Bryta mot sekretessavtal

Sekretessavtal

Parterna kan själva bestämma vad som ska hända om någon bryter mot sekretessavtalet. Vanligast är att bestämma att den som bryter mot avtalet ska betala ett skadestånd. Detta skadestånd kallas för vitesbelopp och ska betalas ut för att täcka de skador som kan uppstå på grund av avtalsbrottet.

Att bevisa att sekretessavtalet har brutits

Om en av avtalets parter anser att sekretessen har brutits så ska detta bevisas. Det går alltså inte att bara att anklaga någon för att ha brutit mot avtalet – det måste även finnas bevis. Om det står i sekretessavtalet att ett vitesbelopp ska betalas, behöver inte den drabbade parten bevisa vilken skada sekretessbrottet har åsamkat.

Finns det däremot ingen överenskommelse om vitesbelopp i sekretessavtalet måste det finnas tydliga belägg för skadan. Detta kan vara svårt för företag att bevisa. Därför rekommenderar vi att alltid skriva in ett vitesbelopp i sekretessavtalet från början.

Obs! Om du bryter mot ett sekretessavtal bryter du också mot Lag (2018:558) om företagshemligheter, vilket även innebär att du kan riskera att bli dömd till fängelse.

Vad är ett rimligt vite i ett sekretessavtal?

Det kan vara svårt att veta och mäta hur stor skadan kan tänkas bli, därför är oftast vitesbeloppet väldigt högt. På så sätt både avskräcker man parterna från att bryta mot avtalet, samt försäkrar sig att alla eventuella skador som skulle kunna uppstå (om sekretessen bryts) kommer att bli betalda för.

Tillbaka till Sekretessavtal