Hur skriver man ett gåvobrev

Gåvobrev

Man kan skriva ett gåvobrev med hjälp av en jurist, genom att ladda ner en mall eller helt enkelt komponera gåvobrevet själv. Vad ett gåvobrev ska innehålla beror till stor del på vad det är för slags gåva som du ska ge bort och till vem. Här går vi igenom vad man ska tänka på när man upprättar ett gåvobrev.

Det är Gåvolagen som reglerar vilka formkrav som behövs för att ett gåvobrev ska vara giltigt. Om du ska skriva ett gåvobrev själv är det viktigt att du har koll på vilka formkrav som gäller för din specifika gåva – annars finns risken att gåvan blir ogiltig.

Vad ska ett gåvobrev innehålla?

Det skiljer sig lite åt, beroende på vad det är för slags gåva och vem som ska ta emot gåvan. Men generellt ska ett gåvobrev innehålla detta:

 • Namn och personnummer på gåvomottagare och gåvogivare.
 • Uppgifter om själva gåvan.
 • En överlåtelseförklaring.
 • Eventuella villkor för gåvan.
 • Underskrifter och datering från gåvomottagare och gåvogivare.
 • Om det är fast egendom ska även underskrifterna bevittnas av två utomstående vittnen.

Vem får bevittna ett gåvobrev?

Det är Lag (1946:805) som bestämmer vem som får bevittna ett gåvobrev. Jämfört med exempelvis testamentesvittnen, är det inte lika strikta krav på vittnen av ett gåvobrev.

Vittnet får inte

 • Vara gåvogivare eller gåvomottagare i själva gåvobrevet.
 • Vara under 15 år.
 • Lida av någon psykisk störning vid själva bevittningen.

Vem är gåvan till?

Vem som är gåvomottagare påverkar också hur ditt gåvobrev ska utformas och om det eventuellt behöver registreras någonstans.

Gåva till man/fru

Tänk på detta när du ska ge en gåva till din maka.

 • Ett gåvobrev är ett viktigt bevis på att en gåva har överlämnats till din partner. I vissa fall krävs det ett gåvobrev för att en gåva ska vara giltig.
 • Ett gåvobrev kan skydda en viss tillgång från att bli utmätt av Kronofogden, när gåvan ges inom äktenskapet.
 • Om två makar skriver ett gåvobrev bör gåvobrevet registreras i Äktenskapsregistret. Läs mer om registrering av gåvobrev här.

Gåva till barn

Tänk på detta när du ska ge en gåva till ditt barn.

 • Alla gåvor du ger till ditt barn ska i regel räknas som förskott på arv. I ett gåvobrev kan du bestämma att gåvan inte ska vara det.
 • Bestäm egna villkor för gåvan. Det kan exempelvis vara att ditt barn ska få gåvan först vid en viss ålder.
 • Om ditt barn är gift eller planerar att gifta sig, är det en god idé att göra gåvan till enskild egendom genom ett gåvobrev. Det innebär att ditt barn inte kan bli av med gåvan i en framtida skilsmässa.

Gåva till någon annan

Tänk på detta när du ska ge en gåva till en vän, släkting eller bekant.

 • Gåvor kan komma med villkor – bestäm dem i ditt gåvobrev.
 • Om du vill försäkra dig om att gåvomottagaren inte förlorar din gåva i en skilsmässa kan du göra gåvan till enskild egendom i gåvobrevet.
 • Ibland kan det behövas samtycke från din partner när du ger bort en gåva. Om samtycket saknas kan gåvan ogiltigförklaras längre fram, så kolla upp vad som gäller för just dig.

Kan man skriva ett gåvobrev i efterhand?

Nej, ett gåvobrev ska skrivas i samband med att en gåva överlämnas från en person till en annan. Även fast gåvan i sig mottogs vid en viss tidpunkt, kan man inte i nutid skriva att gåvobrevet ska gälla från den stunden. Som jurister rekommenderar vi såklart att hellre skriva ett gåvobrev i onödan, än att ångra att man inte skrev ett.

Finns det en mall för gåvobrev?

Det går att ladda ner juridiska mallar för gåvobrev på flera ställen. Oftast är det standardiserade och generella mallar – se därför till att mallen passar för just din specifika situation. En mall kan därför vara en bra grund att utgå ifrån.

Skriva gåvobrev själv

En del tar sig an uppgiften att skriva gåvobrev själv, utan att ta hjälp av en jurist. Här kommer några tips.

 • Formulera ditt gåvobrev så tydligt och konkret som möjligt. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd eller tolkningar.
 • Gör grundlig efterforskning. Läs gåvolagen. Hitta gåvobrev-exempel på internet. Utgå från en juridisk mall.
 • Kolla upp kraven på vittnen för gåvobrev. Om vittnena inte uppfyller kraven finns det en risk att gåvan ogiltigförklaras längre fram.
 • Kolla upp vad som gäller för just din situation. Är du gift? Är du sambo? Har du rätt att ge bort gåvan utan samtycke?
 • Slutligen – be en jurist läsa igenom ditt avtal om du är osäker på att det är jurdiskt korrekt. Avtalsgranskning är oftast billigare än att be en jurist upprätta ditt avtal.
 • Om du inte har möjlighet eller vill betala för juridisk rådgivning – kolla om du har någon vän eller bekant med juridiska kunskaper.

Obs! Vi rekommenderar alltid att skriva gåvobrev med hjälp av en jurist.

Tillbaka till Gåvobrev