Granskare av en framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Fullmaktsgivaren kan utse en eller flera utomstående personer som ska granska fullmaktshavaren. Att ha en granskare är dock frivilligt. Det är med andra ord helt upp till fullmaktsgivaren att bestämma om han eller hon vill ha en granskare.

Granskarens uppgift

Granskarens uppgift är att se till att fullmaktshavaren inte missköter sitt uppdrag. Granskaren har därför rätt att be om kontinuerlig redovisning från fullmaktshavaren om inte fullmaktsgivaren har angett annat. Vanligtvis brukar en sådan redovisning ske en gång per år.

Fullmaktsgivaren kan också ange hur granskningen ska gå till och bestämma att granskaren ska få arvode för sitt uppdrag.

Vem får vara granskare?

Lagen säger ingenting om vem som får vara granskare. Det innebär i princip att vem som helst får vara granskare, både en juridisk person och en fysisk person.

Vad händer om ingen granskare utses?

Att utse en granskare av framtidsfullmakten är som sagt frivilligt. Man kan därför välja att inte utse en granskare, men det innebär inte att fullmaktshavaren aldrig behöver att redovisa sitt uppdrag.

Även om ingen granskare utses, har fullmaktsgivarens sambo eller make samt närmaste släktingar ändå rätt att be om redovisning för uppdraget. Redovisning behöver dock inte ges mer än 1 gång per år.

Hur granskas en fullmaktshavare?

Vanligtvis består granskningen av att stämma av tillgångar, skulder, utgifter och inkomster mot verifikationer, kvitton, kontoutdrag och årsbesked. Granskningen kan också kolla om det finns en rimlig relation mellan fullmaktsgivarens tillgångar och utgifter och om placerade tillgångar gett en rimlig avkastning.

Granskaren kan även kolla vilka bidrag och andra samhällsinsatser som fullmaktshavaren ansökt om och om hur fullmaktsgivarens personliga intressen har bevakats.

Tillbaka till Framtidsfullmakt