Formkrav och bevittning

Framtidsfullmakt

För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt gällande, måste avtalet uppfylla vissa lagkrav samt bevittnas av två oberoende vittnen. Här går vi igenom vad du bör tänka på om du vill skriva en juridiskt korrekt framtidsfullmakt.

Det är faktiskt en del juridiska krav man bör känna till när det kommer till framtidsfullmakter.

Formkrav för framtidsfullmakt

 • Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år.
 • Fullmaktsgivaren ska vara kapabel att ta hand om sig själv och sina åtaganden, när fullmakten upprättas.
 • Det ska framgå i avtalet att det är en framtidsfullmakt.
 • Fullmakten ska vara skriftlig.
 • Det ska vara tydligt vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare.
 • Det ska framgå vilka befogenheter som överlåts till fullmaktshavaren.
 • Det ska framgå vilka övriga villkor som innefattas av fullmakten.
 • Fullmakten ska även bevittnas av två personer, som är oberoende till fullmaktens innehåll.

Vem får bevittna en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt måste även bevittnas för att vara giltig. För att bevittningen ska godkännas, måste de två vittnena uppfylla vissa kriterier.

Vittnet får inte

 • Vara under 15 år.
 • Vara fullmaktsgivare eller fullmaktshavare i framtidsfullmakten.
 • Vara närstående till fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren.
 • Vara gift, sambo eller släkt med fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren.
 • Vara god man, förvaltare eller förmyndare till fullmaktshavaren eller fullmaktsgivaren.

Vittnet ska

 • Vara införstådd i att det är en signering av en fullmakt som ska bevittnas.
 • Vara vid sina sinnens fulla bruk och inte lida av någon psykisk störning, vid själva bevittningen.
 • Vara närvarande tillsammans med det andra vittnet. Signeringen av framtidsfullmakten måste bevittnas av båda vittnena samtidigt.

Obs! Var noga med formkrav och kriterier för vittnen. Om framtidsfullmakten inte uppfyller lagkraven, finns det en risk att fullmakten ogiltigförklaras.

Tillbaka till Framtidsfullmakt