Hur skriver man en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Det är såklart en hel del att ta ställning till när man ska skriva sin framtidsfullmakt. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om framtidsfullmakter, samt lite tänkvärda tips.

Saker du kan bestämma i en framtidsfullmakt

 • Antal fullmaktshavare
  Bestäm om hur många du vill ska företräda dig och dina intressen.
 • Arvode
  Ska dina fullmaktshavare få något arvode? Hur ofta ska det arvodet betalas ut?
 • Granskare
  Ska du utse en granskare som fullmaktshavarna ska rapportera till årligen?
 • Befogenhet
  Vad ska framtidsfullmakten innefatta? Specifika åtaganden eller alla dina åtaganden?
 • Egna villkor
  Finns det något eget villkor som du vill bestämma i din framtidsfullmakt?
 • När ska framtidsfullmakten börja gälla
  Ska fullmaktshavaren eller en domstol ska bestämma när framtidsfullmakten träder i kraft?

Finns det en mall man kan ladda ner för framtidsfullmakt?

Det finns flera juridiska mallar att ladda ner på internet. En mall ska aldrig kopieras rakt av, utan ska främst användas som en utgångspunkt för ditt avtal om du väljer att skriva ditt avtal själv.

Tänk på att en framtidsfullmakt är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande. En felaktig framtidsfullmakt kan innebära att avtalet ogiltigförklaras. 

Tips när du ska skriva framtidsfullmakt själv

Vissa väljer att skriva sin framtidsfullmakt själv, utan juridisk hjälp. Här kommer några tänkvärd tips.

 • Använd dig av pålitliga källor. Utgå helst från vad lagen om framtidsfullmakt säger.
 • Skriv fullständigt personnummer och namn på dig och dina fullmaktshavare.
 • Använd en gratis mall som underlag. Var däremot försiktig med att kopiera rakt av, eftersom du inte kommer kunna ändra framtidsfullmakten när den väl träder i kraft.
 • Formulera dig så tydligt och korrekt som möjligt i framtidsfullmakten, så att det inte finns något utrymme till missförstånd.
 • Be någon med juridiska kunskaper att granska din framtidsfullmakt, alternativt betala en jurist. Det är oftast billigare än att en jurist skriver din framtidsfullmakt.
 • Välj dina vittnen med omsorg. Läs om kriterier för vittnen här.
 • Sist men inte minst, kolla upp vilka formkrav som en framtidsfullmakt måste uppfylla. Läs mer här.

Ska en framtidsfullmakt registreras?

Nej, i dagsläget finns det inte något myndighetsregister där man registrerar framtidsfullmakter. Det är med andra ord fullmaktshavarens ansvar att förvara framtidsfullmakten på ett säkert ställe, där det inte riskerar att försvinna eller förstöras.

Hur förvarar man en framtidsfullmakt?

Eftersom en framtidsfullmakt måste vara en originalhandling rekommenderar vi att man förvarar den i ett brandsäkert kassaskåp, i ett bankfack eller liknande.

Tillbaka till Framtidsfullmakt