Gåvobrev bostadsrätt

Gåvobrev

När man ger bort en bostadsrätt ska ett gåvobrev upprättas, enligt 6 kap i Bostadsrättslagen. I gåvobrevet ska information om bostadsrätten framgå och gåvobrevet ska signeras av både gåvomottagaren och gåvogivaren.

Formkrav för gåvobrev bostadsrätt

För att ett gåvobrev ska vara giltigt när man skänker bort en bostadsrätt måste det uppfylla följande formkrav.

  • Gåvobrevet måste vara skriftligt.
  • Gåvobrevet ska vara underskrivet av både gåvogivaren och gåvomottagaren.
  • Gåvobrevet ska innehålla uppgifter om bostadsrätten.

Gåvomottagaren måste även bli godkänd av bostadsrättsföreningen för att gåvan ska bli giltig. Skulle inte styrelsen godkänna gåvomottagaren ska föreningen lösa bostadsrätten mot en skälig ersättning.

Behövs samtycke när man ger bort en bostadsrätt?

Det är viktigt att hålla koll på när det krävs samtycke från din partner när du ger bort olika gåvor. Ett uteblivet samtycke faktiskt kan göra gåvan ogiltig! Det kan även se lika olika ut beroende på vilken slags relation ni har.

Om ni är gifta

Är ni gifta eller registrerade partners och bostadsrätten är er gemensamma bostad, behövs ett samtycke från din partner. Även fast du är ensam ägare till bostaden behövs ändå ett samtycke från din partner, om bostaden inte är enskild egendom.

Bostaden blir enskild egendom när du har fått bostaden genom gåva eller arv där bostaden uttryckligen ska vara enskild egendom. Att bostaden är enskild egendom genom ett äktenskapsförord räcker inte för att du ska kunna ge bort bostaden utan samtycke.

Om ni är sambo

Är ni sambos krävs det alltid samtycke – om bostadsrätten är er gemensamma bostad. Det spelar alltså ingen roll att bostadsrätten inte är samboegendom med hjälp av ett samboavtal.

Uteblivet samtycke kan göra att gåvan blir ogiltig. Det är därför viktigt att du pratar med en jurist innan du skriver ett gåvobrev så att du vet vad som gäller för din gåva.

Behövs samtycke när man ger bort bohag?

I vissa fall krävs det faktiskt även samtycke när man ger bort bohag. Bohag kallas de gemensamma sakerna som ni har i hemmet – exempelvis TV:n, kaffeservisen och konsten på väggarna.

Om ni är gifta

Ja, är ni gifta eller registrerade partners behövs samtycke om du vill ge bort bohag – som inte är din enskilda egendom (genom villkor i ett äktenskapsförord, villkor i ett testamente eller villkor i ett gåvobrev). Det räcker inte med att du har betalat för bohaget själv, utan det måste även vara registrerat som enskild egendom på något sätt.

Om ni är sambo

För sambos krävs det bara samtycke för bohag som är samboegendom. Du kan läsa mer om vad bohag är här, men förenklat sagt är det möblerna i den gemensamma bostaden.

Tillbaka till Gåvobrev