Återbetalning av skuld

Skuldebrev

För att en skuld ska försvinna måste den betalas tillbaka eller preskriberas. Därför behöver långivare och låntagare vara överens om när och hur skulden ska betalas. Tänk även på att ett skuldebrev alltid kan preskriberas efter en viss tid.

Vad händer med skuldebrevet när skulden är betald?

Låntagaren har rätt att få antecknat på skuldebrevet när delbetalningar har gjorts eller när hela skulden är helt återbetald. Ett tips är att vara noga med dokumentationen, annars kan felbedömningar av skuldens storlek eller andra missförstånd uppstå.

När skulden är återbetald rekommenderar vi att låntagaren tar tillbaka skuldebrevet och förstör det. På så sätt kan låntagaren säkerhetsställa att skuldebrevet inte används igen.

Måste man ha ett förfallodatum på ett skuldebrev?

Nej, man måste inte ha ett specifikt förfallodatum. Men en skuld kan inte gälla för alltid. Har ni inget datum kan ni bestämma att skulden ska betalas tillbaka när någonting inträffar. Exempelvis en separation, försäljning, eller när någon får en anställning.

Om ni har kommit överens om en amorteringsplan räknas det som ett förfallodatum. Tänk dock på att en skuld kan preskriberas efter 10 år.

När preskriberas ett skuldebrev?

Enligt preskriptionslagen preskriberas en skuld efter 10 år. För att skulden ska preskriberas krävs att inget preskriptionsavbrott har skett – i sånt fall förnyas preskriptionsfristen. Att preskriptionsfristen förnyas innebär att långivaren förlänger tiden som han eller hon har på sig att kräva betalning.

Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis vara att långivaren skriftligen påminner om skulden. Eller att låntagaren vänder sig till domstolen eller Kronofogden för att få hjälp med återbetalningen av lånet. Den skuldsatta kan också avbryta preskriptionen genom att betala ränta eller amortering, eller på andra sätt erkänna att skulden existerar. 

Obs! Det går inte att komma överens om att det inte ska vara någon preskriptionstid på ett skuldebrev. Man kan inte heller bestämma att reglerna i preskriptionslagen inte ska gälla.

Tillbaka till Skuldebrev