Köpvillkor


Nedanstående allmänna villkor (“Villkoren”) gäller för besökare (“Besökare”) av www.signat.se och dess undersidor (“Webbplatsen”), samt den (“Kund”) som köper juridisk rådgivning eller digitala produkter (”Produkt”).
Med produkt avses avtal och andra juridiska dokument. Rådgivning av jurist (”Rådgivning”) avser den rådgivning som Kund mot en överenskommen kostnad kan erhålla av Signat Avtal & Juridik AB.

Webbplatsen drivs och ägs av Signat Avtal & Juridik Sverige AB (“Signat”) med organisationsnummer 559293-2997 och adress Gullmarsvägen 117 120 39 Årsta, Sverige. 

Alla Användare och Kunder som besöker Webbplatsen är Besökare. Samtliga Villkor gäller för Besökare. Villkor riktade till Kund gäller enbart för Kund.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare följande nedanstående Villkor. Villkoren kan komma att ändras utan att särskilt meddelande gjorts. Det är Besökares skyldighet att själv hålla sig informerad om de Villkor som gäller vid tiden för besöket.

Tjänstespecifika villkor äger företräde framför dessa allmänna villkor.  

1. Användning av webbplatsen

1.1 Allmänt

Webbplatsen består av allmän juridisk information och juridiska avtal och dokument. Denna information är tillgänglig för alla Besökare av Webbplatsen. Signat ansvarar inte för hur denna information tolkas, används eller förstås av Webbplatsens Besökare.

Produkterna Signat erbjuder riktar sig i första hand till privatkunder. En Kund som önskar köpa en Produkt gör så genom att fylla i sin information i det till Produkten tillhörande formulär och sedan genomföra betalning. Signat kommer sedan att sammanställa Produkten baserat på den information Kund har angett i formuläret.

1.2 Tillgänglighet

Webbplatsen är tillgänglig med hjälp av internet dygnet runt. Signat har dock rätt att stänga ner tillgången till Webbplatsen för underhåll, uppdateringar eller annat under obestämd tid.

1.3 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att den information som Kund har angett vid beställning av Produkt är korrekt. Signat ansvarar således inte för att den information Kund fyller i formuläret är korrekt utan det ansvaret åvilar Kund.

2. Betalningsvillkor

2.1 Vid köp av Produkt

Besökare av Webbplatsen kan köpa valfri Produkt av Signat. När kund har fyllt i nödvändig information i ett till Produkt tillhörande formulär och sedan tryckt på knappen bekräfta köp ska avtal anses ha träffats mellan Kund och Signat. Genom att genomföra ett köp accepterar kund de Villkor som gäller för Kund.

Priserna som anges på Webbplatsen är inklusive moms och avser svenska kronor (SEK).

2.2 Vid köp av juridisk rådgivning

Kund kan köpa juridisk rådgivning gällande de Produkter Signat erbjuder. Priset för dessa tjänster är vad som överenskommit mellan Kund och Signat i det enskilda fallet. Avtal mellan Kund och Signat ska anses ha träffats när Kund har accepterat det prisförslag som Signat har gett till Kund.

2.3 Betalningsmedel

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners. Betalningsmetoderna som erbjuds är Betala direkt, Faktura samt Avbetalning. Kund kan läsa mer om villkoren för köp genom Faktura och Avbetalning hos Walley.

2.3.1 Betala direkt

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

2.3.2 Faktura och delbetalning

I samarbete med Walley erbjuder vi faktura och delbetalning. Faktura innebär att du får hem varorna innan du betalar. Du kan sedan välja att antingen betala hela beloppet på en gång eller dela upp det i mindre delar. Förfallodatum kan skilja sig åt och framgår på den faktura eller delbetalningsavi som skickas till dig.

Leveranssätt samt eventuella avgifter som tillkommer visas i kassan innan du bekräftar köpet.

En mindre kreditprövning görs, som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Fullständiga villkor för Walley hittar du här och SECCI här.
my.walley.se kan du se och betala alla dina fakturor från Walley.

2.4 Vid köp av Produkt via telefon

Kund kan köpa Produkter via telefon genom att boka in ett telefonmöte. Priset för dessa Produkter är samma som för köp av Produkt via webbplatsen. Avtal mellan Kund och Signat om köp av Produkt ska anses ha träffats när Kund har börjat lämna de uppgifter som är nödvändiga för att Signat ska kunna sammanställa Produkten. Betalning för Produkt sker mot faktura som förfaller till betalning 14 dagar efter att Produkten har skickats ut till kund. Om inte hela fakturabeloppet betalas vid fakturas förfallodatum, tillkommer ränta samt avgifter.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Allmänt om Signats behandling av personuppgifter

Besökare och Kund hos Signat samtycker till att personuppgifter i anslutning till besök och användande av Webbplatsen, produktformulär, köp av produkter samt i kontakt med Signat behandlas i enlighet med dessa villkor samt Signats integritetspolicy.

