den efterlevande sambon behålla sin egendom och den avlidnes egendom kommer gå direkt till dödsboet. Egendomen som ägdes tillsammans kommer då att ägas mellan den efterlevande sambon och dödsboet enligt ägarförhållandena.

Om ni är två sambos som vill ärva varandra måste ni skriva ett testamente. Ni kan nämligen inte bestämma hur ert arv ska fördelas i ett samboavtal.

Hur går en bodelning till när en sambo går bort?

När en sambo går bort upphör samborelationen. Den efterlevande sambon har då rätt att begära bodelning av samboegendomen. Begäran måste komma senast vid bouppteckningen efter den avlidne sambon. Det innebär att all samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne.

Den efterlevande sambon räknar då ihop sina tillgångar och skulder kopplade till samboegendomen. Detsamma gäller för dödsboet efter den efterlevande sambon. Det som blir kvar ska sedan delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons arvtagare.

Vad händer med en gemensam bostad om en sambo dör?

För att en efterlevande sambo ska kunna ta över en gemensam bostad måste den efterlevande begära bodelning. Vad för slags boendeform spelar också roll. Läs mer om vad som gäller vid gemensam bostad och dödsfall.

Tillbaka till Samboavtal