Formkrav och innehåll

Äktenskapsförord

Även om ni har kommit överens om hur ni vill göra vid en eventuell separation, räcker inte en muntlig (och ibland inte heller en skriftlig) överenskommelse. Ni måste ha ett giltigt äktenskapsförord för att det verkligen ska bli som ni har tänkt er – om ni väljer att gå skilda vägar.

Formkrav för äktenskapsförord

  • Äktenskapsförordet ska vara skriftligt.
  • Äktenskapsförordet ska vara daterat.
  • Äktenskapsförordet ska vara signerat av båda makarna.
  • Äktenskapsförordet ska vara registrerat hos Skatteverket i Äktenskapsregistret.

Vad ska ett äktenskapsförord innehålla?

Äktenskapsförordet ska helt enkelt innehålla information om vem som ska äga vad, vid en eventuell separation. Eftersom alla tillgångar blir giftorättsgods (det vill säga gemensamma) vid ett giftermål, ska ni specificera vad som ska vara enskilda tillgångar.

För att undvika eventuella missförstånd är det en god idé att undvika att försöka formulera sitt äktenskapsförord så tydligt som möjligt. Om en av er äger en fastighet själv och vill fortsätta äga den själv vid en eventuell separation, kan formuleringen lyda:

”Fastigheten tillhörandes Lars Larsson med fastighetsbeteckning Ekorren 3 belägen på Skogsgatan 21, 711 01 Skogspartiet, ska vara Lars enskilda egendom.”

När blir ett äktenskapsförord giltigt?

Först och främst måste äktenskapsförordet uppfylla alla ovanstående formkrav. Sedan måste det registreras hos Skatteverket i Äktenskapsregistret. Ni ska alltid skicka in originalet. När avtalet är registrerat i äktenskapsregistret skickas det tillbaka.

Om äktenskapsförordet inte registreras är det inte juridiskt giltigt. Skickas det till Skatteverket inom en månad efter vigseln börjar det gälla från och med giftermålet. Skickas det in senare börjar det istället gälla från och med dagen det registreras hos Skatteverket.

Tillbaka till Äktenskapsförord