Gemensam bostad och dödsfall

Samboavtal

Många sambos oroar sig för vad som skulle kunna hända med deras gemensamma bostad om någon av dem går bort. Det är flera olika faktorer som spelar in – om bostaden är samboegendom exempelvis. Här förklarar vi vad som gäller för de olika boendeformerna och vad ni måste ha i åtanke som sambos.

När ett samboförhållande upphör genom dödsfall, har den efterlevande sambon ensidig rätt att begära bodelning. Vid bodelningen ska samboegendomen delas upp mellan dödsboet och den efterlevande sambon.

Om bostaden är samboegendom

Om den gemensamma bostaden räknas som samboegendom kommer den ingå i bodelningen. Det betyder att den efterlevande sambon ska få bostaden om sambon har behov av den. Den efterlevande sambon får då bostaden genom lottläggningsregeln. Är bostaden en bostadsrätt, fastighet eller annan bostad som har ett pengavärde ska dödsboet kompenseras genom att få motsvarande värde i annan samboegendom. Räcker inte samboegendomen till, ska den efterlevande sambon betala resten i pengar.

Om bostaden inte är samboegendom

Det finns tillfällen då den efterlevande sambon får ta över bostaden även när bostaden inte är samboegendom. Bostaden får dock bara vara en hyresrätt eller bostadsrätt för att kunna övertas. Är bostaden en fastighet kan den efterlevande sambon därför inte göra anspråk på bostaden. Det måste även anses skäligt att den efterlevande sambon tar över bostaden. Den efterlevande sambon får då bostaden genom övertaganderegeln. Om den efterlevande sambon tar över bostaden ska dödsboet ersättas i första hand med övrig samboegendom. Om samboegendomen inte räcker, ska den efterlevande sambon betala resten i pengar.

Rätt att ta över hyreskontrakt

Om den efterlevande sambon har fått en hyresrätt genom lottläggningsregeln eller övertaganderegeln får inte hyresvärden neka sambon att överta hyreskontraktet. Den efterlevande sambon har dock en skyldighet att meddela hyresvärden att hen har övertagit lägenheten.

Rätt att bli medlem i bostadsrättsförening

Enligt huvudregeln får inte en bostadsrättsförening neka en sambo att bli medlem när hen har fått bostadsrätten genom lottläggningsregeln eller övertaganderegeln. Föreningen kan dock i vissa fall ha rätt att neka sambon medlemskap om sambon inte uppfyller så kallade insållningsklausuler i stadgarna. Det är exempelvis att medlemmarna måste tillhöra en viss åldersklass eller sammanslutning för att kunna bli medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Rätt att få fastighet skriven på sig själv

Har den efterlevande sambon fått fastigheten genom lottläggningsregeln ska sambon ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. I ansökan ska originalkopian av bodelningsavtalet skickas med. Om det finns villkor i bodelningsavtalet om att även lånen ska tas över, ska även intyg som visar att det har skett skickas med.

Vi rekommenderar alltid sambos att skriva ett testamente, då sambos per automatik inte ärver varandra.

Tillbaka till Samboavtal