Äktenskapsförord vid dödsfall

Äktenskapsförord

Det många inte tänker på är att alla äktenskap faktiskt tar slut. Vissa slutar frivilligt genom skilsmässa och andra olyckligt genom dödsfall. Oavsett hur ett äktenskap slutar ska det genomföras en bodelning. Här förklarar vi hur viktigt ett äktenskapsförord kan vara vid ett dödsfall.

När en maka eller make dör

När en maka eller make går bort gör man en bodelning. En bodelning innebär att man delar upp den gemensamma egendomen mellan den kvarlevande makan och den avlidne makans dödsbo.

Det är faktiskt ingen direkt skillnad på bodelning vid dödsfall och skilsmässa. Den enda formella skillnaden är att vid dödsfall görs bodelningen mellan den kvarlevande maken och dödsboet, jämfört vid en skilsmässa då bodelningen görs mellan de två makarna.
I båda fallen ska allt giftorättsgods delas lika.

I bodelningen delas makarnas giftorättsgods.

Förenklat sagt innebär det att makarnas giftorättsgods ska delas mellan den kvarlevande maken och den avlidnes makens arvtagare.

Varför spelar ett äktenskapsförord för roll vid dödsfall?

Äktenskapsförordet påverkar helt enkelt värdet på arvet efter den avlidne.
I äktenskapsförordet kan makarna bestämma vad som ska delas lika mellan den kvarlevande maken och de andra arvtagarna, samt vad som inte ska delas alls. 

Utan äktenskapsförord

Utan ett äktenskapsförord ska, förenklat sagt, alla makarnas sammanlagda tillgångar delas lika vid ett dödsfall.
Varför? När två personer gifter sig blir all deras egendom giftorättsgods. Giftorättsgods innebär att båda makarna äger egendomen tillsammans. Detta regleras i lagen, med syftet att skydda makarna. Utan ett äktenskapsförord är det alltså lagen som bestämmer.

Med äktenskapsförord

I ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att deras tillgångar inte ska vara giftorättsgods.
Deras tillgångar är istället enskild egendom, vilket innebär att de inte behöver dela lika på dem om äktenskapet skulle ta slut.

Detta gäller både vid en skilsmässa och om någon av dem skulle gå bort. I äktenskapsförordet är det makarna själva som bestämmer.

Oftast ser ett äktenskapsförord till att bodelningen blir rättvis, både för den efterlevande maken och för den avlidnes arvtagare.

Ett exempel

Här kommer två exempel på de fiktiva makarna Lennart och Mona.  Exemplen illustrerar vad som hade hänt om Lennart hade gått bort. 

Äktenskapsförord dödsfall enskild egendom

I detta exempel har Lennart och Mona istället skrivit ett äktenskapsförord. Såhär påverkar ett äktenskapsförord hur mycket Lennarts arvtagare kommer att ärva efter honom.

äktenskapsförord dödsfall avliden enskild egendom giftorättsgods

Tips äktenskapsförord och dödsfall

Här kommer några tänkvärda tips när det kommer till dödsfall och äktenskapsförord. Har ni några frågor eller funderingar? Tveka inte över att  höra av er!

Tänk på detta vid dödsfall

 • Äktenskapsförord kan aldrig påverka arvsordningen.
  Hur arvet efter den avlidne ska fördelas påverkas inte av äktenskapsförordet. Istället är det reglerna i ärvdabalken som påverkar.
 • Särkullbarn ärver före efterlevande make.
  Särkullbarn har rätt till både den andel av giftorättsgods och den enskilda egendomen som föräldern lämnar efter sig. Den efterlevande maken har inget rätt alls att ärva före särkullbarn. Gemensamma barn måste dock vänta tills även den efterlevande maken går bort.
 • Huvudregeln bestämmer att makar ärver varandra.
  Även fast makarnas egendom är enskild egendom, kommer den efterlevande maken att ärva all egendom. Skillnaden är dock att den efterlevande ärver med fri förfoganderätt, vilket innebär att hen enbart förfogar över egendomen till sin egna död.
 • Kolla upp arv och testamente.
  Här kan ni läsa mer om testamente och arv, och vad som gäller för just er situation.
Tillbaka till Äktenskapsförord