Samboavtal


Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika när sambos separerar, oavsett vem som har betalat för vad. Det kan röra sig om allt från soffan i vardagsrummet eller till ena sambons bostadsrätt. Med hjälp av ett samboavtal kan ni själva bestämma hur era tillhörigheter ska fördelas vid en eventuell separation.

sambo köpa bostadsrätt hus fastighet avtal kontantsinsats bohag

Tips när du ska skriva samboavtal


Var tydlig.

Tänk på att beskriva bostaden och bohaget så tydligt som möjligt, så att ni båda är införstådda i vilken samboegendom ni menar. För vaga formuleringar kan leda till missförstånd vid en eventuell bodelning.

Ett samboavtal behöver inte registreras.

Jämfört med vissa andra juridiska avtal behöver ett samboavtal inte registreras för att vara giltigt. Däremot är det bra att låta en jurist se över ert avtal så att ni kan vara trygga i att det är juridiskt korrekt.

I vissa fall behövs även ett skuldebrev.

Om ni har betalat olika kontantinsatser till er gemensamma bostad ska ni upprätta både ett samboavtal och ett skuldebrev. Ni kan läsa mer om det här.

Bohag som köptes innan ni blev sambos är inte samboegendom.

Bohag som införskaffats innan ni blev sambos, är inte inkluderade i er samboegendom. Det är bara bohag som är införskaffad för gemensamt bruk som innefattas av samboavtalet.

Samboavtalet ska upprättas i två likadana exemplar.

Ett samboavtal ska upprättas i två likalydande exemplar, vara signerat av båda samborna och helst daterat, eftersom att det är det senast upprättade samboavtalet som gäller.

Ta hjälp av jurist.

Vår rekommendation är att alltid att skriva ett samboavtal tillsammans hjälp av en jurist.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv samboavtal

online

599 kr

Skriv samboavtal

via telefon

599 kr

Frågor och svar om samboavtal


Vad är ett samboavtal? Pil

Samboegendom Pil

Flytta in i någons bostad Pil

Skriva samboavtal själv Pil

Hjälp Pil

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal skrivs mellan två sambos för att bestämma hur bostad och bohag ska delas mellan dem vid en eventuell separation. När två sambos separerar kan nämligen ena parten begära en bodelning. En bodelning innebär att den gemensamma samboegendomen delas lika mellan parterna.

Anledningen till att skriva ett samboavtal är att man vill fördela samboegendomen på ett annat sätt än i lika stora delar, eller att man vill att egendomen inte ska delas alls. 

När ska man skriva ett samboavtal?

Det finns vissa situationer där ett samboavtal är nödvändigt, exempelvis: 

Om ni är sambos i en bostad som bara en av er äger.

Även fast bostaden bara tillhör ena sambon, ska bostaden enligt lagen ändå delas lika vid en eventuell separation. I samboavtalet kan ni bestämma att detta inte ska gälla.

Om ni har gått in med olika stora kontantinsatser.

Då ska ni skriva ett samboavtal, men även ett skuldebrev för kontantinsatsen. Mer om det kan ni läsa här.

Om ena sambon har betalat det mesta av bohaget.

I samboavtalet kan ni bestämma att den som har betalat för bohaget äger bohaget. Då behöver ni inte dela lika på möbler och inredning vid en separation.

Om ni vill bestämma vem som äger vad.

I ett samboavtal kan ni, medan ni fortfarande är sambos, bestämma vem som äger vad av bostadens tillhörigheter. Detta kan undvika framtida konflikter vid en eventuell separation.

Vad kan man bestämma i ett samboavtal?

SKRIV TEXT HÄR SKRIV TEXT HÄR SKRIV TEXT HÄR

Vad kan man bestämma i ett samboavtal?

När börjar ett samboavtal att gälla?

När samboavtalet är undertecknat av båda parter är avtalet gällande. Avtalet är gällande tills dess att ett nytt samboavtal skrivs, eller när samboförhållandet upphör.

När börjar ett samboavtal att gälla?

Kan man skriva ett samboavtal i efterhand?

Ett samboavtal kan endast skrivas innan och under samboförhållandet. Det innebär att två sambos som redan har bott ihop i flera år kan skriva ett samboavtal, under pågående samborelation. Med andra ord – det är aldrig för sent för att skriva ett samboavtal.

Kan man skriva ett samboavtal i efterhand?

Ska ett samboavtal registreras hos Skatteverket?

Till skillnad från ett äktenskapsförord, behöver inte ett samboavtal registreras hos skatteverket för att vara giltigt. Samboavtalet blir istället giltigt så fort ni båda har signerat det.

Tänk därför på att förvara samboavtalet på ett säkert ställe, exempelvis ett brandsäkert kassaskåp eller i ett bankfack.

Ska ett samboavtal registreras hos Skatteverket?

Vad händer om man inte har ett samboavtal?

