Skuldebrev mellan privatpersoner

Skuldebrev

Det kan kännas tryggt med ett juridiskt avtal när privatpersoner – vänner, familj, släktingar eller bekanta – lånar pengar av varandra. Här går vi igenom vad ett skuldebrev mellan privatpersoner ska innehålla och annan formalia.

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

Gemensamt för alla skuldebrev är att följande ska vara med, för att skuldebrevet ska vara giltigt:

  • Parterna, det vill säga långivaren och låntagaren
  • Lånebeloppet
  • Ränta och avgifter
  • Amorteringstid på lånet
  • Villkor för återbetalning
  • Villkor för sen betalning

Ett skuldebrev kan även innehålla övriga villkor som långivaren och låntagaren har kommit överens om.

Kan man skriva ett skuldebrev utan amortering?

Ja, det går att bestämma i ett skuldebrev att det inte ska vara någon amortering på skulden. Man kan även bestämma att det ska vara amortering på skulden. Fördelen med ett skuldebrev är att långivaren och låntagaren själva bestämmer villkoren.

Kan man skriva ett skuldebrev efter att pengarna är utlånade?

Ja, man kan skriva ett skuldebrev även fast låntagaren redan har mottagit pengarna. Det är såklart tydligare att skriva ett skuldebrev med lånets villkor innan beloppet överförs, men det är inte för sent att skriva ett skuldebrev om det finns en skuld. Skuldebrevet är ett kvitto på att lånet har ägt rum.

Ska ett skuldebrev bevittnas?

Nej, ett skuldebrev behöver inte bevittnas. Det skadar såklart inte att skuldebrevet är bevittnat, utan kan snarare underlätta om det skulle uppstå en tvist längre fram. Detta är dock inget inget krav för att skuldebrevet ska vara giltigt.

Vilken lag gäller för skuldebrev?

Skuldebrev regleras i lag (1936:81) om skuldebrev som oftast kallas för skuldebrevslagen. Trots att lagen skrevs för nästan 85 år sedan så är det fortfarande den lagen som gäller för alla olika skuldebrev. Det gör att många tycker att lagtexten är svår att förstå eftersom språket är gammaldags och krångligt.

Tillbaka till Skuldebrev