När skriver man äktenskapsförord?

Äktenskapsförord

Det går att skriva ett äktenskapsförord både före och efter giftermålet. När det börjar gälla bestäms nämligen av när det har skickats in och registrerats hos Skatteverket. Det går därför att när som helst under äktenskapet skriva ett äktenskapsförord, oavsett hur länge ni har varit gifta.

Här går vi igenom vad som gäller när man skriver ett äktenskapsförord innan och under ett äktenskap.

Äktenskapsförord innan äktenskap

En del vill vara väl förberedda inför sitt giftermål och väljer att skriva äktenskapsförord innan de gifter sig. Om de blivande makarna skickar in sitt äktenskapsförord till Äktenskapsregistret innan vigseln, är det först när Skatteverket har registrerat själva äktenskapet som äktenskapsförordet börjar gälla.

Det skadar såklart inte att vara ute i god tid. Ett bröllop tar ofta mycket tid och energi – det viktigaste är att äktenskapsförordet skrivs!

Äktenskapsförord under äktenskap

Bättre sent än aldrig, är ett passande uttryck när det kommer till äktenskapsförord. Även fast man har varit gifta i 30 år är det aldrig för sent för att skriva ett äktenskapsförord. I vissa fall kan även ett äktenskapsförord påverka arv och kvarlåtenskap. Därför rekommenderar vi faktiskt alltid att skriva ett äktenskapsförord – alternativt kolla upp vad som gäller för just era tillgångar.

Tillbaka till Äktenskapsförord