Giftorättsgods och enskild egendom

Äktenskapsförord

Två viktiga begrepp när det kommer till äktenskapsförord är giftorättsgods och enskild egendom. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två begrepp, eftersom det påverkar hur ni kommer fördela era ägodelar vid en eventuell skilsmässa.

Vad betyder giftorättsgods?

När två personer gifter sig blir all deras egendom giftorättsgods. Giftorättsgods innebär att makarna äger egendomen gemensamt, och ska därför även dela egendomen lika vid en eventuell skilsmässa.

Vad betyder enskild egendom?

Enskild egendom är sådant som inte är giftorättsgods, och ska därför inte delas lika vid en skilsmässa. Egendom kan endast bli enskild genom äktenskapsförord (eller om egendomen uttryckligen ska vara ena makens enskilda genom gåva, arv eller testamente).

Hur fungerar enskild egendom och giftorättsgods vid en skilsmässa?

När ett äktenskap upphör sker en bodelning. I en bodelning räknar varje make ihop alla sina tillgångar som inte är enskild egendom. När alla tillgångar är ihopräknade ska varje make räkna av sina skulder, som inte är kopplade till den enskilda egendomen. Det som är kvar kallas för giftorättsgods.

Båda makarnas giftorättsgods ska sedan läggas ihop och delas lika mellan varandra. Detta är reglerat enligt svensk lag.

Vill ni veta mer om bodelning? Läs här.  

Ett exempel

För att förtydliga skillnaden ett äktenskapsförord kan göra kommer vi att titta på två exempel med det fiktiva paret Daniel och Emma. De ska genomföra en bodelning på grund av skilsmässa med och utan äktenskapsförord.

bodelning skilsmässa utan äktenskapsförord enskild egendom

Som ni ser är Daniels del efter bodelningen betydligt större än hans tillgångar innan bodelningen. Detta betyder att Emma tvingas betala mellanskillnaden på 1 265 000 kr samt skriver över halva sitt företag till Daniel, trots att hon införskaffade denna egendom innan äktenskapet.

Vi tittar på det fiktiva paret Daniels och Emmas igen. Den här gången har de ett äktenskapsförord där Daniels sommarstuga är enskild egendom. Även Emmas företag och bostadsrätt är enskild egendom. 

bodelning skilsmässa utan äktenskapsförord enskild egendom

I detta exempel behöver Emma bara betala Daniel 55 000 kr för att täcka upp mellanskillnaden, eftersom deras enskilda egendom inte ingår i bodelningen.

Varför ska egenföretagare skriva äktenskapsförord?

Det spelar ingen roll att det är ditt egna företag. Har du inte skyddat bolaget genom ett äktenskapsförord så kommer företaget delas med din före detta partner i skilsmässan. Om du är egenföretagare och äger aktier i ett bolag är det därför viktigt att upprätta ett äktenskapsförord. Företag blir nämligen giftorättsgods när man ingår ett äktenskap. Vid en eventuell skilsmässa har din före detta partner därför rätt till hälften av värdet av dina andelar i bolaget.

Tillbaka till Äktenskapsförord