Skriva bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Trots att det finns flera olika tillfällen i livet då man behöver skriva ett bodelningsavtal, står det väldigt lite i lagtexten om detta. Här går vi igenom vanliga frågor när det kommer till att skriva bodelningsavtal.

Formkrav för bodelningsavtal

I lagen står det att ett bodelningsavtal ska vara:

  • Skriftligt.
  • Undertecknat av båda parterna, eller av den efterlevande parten och arvtagarna till den avlidne parten.

Även om det är relativt enkla formkrav finns det inga generella blanketter för ett bodelningsavtal. Ett bodelningsavtal kan se ut på flera olika sätt – det viktigaste är att bodelningsavtalet är tydligt formulerat.

Det finns alltid en risk att vagt formulerade bodelningsavtal kan leda till konflikter längre fram. Vi rekommenderar därför alltid att skriva bodelningsavtal med hjälp av en jurist.

Behöver ett bodelningsavtal registreras?

Nej, det finns inga krav på att ett bodelningsavtal ska registreras. (Här är det dock viktigt att särskilja på bodelning och bodelningsavtal. När man vill göra en bodelning inom äktenskapet måste man registrera det hos Skatteverket. Dock inte själva bodelningsavtalet.)
Makar kan däremot registrera bodelningsavtalet hos tingsrätten. Något vi rekommenderar eftersom det kan skydda ena makens tillgångar, om den andra maken skulle gå i konkurs.

En borgenär kan dock kräva återvinning från den skuldfria maken om den skuldsatta maken avsiktligt har gjort sig fattigare genom bodelningsavtalet. Om bodelningsavtalet är registrerat påverkas beräkningen av den tid då borgenären kan kräva egendom som ena maken har fått genom bodelningen.

Ska ett bodelningsavtal bevittnas?

Nej, ett bodelningsavtal behöver inte bevittnas. Det kan däremot kännas tryggt för berörda parter att avtalet bevittnas av en utomstående.

För att undvika eventuella tvister längre fram, brukar vi rekommendera att ni låter avtalet bevittnas. Detta är dock endast en rekommendation och inget krav för att bodelningsavtalet ska vara giltigt.

Om det rör sig om en skilsmässa eller när en av makarna går bort, kan man läsa mer i 9 kap 5§ Äktenskapsbalken.

Kan man signera ett bodelningsavtal med Bank-ID?

Nej, det går inte. Eftersom ett bodelningsavtal måste vara skriftligt, måste signeringen ske fysiskt med papper och penna. Det innebär att det inte går att signera med Bank-ID eller andra elektroniska signeringstjänster.

Finns det en mall för bodelningsavtal?

Det finns flera mallar för bodelningsavtal att ladda ner gratis på internet. Juridik har oftast en tendens att vara lite för komplicerat för standardmallar. Eftersom varje bodelning är unik brukar vi rekommendera att använda en gratismall som utgångspunkt – var försiktig med att kopiera den rakt av.

Skriva bodelningsavtal själv

Trots bodelningsavtalets enkla formkrav, kan det ändå vara svårt att uppfylla kraven från exempelvis banken eller Lantmäteriet. Det är oftast dessa instanser som efterfrågar ett giltigt bodelningsavtal. Bodelningsavtalet måste uppfylla bankens krav när en bostad tas över, och Lantmäteriets krav för att kunna få lagfart på en fastighet.
Om ni väljer ni att skriva bodelningsavtalet själva har vi nedan sammanställt några tänkvärda tips.

Tips när du ska skriva ett eget bodelningsavtal

  • Tänk på att när bodelningsavtalet är undertecknat anses bodelningen vara avslutad. Gör därför grundliga efterforskningar.
  • Lämna inget utrymme för tolkningar genom att beskriva egendomen otydligt eller vagt.
  • Ju mer detaljer desto bättre. Skriv personnummer, fullständigt namn, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, etcetera.
  • Börja först med att skriva upp hur tillgångarna såg ut innan bodelningen, för att sedan redovisa hur den nya fördelningen ska vara.
  • Är ni osäkra på vilka krav er bank ställer på bodelningsavtal kan ni kontakta er banktjänsteman och fråga.
  • Om möjligheten finns: överväg att skriva ert bodelningsavtal med en jurist. Det är oftast väl investerade pengar.
Tillbaka till Bodelningsavtal