Skriva äktenskapsförord själv

Äktenskapsförord

Det går att upprätta ett giltigt äktenskapsförord själv – tänk dock på att göra grundliga efterforskningar innan. Se till att äktenskapsförordet uppfyller alla formkrav och att formuleringarna är juridiskt korrekta.

Det finns nämligen vissa formkrav på ett äktenskapsförord som måste uppfyllas.
Äktenskapsförordet får inte heller vara för orättvist, då kan det riskera att jämkas i efterhand av en domstol.

Tips när du ska skriva ditt äktenskapsförord själv

  • Börja med att kolla upp vilka formkrav som måste vara uppfyllda.
  • Använd dig av pålitliga källor. Det finns mängder av information om äktenskapsförord online. Var kritisk och utgå helst från vad lagtexten säger.
  • Formulera er så tydligt som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd eller tolkningar längre fram.
  • Be någon med juridiska kunskaper att granska ert avtal. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.
  • Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om äktenskapsförord svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.
  • Sist men inte minst – glöm inte bort att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.

Finns det en mall för äktenskapsförord?

Det finns massor av gratismallar för äktenskapsförord att ladda ner online. Att ladda ner en äktenskapsförords-mall online är oftast billigare men kan bli dyrare i längden (om det visar sig att den inte går att applicera på just er situation).

Använd mallen som utgångspunkt, men tänk på att ett äktenskapsförord är ett juridiskt individuellt dokument. Kolla upp vad som gäller för just dig och din partner.

Vi rekommenderar såklart att alltid skriva ett äktenskapsförord med hjälp av en jurist. Om ni känner er osäkra eller om ni har några frågor är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss.

Tillbaka till Äktenskapsförord