Formkrav och sambolagen

Samboavtal

Det är sambolagen som gäller för alla samboförhållanden. Eftersom sambos ofta saknar det juridiska skydd som makar har, är det bra att bekanta sig med sambolagen. Här går vi även igenom vilka formkrav som gäller för samboavtal, samt vad som räknas som ett samboförhållande och när det upphör.

Vad är sambolagen?

Sambolagens syfte är faktiskt att skydda sambos. Sambolagen säger därför att all samboegendom – bostaden och dess tillhörigheter – ska delas lika. Finns det inget samboavtal vid en separation är det alltså sambolagen som bestämmer hur fördelningen blir.

Till skillnad från ett äktenskapsförord, behöver inte ett samboavtal registreras hos skatteverket för att vara giltigt. Samboavtalet blir istället giltigt så fort ni båda har signerat det. Tänk därför på att förvara samboavtalet på ett säkert ställe, exempelvis ett brandsäkert kassaskåp eller i ett bankfack.

Formkrav för samboavtal

För att ett samboavtal ska vara giltigt måste avtalet uppfylla följande kriterier.

 • Samboavtalet ska vara skriftligt. Ett muntligt samboavtal är ogiltigt.
 • Samboavtalet ska vara undertecknat av vardera sambo.
 • Samboavtalet bör vara daterat – finns det flera samboavtal, gäller den senast daterade versionen.
 • Samboavtalet bör vara upprättat i två likalydande exemplar – ett till vardera sambo.

När samboavtalet är undertecknat av båda parter är avtalet gällande. Avtalet är gällande tills dess att ett nytt samboavtal skrivs, eller när samboförhållandet upphör.

Vad räknas som ett samboförhållande?

Ett samboförhållande innebär två personer som lever tillsammans i en kärleksrelation som inte är tillfällig. Oftast ska man även ha levt ihop i minst sex månader. Det finns också sju olika punkter som talar för att det är ett samboförhållande.

 • Ni har gemensam folkbokföringsadress.
 • Ni har gemensamma barn.
 • Ni har gemensam ekonomi.
 • Ni har ett sexuellt samliv.
 • Ni har skrivit ett inbördes testamente.
 • Ni har ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.
 • Ni har skrivit ett samboavtal.

Som alltid när det kommer till juridik, bedöms förhållandet som en helhet. Ni behöver alltså inte uppfylla alla punkter för att ni ska anses vara sambos.

När upphör ett samboförhållande?

Den samboegendom som fördelas vid en bodelning är enbart den egendom ni förfogade över vid tidpunkten då samboförhållandet tog slut. Ett samboförhållande anses vara upphört när något av följande har inträffat:

 • Ni gifter er.
 • Ni flyttar isär.
 • Någon av er går bort.
 • Någon av er ansöker om bodelningsman.
 • Någon av er ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.
 • Någon av er väcker talan om övertagande av bostaden.

Tillbaka till Samboavtal