Uppsägning av hyresavtal

Hyresavtal

Vanligast i ett hyresavtal är att man bestämmer tre månader ömsesidig uppsägningstid mellan hyresvärd och hyresgäst. Reglerna för uppsägningstid kan däremot variera beroende på vilket hyresobjekt det rör sig om. Det är nämligen inte samma villkor för hyresrätter, bostadsrätter eller fastigheter.

Uppsägning hyresrätt

Om en hyresrätt hyrs ut på obestämd tid, är det tre månaders uppsägningstid som gäller. Man kan dock i hyresavtalet bestämma en kortare eller längre uppsägningstid.

Skulle uppsägningstiden vara längre än tre månader i hyresavtalet, har ändå hyresgästen rätt att säga upp bostaden med tre månaders uppsägningstid. Detta står nämligen i hyreslagen, och hyreslagen väger tyngre än hyresavtalet (om det skulle uppstå en konflikt). Tyvärr gäller inte samma regler för hyresvärden. För hyresvärden gäller den uppsägningstid som avtalats i hyresavtalet.

Om en hyresrätt hyrs ut under en tidsbestämd period, är det själva hyrestiden som avgör hur lång uppsägningstiden ska vara. Är hyrestiden under två veckor, gäller en dags uppsägningstid. Är hyrestiden mellan två veckor och tre månader, är uppsägningstiden en vecka. Skulle hyrestiden vara längre än tre månader är det dock tre månaders uppsägningstid som gäller.

Uppsägning bostadsrätt och villa

Samma regler gäller inte för privatbostäder, som exempelvis en bostadsrätt eller villa. Det är även olika regler för hyresvärden och hyresgästen.

Rör det sig om en privatbostad har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid. Hyresvärden däremot har däremot tre månaders uppsägningstid, om det inte har bestämts i hyresavtalet att uppsägningstiden ska vara längre. Då gäller uppsägningstiden i hyresavtalet.

Skulle uppsägningstiden vara längre än en månad i hyresavtalet, har hyresgästen ändå rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid.

Tillbaka till Hyresavtal