Skriva sekretessavtal

Sekretessavtal

Det finns inte så många formkrav uppställda i lagen för att ett sekretessavtal ska bli giltigt. Det går till och med att ingå ett gällande sekretessavtal muntligt. Men när ett sekretessavtal upprättas mellan företag är det dock viktigt att parterna som skriver under faktiskt är firmatecknare.

Här går vi igenom vad man bör tänka på när man skriver ett sekretessavtal – antingen på egen hand eller med hjälp av en jurist.

Vad kan man bestämma i ett sekretessavtal?

 • Vad som ska skyddas av sekretessavtalet.
 • Hur den skyddade informationen får användas av parterna.
 • Om den skyddade informationen ska återlämnas efter samarbetet har upphört.
 • Hur den skyddade informationen ska förvaras.
 • Hur länge sekretessavtalet ska gälla.
 • Om det ska betalas skadestånd om någon bryter mot avtalet.
 • Konkurrensbestämmelser för parterna.

Finns det en mall för sekretessavtal att ladda ner?

Det finns flera gratismallar och blanketter för sekretessavtal att ladda ner på internet. En del av dem har godkänd juridisk standard och vissa har tyvärr sämre. Oftast är det väl investerade pengar att betala för ett sekretessavtal, alternativt låta en jurist se över den mall ni tänkte använda er av. Om möjligheten inte finns rekommenderar vi att göra grundlig research om sekretessavtal.

Tips när ni ska skriva sekretessavtal

 • Lämna inget utrymme för tolkningar genom att beskriva sekretessen otydligt eller vagt.
 • De som ingår avtalet ska ha rätt att göra det. Om firmatecknaren inte har skrivit under är avtalet ogiltigt.
 • Se till att alla parter är överens om vad som är skyddat i avtalet.
 • Undvik standardiserade juridiska mallar. Använd gärna en mall som utgångspunkt – men tänk på att varje situation är unik.
 • Bestäm ett avskräckande vitesbelopp för den som bryter mot sekretessen. Om ni inte har med ett vitesbelopp kan det också vara svårt att få ersättning om någon bryter mot sekretessen.
 • Se till att ha sekretessavtalet färdigt innan ni börjar arbeta ihop med en ny part. Då vet alla vad det är som gäller från början.

Hur länge ska sekretessen gälla?

Ni bestämmer själva hur länge sekretessen ska gälla. Sekretessen kan exempelvis upphöra efter en offentlig lansering eller tills dess att den känsliga informationen inte längre är aktuell. I det sistnämnda exemplet är det dock bra med ett specifikt datum.

Avtalstid

Avtalstid innebär hur länge avtalet ska gälla mellan de olika parterna, samt hur parterna ska handskas med den känsliga informationen under tiden.

Sekretesstid

Efter att avtalstiden är över, börjar sekretesstiden. Sekretesstiden innebär hur lång tid efter avtalstiden som informationen fortfarande ska vara hemlig.

Tillbaka till Sekretessavtal