Gåvobrev fastighet

Gåvobrev

En fastighet räknas som fast egendom. För att skänka bort en fastighet eller annan fast egendom ska man skriva ett gåvobrev. Ett gåvobrev fyller då exakt samma funktion som ett köpekontrakt, bara det att inget köp genomförs.

Formkrav för gåvobrev fastighet

För att ett gåvobrev ska vara giltigt när man skänker bort en fastighet måste det, enligt Jordabalkens fjärde kapitel, uppfylla dessa fyra formkrav.

  • Ett skriftligt avtal på gåvan (själva gåvobrevet).
  • Det måste framgå att givaren överlåter fastigheten, det vill säga en överlåtelseförklaring. Den formella benämningen måste anges.
  • Gåvobrevet ska innehålla hur stor andel av fastigheten som överlåts. Det kan exempelvis vara 50% eller 100%.
  • Underskrifter från både gåvogivaren och gåvomottagaren.
  • Om ni ska ansöka om lagfart (vilket man faktiskt måste göra) måste även era underskrifter bevittnas av två oberoende vittnen.

Tänk på att! Om gåvobrevet inte är bevittnat när det skickas in till Lantmäteriet kommer inte lagfarten att godkännas.

Måste man ansöka om lagfart?

Ja, för att gåvan ska fullbordas måste gåvomottagaren (personen som fastigheten ska skänkas till) ansöka om lagfart – inom 3 månader efter att de har mottagit gåvobrevet, enligt Jordabalken 20 kap.

Behövs samtycke när man ger bort en fastighet?

Beroende på om du är gift eller sambo, kan det behövas samtycke från din partner för att ge bort en fastighet.

Om du är gift

Om du är gift och ska ge bort en fastighet krävs det nästan alltid samtycke från din partner. Är fastigheten er gemensamma bostad måste du ha samtycke om inte fastigheten är din enskilda egendom genom gåva, arv eller testamente. Är fastigheten inte er gemensamma bostad, behövs samtycke om fastigheten är giftorättsgods.

Är fastigheten din enskilda egendom genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente behövs därför inget samtycke om fastigheten inte är er gemensamma bostad. Om det krävs samtycke från din make för att ge bort en fastighet ska samtycket alltid lämnas skriftligen.

Om du är sambo

Är ni sambos krävs det samtycke om bostaden är samboegendom. För att bostaden ska räknas som samboegendom ska bostaden ha införskaffats som ert gemensamma hem, efter att ni blev ett par. Vem som har betalat för bostaden eller står på kontraktet spelar ingen roll i bedömningen om bostaden är samboegendom eller inte. Läs mer om samboegendom här.
Är fastigheten din enskilda egendom genom äktenskapsförord, gåva, arv eller testamente behövs därför inget samtycke om fastigheten inte är er gemensamma bostad. Om det krävs samtycke från din make för att ge bort en fastighet ska samtycket alltid lämnas skriftligen.

Uteblivet samtycke kan göra att gåvan blir ogiltig. Det är därför viktigt att du kollar upp vad som gäller angående samtycke för just din gåva.

Tillbaka till Gåvobrev