Hyresavtal

Ska du hyra ut eller hyra en bostad bör du alltid skriva ett skriftligt hyresavtal. Finns det inget hyresavtal, kan det bli svårt att lösa eventuella konflikter som kan dyka upp. Med ett hyresavtal vet alla inblandade parter vilka villkor som gäller för uthyrningen. Ett hyresavtal är därför både en säkerhet för hyresvärden och för hyresgästen.
hyresavtal lägenhet bostadsratt man kvinna händer

Tips när du ska skriva

Hyresavtal

Hyran ska vara skälig. Ta inte i när du bestämmer hyresbeloppet, hyran ska alltid vara rimlig för hyresobjektet.
Be om referenser. Om du ska hyra ut din bostad till någon du inte känner så väl, kan det vara en god idé att be om referenser.
Se till att uthyrningen är godkänd. Om du har en hyreslägenhet eller bostadsrätt måste du alltid kolla med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen att du har rätt att hyra ut din bostad.
Skriv alltid hyresavtal. Undvik muntliga överenskommelser, skriv alltid ett tydligt och utförligt hyresavtal.
Ha varsitt exemplar. Det är viktigt att både hyresgästen och hyresvärden har varsitt signerat exemplar av hyresavtalet.

Fakta om
Hyresavtal

Ett hyresavtal är ett avtal som upprättas mellan en hyresvärd och en hyresgäst, som ger hyresgästen tillåtelse att nyttja ett hus, en lägenhet eller en lokal. I hyresavtalet kan man bland annat bestämma hyreskostnad, hur länge hyresavtalet ska gälla och en eventuell deposition.

Vad är ett förstahandskontrakt?

Om man hyr en bostad av ett exempelvis ett bostadsbolag eller allmännyttan, räknas hyresavtalet som ett förstahandskontrakt.

Vad är ett andrahandskontrakt?

När en privatperson (som i sin tur hyr av en hyresvärd) hyr ut sin bostad eller lokal räknas hyresavtalet som ett andrahandskontrakt.

Man kan även skriva tredjehandskontrakt, fjärdehandskontrakt och så vidare. Om man exempelvis hyr en bostad i tredjehand hyr man tre steg från den ursprunglige hyresvärden.

Vad är besittningsskydd?

Besittningsskydd (eller besittningsrätt) innebär att en hyresgäst har laglig rätt att bo kvar i sin bostad, även om hyresvärden vill säga upp kontraktet. När man hyr ut en bostad eller lokal bör man ha koll på vad som gäller kring besittningsskyddet. Läs mer här.