Skilsmässa

Äktenskapsförord

När människor bestämmer sig för att skilja sig är det mycket som måste tas i beaktning. På denna sida går vi igenom några av de viktigaste sakerna att tänka på vid en skilsmässa.

Vad är en skilsmässa?

Skilsmässa är den rättsliga processen för att upplösa ett äktenskap. När ett par bestämmer sig för att skilja sig går de igenom en rad steg för att avsluta sitt äktenskap.

Varför skiljer man sig?

Det finns många grunder för skilsmässa, men den vanligaste är att paret helt enkelt inte kommer överens längre. Detta innebär att paret inte har kunnat lösa sina meningsskiljaktigheter och inte längre vill vara gifta. Andra grunder för skilsmässa kan vara äktenskapsbrott, missbruk och otrohet.

Viktiga aspekter vid en skilsmässa

En av de viktigaste aspekterna vid en skilsmässa är egendomsfördelningen. Under en skilsmässa måste du och din make/maka dela upp alla era tillgångar och skulder. Även vårdnaden om eventuella barn är något som måste avgöras i samband med en skilsmässa.

En annan viktig aspekt av en skilsmässa är underhållsbidrag. I de flesta fall får vårdnadshavaren bidrag från den förälder som inte har vårdnaden. Hur mycket underhållsbidrag som betalas ut beror på ett antal faktorer, bland annat båda föräldrarnas inkomster och antalet barn.

Uppdelning av egendom

En av de viktigaste aspekterna av en skilsmässa är egendomsfördelningen. Under en skilsmässa måste du och din make/maka dela upp alla era tillgångar och skulder. Detta kan vara en komplicerad process, så det är viktigt att rådgöra med en advokat som kan hjälpa dig med juridiken.

Vårdnad av barn

När det gäller vårdnad av barn finns det många faktorer att ta hänsyn till. Du och din make/maka kommer att behöva utarbeta en föräldraplan som beskriver vem som ska ha vårdnaden om barnen och hur besluten ska fattas. Du måste också tänka på saker som besöks- och semestertider.

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag är den summa pengar som den ena maken betalar till den andra maken för att bibehålla deras levnadsstandard. Detta kan vara en omtvistad fråga vid en skilsmässa, så det är viktigt att rådgöra med en advokat.

Hur ansöker man om skilsmässa?

För att ansöka om skilsmässa behöver man lämna in en ansökan till tingsrätten. Du måste lämna information om dig själv och din make/maka och ange grunderna för skilsmässan.

Såhär går det till när man vill skilja sig

Processen för att få en skilsmässa varierar beroende på var du bor. I de flesta fall går paret igenom en medlingsprocess för att försöka lösa sina meningsskiljaktigheter. Om medlingen misslyckas går fallet vidare till rättegång.

Ifall domstolen anser att grunderna för skilsmässa har bevisats utfärdar de ett skilsmässoförordnande. I detta beslut upplöses äktenskapet och villkoren för skilsmässan fastställs, t.ex. vem som får vårdnaden om eventuella barn och hur tillgångarna ska delas.

Vilka är konsekvenserna av en skilsmässa?

Att skilja sig kan få många konsekvenser, både ekonomiska och känslomässiga. Det kan vara svårt att anpassa sig till livet efter en skilsmässa, särskilt om man har varit gift länge. Det finns också många ekonomiska konsekvenser av att skilja sig, t.ex att man kan behöva sälja huset eller dela upp sina tillgångar.

Hur gör man det enklare vid en skilsmässa?

Det finns vissa saker du kan göra för att underlätta processen för att få en skilsmässa. För det första ska du försöka hålla dig lugn och ha tålamod. Detta är en svår tid för både dig och din make/maka, och saker och ting kommer förmodligen inte att gå så smidigt som ni skulle vilja.

Du bör också försöka hålla kommunikationen öppen med din make/maka, även om det är svårt. Slutligen är det viktigt att ha ett bra stödsystem under denna tid. Vänner och familj kan vara en stor källa till stöd under denna svåra tid.

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Skilsmässans längd kan variera beroende på vilken kommun du bor i och hur komplicerat ditt fall är. I genomsnitt tar en skilsmässa dock mellan sex månader och ett år att slutföra.

Hur många par skiljer sig i Sverige varje år?

Under 2020 skilde sig 25 619 par. Skilsmässofrekvensen har minskat stadigt i Sverige sedan början av 1970-talet. År 2016 slutade endast 3,8 procent av alla äktenskap med skilsmässa, vilket är den lägsta siffran sedan man började föra register 1960.

Tillbaka till Äktenskapsförord