Bodelning mellan sambos

Samboavtal

När sambos ska dela på sin samboegendom sker det genom en bodelning. Båda sambos har rätt att begära bodelning när samboförhållandet har upphört. Dock gäller bara rätten att begära bodelning ett år efter det att samboförhållandet har tagit slut – sedan är tidsfristen över.

Lagen säger ingenting om hur begäran om bodelning mellan sambos ska ske – begäran kan alltså utföras både skriftligt och muntligt. Däremot måste en begäran om bodelning kunna bevisas, därför är det oftast enklast att begära bodelning skriftligt.

Bodelningen rör endast samboegendom

En bodelning mellan sambos innefattar bara samboegendom. Det innebär att ena sambons fiskeutrustning eller aktiekapital inte ska innefattas av bodelningen – eftersom sådana tillgångar inte är samboegendom. Tänk även på att innan bodelningen har vardera sambo rätt att dra av sina skulder kopplade till samboegendomen.

Ibland kan det vara svårt att komma överens med sin föredetta sambo, speciellt när det kommer till att dela upp gemensam egendom. Om parterna inte är överens kan man alltid utse en bodelningsförättare.

Tillbaka till Samboavtal