Flytta in i någons bostad

Samboavtal

Oavsett om din partner flyttar in i din bostadsrätt, fastighet eller hyresrätt kan ni behöva ett samboavtal. Anledningarna är lite olika beroende på boendeform och ägarförhållandet mellan er, men syftet är det samma. Nämligen att se till att bostaden delas rättvist vid en eventuell separation.

Här går vi igenom vad som gäller för de olika boendeformerna.

Bostadsrätt

En bostadsrätt som köps under en relation för att användas som en gemensam bostad ska delas lika vid en eventuell separation. Även om det bara är ena sambon som har betalat hela kontantinsatsen eller står som ensam ägare. Vid en bodelning har ändå den icke-betalande sambon rätt till halva bostadsrätten, enligt sambolagen.

Hyresrätt

En hyresrätt som har införskaffats under relationens pågående – för er gemensamma användning – räknas som samboegendom, och ska även den delas lika om två sambos flyttar isär.

Fastighet

En fastighet har samma regler som bostadsrätt. Om fastigheten har införskaffats under förhållandet – för att vara ert gemensamma hem – ska den alltså räknas som samboegendom, och därför delas lika vid ett uppbrott.

Sambon som är i störst behov av bostaden har rätt att få den.

Oavsett vem som äger bostaden eller vem som har betalat mest, ska den sambo som har bäst behov få bostaden (när den är samboegendom). När bostaden tas över ska den övertagande sambon betala för värdet i första hand med sina andelar av övriga samboegendomen.

Om det inte räcker ska resten betalas med pengar. Sambon som förlorar sin bostad kommer i sin tur befrias från skulderna kopplade till bostaden. Är bostaden en hyresrätt ska den övertagande sambon inte betala någonting alls. Det beror på att hyreskontrakt inte har något värde eftersom de inte går att köpa.

Såvida ni inte skriver ett samboavtal.

Genom att skriva ett samboavtal ändrar ni bostaden till enskild egendom. Det innebär att bostaden inte längre ska delas enligt sambolagen. Den sambo som har störst behov av bostaden kommer därför inte att få den. Istället ska bostaden delas enligt ägarandelarna i köpes- eller hyreskontraktet.

Finns det några undantag då bostaden inte skyddas av ett samboavtal?

Sambo med synnerliga skäl kan få ta över bostadsrätt eller hyresrätt trots samboavtal. Även om ni har skrivit ett samboavtal finns det vissa skyddsregler i 22 § i sambolagen.

Regeln går inte att avtala bort och innebär att en sambo kan få överta den gemensamma bostaden om det är en bostadsrätt eller hyresrätt trots att det finns ett samboavtal. Regeln gäller däremot inte för fastigheter.

Har ni inga gemensamma barn kan bostaden endast tas över om synnerliga skäl föreligger. Det är ett högt ställt krav och det är sällan sambos lever upp till dessa.
Har ni gemensamma barn kan sambon ha rätt att ta över bostaden om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt anses skäligt. Det är därför lättare för ena sambon att få ta över bostaden om ni har barn.

Anspråket på att få ta över bostaden ska göras inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Har sambon som vill ta över bostaden flyttat ut ska dock anspråket göras inom 3 månader från att sambon flyttade.

Den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde. Ersättningen sker genom att bostadens värde avräknas vid sambornas andelar i bodelningen. Om detta inte räcker för att ersätta värdet ska resten betalas med pengar.

Tillbaka till Samboavtal