Äktenskapsförord och pension

Äktenskapsförord

Man ska aldrig glömma bort pensionen – både att spara till den och att skydda den. Huvudregeln för gifta är att all egendom är giftorättsgods och därför ska delas vid skilsmässa. Det finns dock undantag från detta – till exempel pension.

Vad händer med mina pensionspengar om jag skiljer mig?

Det är lite olika beroende på vad det är för slags pensionssparande. Här reder vi ut vad som gäller för de olika pensionsformerna.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen ingår aldrig i en bodelning utan varje make behåller sin allmänna pension. Detta eftersom den allmänna pensionen är en rättighet som inte kan överlåtas och därför ska den inte ses som giftorättsgods.

Tjänstepensionen

Tjänstepension ska inte heller ingå enligt huvudregeln, men det finns tillfällen då den kan räknas som giftorättsgods.

Vanligast är att arbetsgivaren äger tjänstepensionsförsäkringen, i de fallen ska inte tjänstepensionen ingå i bodelningen.

Om du själv äger tjänstepensionsförsäkringen så kommer den däremot att vara giftorättsgods och den ska då ingå i bodelningen. I vissa fall är även tjänsteavtalet utformat på så sätt att det ger maken rätt att förfoga över tjänstepensionen, då ska tjänstepensionen också räknas som giftorättsgods.

Privat pensionsförsäkring

Privat pensionsförsäkring eller sådant du sparar till pensionen på ett separat konto ska också ingå i bodelningen.

Du kan med ett äktenskapsförord avtala att tjänstepensionen eller det privata pensionssparandet istället ska vara enskild egendom. Då kommer den inte ingå i bodelningen eftersom det inte längre är giftorättsgods.

Tillbaka till Äktenskapsförord