Låt oss säga att två sambos separerar utan ett samboavtal. Från det att samboförhållandet upphör har vardera sambo ett år på sig att begära bodelning. Vid en sådan bodelning ska bostad och bohag delas lika, oavsett vilken sambo som har betalat vad.

I bodelningen ska allt som har införskaffats för den gemensamma bostaden ingå. Detta kan såklart bli en förlustaffär för den som har lagt ut mest pengar, då allt ska delas lika.

Obs! De saker som varje sambo hade innan samboskapet fortsätter att tillhöra den enskilde sambon.

Vad händer om man inte har ett samboavtal?

Samboegendom

Samboegendom är en juridisk term som är vanligt förekommande när man pratar om samboavtal. Samboegendom är egendom som två sambos har införskaffat för gemensam användning.

Samboegendom kan dock bara bestå av bostad och bohag. Fritidsutrustning, bilar, sommarhus eller liknande kan därför inte vara samboegendom. Inte heller sparpengar, aktier och liknande.

Bostad

Bostad är som det låter – det stället där ni bor gemensamt och är folkbokförda. För att bostaden ska räknas som samboegendom ska den ha införskaffats för ert gemensamma boende efter att ni blev ett par. Vem som har betalat för bostaden eller står på kontraktet spelar ingen roll. Istället är tidpunkten för när bostaden skaffades och syftet som avgör om bostaden är samboegendom eller inte.

Bohag

Bohag är däremot lite otydligare, men innefattar saker som möbler, hemelektronik, porslin, husgeråd och så vidare. Man brukar säga att allt man kan ställa i vardagsrummet utan att det ser konstigt ut ska ingå i en bodelning. Den gemensamma soffan är med andra ord bohag medan ena sambons fiskeutrustning inte är det.

Flytta in i någons bostad

Oavsett om din partner flyttar in i din bostadsrätt, fastighet eller hyresrätt kan ni behöva ett samboavtal. Anledningarna är lite olika beroende på boendeform och ägarförhållandet mellan er, men syftet är det samma. Nämligen att se till att bostaden delas rättvist vid en eventuell separation.

När blir bostaden samboegendom?

All samboegendom ska delas lika mellan samborna vid en separation. En bostad som införskaffas under en pågående relation för att användas som gemensam bostad, räknas som samboegendom. Det spelar ingen roll om det bara är en sambo som har betalat för bostaden – den ska ändå delas lika enligt sambolagen.

Olika boendeformer

Detta gäller för bostaden när två sambos flyttar ihop.

Bostadsrätt

En bostadsrätt som köps under en relation för att användas som en gemensam bostad ska delas lika vid en eventuell separation. Även om det bara är ena sambon som har betalat hela kontantinsatsen eller står som ensam ägare. Vid en bodelning har ändå den icke-betalande sambon rätt till halva bostadsrätten, enligt sambolagen.

Fastighet

En fastighet har samma regler som bostadsrätt. Om fastigheten har införskaffats under förhållandet – för att vara ert gemensamma hem – ska den alltså räknas som samboegendom, och därför delas lika vid ett uppbrott.

Hyresrätt

En hyresrätt som har införskaffats under relationens pågående – för er gemensamma användning – räknas som samboegendom, och ska även den delas lika om två sambos flyttar isär.

Den sambo som behöver bostaden bäst har rätt att få egendomen.

Oavsett vem som äger bostaden eller vem som har betalat mest, ska den sambo som har bäst behov få bostaden (när den är samboegendom). När bostaden tas över ska den övertagande sambon betala för värdet i första hand med sina andelar av övriga samboegendomen. Om det inte räcker ska resten betalas med pengar.
Sambon som förlorar sin bostad kommer i sin tur befrias från skulderna kopplade till bostaden. Är bostaden en hyresrätt ska den övertagande sambon inte betala någonting alls. Det beror på att hyreskontrakt inte har något värde eftersom de inte går att köpa.

Obs! Glöm inte att registrera äktenskapsförordet på Skatteverket. Det är först då det blir giltigt.

Sambos och dödsfall

För att ert äktenskapsförord ska bli giltigt måste det uppfylla vissa krav. Även om ni har kommit överens om hur ni vill göra, räcker inte det om det skulle uppstå en tvist.
Ni måste nämligen ha ett giltigt äktenskapsförord om ni själva vill ändra er egendom till annat än giftorättsgods.

När blir ett äktenskapsförord giltigt?

Först och främst måste äktenskapsförordet vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda. Sedan måste det registreras hos Skatteverket. Ni ska alltid skicka in originalet. När avtalet är registrerat i äktenskapsregistret skickas det tillbaka. Om äktenskapsförordet inte registreras är det inte juridiskt giltigt.

Skickas det till Skatteverket inom en månad efter vigseln börjar det gälla från och med giftermålet. Skickas det in senare börjar det istället gälla från och med dagen det registreras hos Skatteverket.

Kan ett äktenskapsförord “gå ut” efter ett visst antal år?

Nej, ett äktenskapsförord blir inte ogiltigt efter en viss tid. Det är giltigt fram tills dess att ett nytt äktenskapsförord registreras.

