Skriva umgängesavtal

Umgängesavtal

Det är alltid frivilligt att upprätta ett umgängesavtal. Om ni upplever att ni har svårt att komma överens om hur umgänget med barn/barnen ska fördelas, kan det vara en god idé att skriva ett umgängesavtal. Här kommer våra bästa tips.

När behövs umgängesavtal?

Det kan kännas lite dramatiskt att skriva juridiska avtal på hur umgänget med barnen ska fördelas. I den bästa av världar kommer man alltid överens med sin före detta partner, men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Av erfarenhet vet vi att skriftliga avtal tenderar att följas bättre än muntliga.

Situationer då ett umgängesavtal behövs

  • Föräldrarna upplever att muntliga överenskommelser om umgänget med barnet inte följs.
  • Föräldrarna har svårt att komma överens om hur umgänget med barnet ska se ut.
  • Föräldrarna bor inte i samma stad och behöver bestämma hur resor, resekostnader etc ska fördelas.
  • Föräldrarna vill på förhand bestämma hur jul, födelsedagar och sommarlov etc med barnet ska fördelas. 
  • Föräldrarna vill, av olika anledningar, att fördelningen av umgänget ska fastställas juridiskt.

Finns det någon mall för umgängesavtal?

Det finns flera gratismallar att ladda ner på internet eller i PDF-format på vissa kommuners hemsidor. Ett umgängesavtal är individuellt juridiskt dokument – se därför till att mallen passar just er familjesituation.

Vad ska ett umgängesavtal innehålla

Det är relativt fritt hur man formulerar ett umgängesavtal. Det viktigaste är att ni har med:

  • Personnummer på barn och föräldrar
  • Från och med vilket datum avtalet ska börja gälla
  • Det ni har kommit överens om gällande umgänge
  • Underskrifter, ort och datum

Kan man skriva ett umgängesavtal själv?

Ja, ni kan skriva ert umgängesavtal själva. Gör grundlig efterforskning och använda gärna en gratismall som utgångspunkt. Ni kan även kolla med er kommun eller socialtjänsten om de kan hjälpa er att skriva ert umgängesavtal.

Glöm inte att registrera umgängesavtalet

För att ett umgängesavtal ska vara gällande måste det registreras hos Socialnämnden. Här kan ni läsa mer om giltighet och formkrav för umgängesavtal.

Tillbaka till Umgängesavtal