Villkor i gåvobrev

Gåvobrev

En gåva kan komma med villkor. I ett gåvobrev kan själv du bestämma vad som ska gälla för just din gåva, även att gåvan ogiltigförklaras om gåvomottagaren inte uppfyller villkoren.

Kan man bestämma egna villkor i gåvobrevet?

Ja, det går att bestämma egna villkor och det är helt frivilligt. Fördelen med att skriva ett gåvobrev är att man juridiskt kan bestämma vad som ska gälla för just din gåva. Det är helt upp till gåvogivaren själv att diktera villkoren.

Exempel på egna villkor i ett gåvobrev

  • Att gåvan ska överlämnas vid en specifik ålder.
  • Att gåvan ska användas för ett specifikt ändamål.
  • Att gåvan inte får säljas vidare.
  • Att gåvan bara får ägas av gåvomottagaren (och inte hens partner).
  • Om villkoren inte uppfylls för gåvan, ska gåvan ogiltigförklaras.

Kan man göra en gåva till enskild egendom?

Ja, i ditt gåvobrev kan du bestämma att gåvan ska vara gåvomottagarens enskilda egendom. Om gåvomottagaren är gift kan det därför vara lämpligt att skriva ett gåvobrev, för att försäkra sig om att gåvan ska räknas som enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. Vår rekommendation är faktiskt att alltid bestämma i gåvobrevet att gåvan är enskild egendom.

Hur gör man gåvan till förskott på arv?

Om det är en förälder som upprättar ett gåvobrev till sitt barn eller en annan bröstarvinge, behöver det inte uttryckligen skrivas i gåvobrevet att gåvan är ett förskott på arv.
Gåvor till sina bröstarvingar (barn, barnbarn osv) räknas alltid som förskott på arv, om det inte uttryckligen står i gåvobrevet att det inte är ett förskott.

Till andra personer, som inte är bröstarvingar, måste det däremot uttryckligen stå att det är förskott på arv.
Bestämmer man att gåvan ska vara förskott på arv, kommer värdet att räknas av vid arvsfördelningen längre fram.

Tillbaka till Gåvobrev