Kan ett äktenskapsförord “gå ut” efter ett visst antal år?

Obs! Glöm inte att registrera äktenskapsförordet på Skatteverket. Det är först då det blir giltigt.

Skriva samboavtal själv

Om ni ska skriva samboavtal själva finns det massor av information att hitta online. Tänk på att alla situationer är unika och att informationen kanske inte passar just er. Se också till att ni har koll på formkraven.

Vi rekommenderar såklart att alltid skriva samboavtal med hjälp av en jurist. Om ni känner er osäkra eller om ni har några frågor är ni alltid varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister.

Här har vi samlat lite fakta och tips till er som vill skriva samboavtal själv.

Vad innebär sambolagen?

Sambolagens syfte är faktiskt att skydda sambos. Sambolagen säger därför att all samboegendom – bostaden och dess tillhörigheter – ska delas lika. Finns det inget samboavtal vid en separation är det alltså sambolagen som bestämmer hur fördelningen blir.

Tips när du ska skriva samboavtal själv

• Börja med att kolla vad lagtexten säger om samboavtal. Det finns mängder av information om samboavtal – använd er av pålitliga källor.

• Formulera er så tydligt som möjligt. Istället för att skriva “Soffa”, skriv “Soffa modell Madison från Mio, 3-sits ljusgrå”.

• Om samboavtalet ska innefatta er bostad – skriv lägenhetsnummer eller fastighetsbeteckning, samt fullständig adress.

• Om ni inte vill specificera vilket bohag som ska vara enskild egendom, kan ni istället skriva att all egendom ska vara enskild. Då behöver ni inte lista varje sak för sig.

• Glöm inte personnummer och fullständigt namn, samt att signera samboavtalet.

• Tänk på att förvara samboavtalet på ett säkert ställe. Ni ska även ha två stycken likadana, samt signerade, exemplar.

• Be någon med juridiska kunskaper att granska ert avtal. Antingen kan du fråga en bekant eller betala en jurist.

Skicka ett mail till någon av våra jurister. Enklare frågor om samboavtal svarar vi gladeligen kostnadsfritt på.

Obs! Om samboavtalet ogiltigförklaras eller inte uppfyller de juridiska formkraven, kan det innebära att allt ni har kommit överens om inte längre gäller. Vår rekommendation är därför att alltid skriva ett samboavtal med hjälp av en jurist.

Kan man skriva ett samboavtal själv?

Det beror på vilka juridiska kunskaper du har, samt hur mycket efterforskning du gör. Väljer du att skriva samboavtal själv, gäller det att ha koll på formkraven. Hör även med vänner och bekanta om de har ett samboavtal från en jurist som ni kan använda som underlag.

Om du vill vara trygg med att ditt samboavtal uppfyller alla kriterier kan du använda vår avtalstjänst. Du fyller bara i era uppgifter och sedan sammanställer en jurist dina uppgifter till ett juridiskt korrekt avtal.

Kan man skriva ett samboavtal själv?

Finns det en mall för samboavtal?

Det finns massor av mallar för samboavtal att ladda ner online. Tänk på att ett samboavtal är ett individuellt dokument som är juridiskt bindande.
Det finns såklart alltid en risk att standardmallar inte är anpassade efter er situation – använd i först hand mallen som underlag för ert avtal. Ett felaktigt samboavtal kan i värsta fall ogiltigförklaras längre fram.

Finns det en mall för samboavtal?

Behöver du hjälp?

Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till någon av våra jurister. Boka en telefontid, ring oss eller skicka ett meddelande.

Vad räknas som ett samboförhållande?

Ett samboförhållande innebär två personer som lever tillsammans i en kärleksrelation som inte är tillfällig. Oftast ska man även ha levt ihop i minst sex månader. Det finns också sju olika punkter som talar för att det är ett samboförhållande.

• Ni har gemensam folkbokföringsadress.
• Ni har gemensamma barn.
• Ni har gemensam ekonomi.
• Ni har ett sexuellt samliv.
• Ni har skrivit ett inbördes testamente.
• Ni har ömsesidiga förmånstagarförordnande till livförsäkring.
• Ni har skrivit ett samboavtal.

Som alltid när det kommer till juridik, bedöms förhållandet som en helhet. Ni behöver alltså inte uppfylla alla punkter för att ni ska anses vara sambos.

När upphör ett samboförhållande?

Den samboegendom som fördelas vid en bodelning är enbart den egendom ni förfogade över vid tidpunkten då samboförhållandet tog slut. Ett samboförhållande anses vara upphört när något av följande har inträffat:

• Ni gifter er.
• Ni flyttar isär.
• Någon av er går bort.
• Någon av er ansöker om bodelningsman.
• Någon av er ansöker om rätt att bo kvar i bostaden.
• Någon av er väcker talan om övertagande av bostaden.

skriv online testamente äktenskapsförord

Skriv samboavtal

online


599 kr

Skriv samboavtal

via telefon


599 kr
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Cart Overview