Signat Avtal & Juridik Sverige AB är personuppgiftsansvarig och även i vissa fall personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som Kund delar med sig av till Signat. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

4. Leverans

Kundens avtal (produkten) levereras inom 24 timmar från att avtalet är betalat, till den mailadress kunden har angivit. Avtalet levereras som en PDF-fil. Det tillkommer ingen avgift för leveransen av avtalet. 

5. Ansvarsbegränsningar

5.1 Användning av Webbplatsen

Signat ansvarar inte för hur Besökare, Kund eller annan tolkar, förstår eller på annat sätt använder den information som tillhandahålls på Webbplatsen.

5.2 Generella ansvarsbegränsningar

Signat ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada en Kund eller Besökare kan komma att lida av på grund av användandet av de Produkter och Rådgivning Signat erbjuder. Inte heller för den skada som kan följa av att rättsläge eller annat har förändrats sedan Signat har tillhandahållit Kund Rådgivning eller Produkt.

5.2.1 Användning av Produkt

Signats produkter baseras på den information Kund lämnar till Signat. Det är således Kunds ansvar att uppgifterna är korrekta och riktiga. Signat använder sedan dessa uppgifter i ett av Signat för ändamålet upprättat dokument för att sammanställa den Produkt Kund har beställt. Dokumentet baseras på gällande rätt men Signat ansvarar inte för den skada som Kund kan komma lida av i de fall Svensk myndighet, domstol eller annat skulle anse Produkten vara juridiskt oriktig. Signat förbinder sig inte att uppdatera redan köpta produkter om omständigheter, fakta, rättsläge eller annat skulle förändras.

5.2.2 Användning av juridisk rådgivning

Signat ansvarar inte för den skada Kund kan komma att lida av till följd av Signats juridiska rådgivning. Det är Kund själv som ansvarar för hur Kund väljer att använda och tolka den information som Kund har fått av Signat och eventuella skadeföljder är Kunds ansvar.

6. Ångerrätt vid köp

Kund har ingen ångerrätt efter genomfört köp. Signat tillämpar dock en Nöjd-Kund-Garanti kund kan använda sig av om Kund skulle vara missnöjd med den Produkt Kund har köpt.

7. Reklamation

Skulle kund ångra sitt köp av Produkt finns ingen laglig rätt för detta eftersom Signat tillhandahåller en för Kund skräddarsydd produkt. Signat kan dock, efter eget tycke, välja att ändå ge pengarna tillbaks till Kund. Detta bestäms dock av Signat i de fall Signat anser att det ska ske.

8. Nöjd-Kund-Garanti

Är Kund inte nöjd med sin Produkt eller Rådgivning ska Kund kontakta Signat snarast men senast inom 14 dagar och påpeka varför. Signat ska då åtgärda det Kund påpekar som bristfälligt kostnadsfritt. Skulle kund inte vara nöjd efter ändringarna från Signat så kan Kund och Signat komma överens om att köpet går åter.

9. Tvist

Kund ska i förstahand kontakta Signat i de fall Kund är missnöjd. Skulle inte Signat och Kund kunna lösa det uppstådda problemet i samförstånd kan Kund vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få frågan prövad där.

10. Upphovsrätt

Signat äger upphovsrätten till allt innehåll på Webbplatsen samt det som ligger som grund för Signats Produkter. Kopiering, spridning eller liknande av delar eller hela innehållet är förbjudet om inte Signat har gett uttryckligt samtycke till att så sker.

Det är även förbjudet att kopiera, sälja vidare, distribuera eller på annat sätt sprida Produkten Kund köper i ett kommersiellt syfte.

11. Länkning, citat och hänvisningar

Om andra hemsidor eller liknande vill länka, hänvisa, citera eller på annat sätt använda sig av information som finns på Webbplatsen så måste det framgå att informationen är hämtat och finns att återfinna på Webbplatsen. Det ska klart och tydligt framgå att det är Signat som har och äger den information som är länkad, citerad eller hänvisad.

12. Ändringar på Webbplats, i Villkor eller av Produkt

Signat förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar på Webbplatsen, i Villkor och av de Produkter som Signat erbjuder. Det är alltid de villkor som är publicerade på www.signat.se som är gällande för tillfället. Gällande Villkor har inte en retroaktiv verkan.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview