Registrera gåvobrev

Gåvobrev

Gåvor som ges mellan makar ska i regel registreras hos Skatteverket, i Äktenskapsregistret. Utöver fastigheter gäller detta främst gåvor som har ett högt monetärt värde. Genom att registrera gåvobrevet hos Skatteverket kommer gåvan inte att kunna utmätas, om den givande maken har skulder.

När måste ett gåvobrev registreras?

När en fastighet ges bort mellan makar är en registrering av gåvobrevet hos Skatteverket obligatoriskt för att gåvan ska bli giltig. Då måste nämligen lagfarten ändras, vilket är möjligt först när gåvobrevet är registrerat.

Såhär registrerar makar ett gåvobrev i Skatteverkets Äktenskapsregister

  • Skriv ett gåvobrev för gåvan. Ladda ner en mall, betala en jurist eller använd en juridisk avtalstjänst online.
  • Båda makarna ska signera gåvobrevet.
  • Skicka in originalet till Skatteverkets Äktenskapsregister. Bifoga även ett brev där du skriver att du vill registrera gåvan. Du ska inte skicka in en kopia på avtalet – du kommer att få tillbaka originalet så fort Skatteverket har registrerat dokumentet. Adressen är:

    Skatteverket
    Äktenskapsregistret 
    871 87 Härnösand
  • Betala en ansökningsavgift till Skatteverket, så att de kan handlägga ert ärende. I dagsläget ligger den på 275 kr.

När Skatteverket har registrerat gåvan i Äktenskapsregistret annonseras detta i Post- och Inrikes Tidningar. En tidsfrist kommer då att börja löpa – under denna tidsfrist kan eventuella fordringsägare begära att gåvan istället ska användas för betalning för eventuell skuld (om en sådan finns). Läs mer här på Skatteverket.

Obs! Ger du bort en gåva till ditt barn behöver däremot gåvobrevet inte registreras hos Skatteverket.

Tillbaka till Gåvobrev