Giltighet och formkrav

Umgängesavtal

Även om innehållet i ett umgängesavtal kan variera, finns det vissa formkrav som avtalet måste leva upp till. Till exempel måste ett umgängesavtal godkännas och registreras av Socialnämnden för att vara gällande.

Formkrav för umgängesavtal

  • Avtalet ska innehålla tydliga direktiv om hur umgänget ska fördelas.
  • Avtalet ska vara skriftligt och signerat av båda föräldrarna.
  • Avtalet ska vara godkänt av socialnämnden.

Gäller ett muntligt umgängesavtal?

Nej, enligt lagen (Föräldrabalken) måste ett umgängesavtal vara skriftligt samt godkänt av socialnämnden för att gälla. Det räcker därför inte med att ni kommer muntligen överens om umgänget – det är inte juridiskt bindande.

Hur länge gäller ett umgängesavtal?

Om umgängesavtalet är godkänt av socialnämnden gäller avtalet tills dess att barnet har fyllt 18 år. Såvida inte föräldrarna skriver ett nytt umgängesavtal – då kommer det nya avtalet att ersätta det gamla.

Obs! Om en domstol fattar ett beslut angående föräldrarnas umgänge med barnet, kommer domstolsbeslutet att ersätta umgängesavtalet.

Måste ett umgängesavtal registreras?

Ja, ett umgängesavtal ska registreras och godkännas av socialnämnden för att bli gällande. Ni ska vända er till den socialnämnd där barnet är folkbokfört och be dom godkänna ert skriftliga umgängesavtal. Oftast heter avdelningen ni ska vända er till inom socialnämnden för familjerätten.

Ni kan även vända er till tingsrätten för att ansöka om att de ska fastställa umgängesavtalet. En ansökan hos tingsrätten kostar 900 kronor. Ena föräldern kan själv ansöka om att tingsrätten ska fastställa umgängesavtalet – det behövs ingen blankett utan det är umgängesavtalet som används som underlag vid ansökan.

Vad betyder boförälder och umgängesförälder?

Boförälder är, som namnet antyder, den förälder där barnet stadigvarande bor hos. Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna lika mycket, är boföräldern den föräldern där barnet är folkbokfört. Umgängesföräldern blir då den förälder där barnet inte stadigvarande bor eller inte är folkbokförd.

Att vara boförälder eller umgängesförälder påverkar inte på vilket sätt ni reglerar umgänget i erat umgängesavtal. Det är inte heller någon skillnad på dina rättigheter som förälder om du är boförälder eller umgängesförälder.

Tillbaka till Umgängesavtal